بزرگ‌ترين جمعيت در تاريخ تهران عليه موسوي تظاهرات كرد

حقيقت‌جو و مجري بي‌طرف! سي‌ان‌ان حريف مرندي نشدند

عاشورا روز عزاداري بود، عاشورا سالروز شهادت نوه پيامبر اسلام(ص) است. عاشورا روزي مقدس در ايران است. اين تظاهرات سياسي در روز عاشورا به مذاق اكثريت ايراني ها خوش نيامد. به نظر من، به طور كلي تظاهرات در انتقاد از آقاي موسوي كه روز چهار شنبه برگزار شد، نقطه عطفي بود

شبكه تلويزيوني سي‌ان‌ان امريكا با اجراي كريستين امانپور خبرنگار ايراني تبار خود ميز گردي درباره ايران تشكيل داد كه در يك طرف آن فاطمه حقيقت‌جو و امانپور مجري كاملاً‌بي‌طرف! در استوديوي سي‌ان‌ان حضور داشتند و در طرف مقابل دكتر محمد مرندي استاد دانشگاه تهران كه از طريق ارتباط تصويري در اين برنامه شركت كرده بود، به سؤال‌هاي جهت‌دار مجري برنامه پاسخ مي‌داد.

به گزارش رجانيوز، امانپور ابتدا ادعا كرد در يك هفته گذشته ايران بار ديگر عميقا به بحران فرو رفت، درحالي كه نتيجه اين بحران قطعي و مشخص نيست. در روز مقدس عاشورا كه يك شنبه هفته گذشته بود، نيروهاي امنيتي ايران با استفاده ازگلوله و باتوم بزرگترين تظاهرات ضد حكومتي از ماه ژوئن را سركوب كردند. دست‌كم هشت تظاهر كننده كشته شدند كه در ميان آنان، فردي ديده مي شود كه براساس گزارش ها وانت پليس وي را زير گرفت.

در ادامه در حالي كه تصوير جعلي و مونتاژ شده زير گرفته شدن يك نفر با ماشين پليس نشان داده مي شد، مجري افزود: اكنون حكومت مي گويد كه اين وانت پليس به سرقت رفته بود. با اين وجود تظاهر كنندگان خشم خود را بر ضد شبه نظاميان بسيج نشان دادند و موتور سيكلت هاي آنان را به اتش كشيدند، به ساختمان هاي آنان حمله كردند، چون از اينكه چنين سركوبي در روز عاشورا رخ داده بود، شوكه شده بودند. حاميان حكومت به نوبه خود ازاينكه مخالفان عاشورا را به روز تظاهرات سياسي تبديل كرده بودند، خشمگين شدند، از اين رو صدها هزار نفر از آنان، سه روزبعد از عاشورا به خيابان آمدند.

سي‌ان‌ان در ادامه بخش هايي از گفتگوي 10 سال پيش كريستين امانپور با حقيقت‌جو نماينده مجلس ششم را پخش كرد تا با يك رپرتاژ تصويري براي يكي از مهره‌هاي دست‌چندم كاخ‌سفيد عليه ايران؛ فاطمه حقيقت‌جو سير روايت بي‌طرفانه و غيرجانبدارانه! خود را تكميل كند و به سراغ سؤالات برنامه برود.

امانپور از حقيقت‌جو پرسيد شما 10 سال پيش گفته بوديد حكومت نمي تواند همه را بازداشت كند، اكنون نظر شما درباره آن گفته ها چيست؟ حقيقت‌جو پاسخ داد من باز هم مثل 10 سال پيش مي گويم كه حكومت قادر نيست همه جمعيت ايران را بازداشت كند. مردم ايران نياز به تغيير بنيادين در كشور دارند. من بسيار خوش بين هستم كه آنها در آينده شاهد اين تغييرات در كشور خواهند بود.

وي در توضيح اينكه اين تغييرات دقيقا چه تغييراتي هستند، گفت: براي من تغيير به معني آن است كه مردم شاهد آزادي در كشور خود باشند، تنوع جمعيتي ايران در ساختار قدرت ديده شود، همچنين كاركرد حكومت براي مردم ايران مهم است.

در ادامه دكتر محمد مرندي درباره حرمت‌شكني‌هاي روز عاشورا گفت: به نظر من بايد به اپوزيسيون گفت "افراد به اصطلاح اپوزيسيون"، چون هيچ اپوزيسيون يكصدا و منسجمي در ايران وجود ندارد. گروه‌هاي سياسي مختلفي در ايران وجود دارند كه اهداف مختلفي دارند. به نظر من اپوزيسيوني كه در روز عاشورا تظاهرات كرد، مرتكب اشتباه بزرگ تاكتيكي شد، چون در اين روز كه روز عزاي عمومي بود، نسبت به پليس بسيار بي رحمانه عمل كرد. به نظر من روز چهار شنبه واكنش شديدي به اين حركت ديده شد. جمعيتي كه روز چهارشنبه آمد، شايد بزرگ‌ترين جمعيت در تاريخ تهران بر ضد آقاي موسوي و جريان سبز تظاهرات كرد. به نظر من اين روز، روزي تعيين كننده بود. فكر مي كنم نامه آقاي موسوي كه بعد از اين تظاهرات منتشر شد، نشان مي دهد كه وي هم كمي ترسيد.

امانپور خطاب به مرندي گفت شما مي گوييد كه حاميان دولت خشمگين شدند، اين درحالي است كه تظاهركنندگان و همان‌طور كه شما مي دانيد بخش زيادي از افكار عمومي بين المللي از اينكه نيروهاي ايراني از زور مرگبار و شليك تفنگ بر ضد تظاهر كنندگان استفاده كردند، خشمگين شدند. آيا اين مسئله اكنون حكومت را به چالش نمي كشد؟

مرندي پاسخ داد اول از همه اينكه تظاهرات در تهران ضرورتا در طرفداري از دولت نبود، اين تظاهرات در طرفداري از جمهوري اسلامي بود. بسياري از افراد منتقد دولت هستند كه به علت مخالفت با آقاي موسوي در تظاهرات شركت كردند. همان‌طور كه گفتم، راهپيمايي بزرگي بود اما در هيچ طرفي از معادله سياسي ايران، تك صدايي نيست كه بتوان به آساني درباره آن سخن گفت. به نظرمن بخشي از خشمي كه در اين تظاهرات بود، به حضور و نقش سازمان تروريستي مجاهدين خلق مربوط مي شد. اين سازمان تروريستي هر چند رسما از طرف امريكا ممنوع شده است، اما تحت عناوين مختلف مورد حمايت امريكا قرار مي گيرد. مجاهدين خلق بنا بر بيانيه اي كه خود صادر كرده است، در آشوب عاشوراي تهران نقش داشت. همان‌طور كه در تصوير مي بينيد، آن‌ها به ايستگاه پليس حمله كردند، يك مامور پليس كور شد. آن‌ها اموال عمومي را نابود كردند و به مأموران پليس حمله كردند.

مرندي تصريح كرد: عاشورا روز عزاداري بود، عاشورا سالروز شهادت نوه پيامبر اسلام(ص) است. عاشورا روزي مقدس در ايران است. اين تظاهرات سياسي در روز عاشورا به مذاق اكثريت ايراني ها خوش نيامد. به نظر من، به طور كلي تظاهرات در انتقاد از آقاي موسوي كه روز
چهار شنبه برگزار شد، نقطه عطفي بود.

درادامه مجري سي‌ان‌ان كه احساس كرد پاسخ‌هاي مرندي درخصوص بي‌قانوني و رفتار توأم با خشونت وحشيانه حرمت‌شكنان، افكار عمومي بينندگان را متأثر كرده است، از حقيقت‌جو پرسيد شما كه در اردوگاه اصلاح طلبان هستيد، آيا معتقديد كه عناصر خشن در تظاهرات و جنبش شما شركت مي كنند و آيا اين يك نگراني است؟

حقيقت‌جو گفت: مردم ايران درجنبش سبز مي خواهند به صورت مسالمت آميز و بدون خشونت درخواست خود را بيان كنند. متاسفانه نيروهاي دولتي تلاش مي كنند مردم را به سمت خشونت بكشانند. از ديدگاه من، اين‌ها سناريوي دولت براي ايجاد درگيري بين دو طرف است.

در حالي كه پس از تجمع غيرقانوني 25 خردادخسارت‌هاي فراواني به اموال عمومي و خصوصصي وارد شد، حقيقت‌جو با تعبير از اين تجمع به تظاهرات سكوت، ادعا كرد: اين نشان مي دهد كه مردم مي خواهند تظاهرات مسالمت آميز داشته باشند اما متاسفانه دولت به خصوص در روز عاشورا بسيار خشن بر ضد مردم رفتار كرد.

امانپور در ادامه به راه حل پيشنهادي موسوي و گام هاي پيشنهادي وي اشاره كرد. وي گفت موسوي مي گويد دولت ايران بايد مسئول و پاسخگو باشد، انتخابات جديد و شفاف برگزارشود، همه زندانيان سياسي آزاد شوند، رسانه هاي آزاد وجود داشته باشند و سرانجام اينكه تظاهرات قانوني به رسميت شناخته شوند.

امانپور از مرندي پرسيد كه آيا اين احتمال وجود دارد كه حكومت با 5 پيشنهاد آقاي موسوي موافقت كند؟

مرندي در پاسخ گفت: به نظر من مشكل اينجا است كه نظام نگاه متفاوتي با آقاي موسوي دارد. همان‌طور كه گفتم جناح هاي مختلف سياسي وجود دارند. به نظر من بعد از تظاهرات در مخالفت با موسوي كه روز چهارشنبه در سراسر كشور برگزار شد، موضع آقاي موسوي به شدت تضعيف شد كه بخشي از اين مسئله در نامه وي هم منعكس شده است. به نظر من، نظام، كساني را كه براي مثال ماموران پليس را كور كردند، آزاد نخواهد كرد. مشكل اصلي اين است كه آقاي موسوي خود را با جناح تندروتر در جريان اصلاح طلبان وصل، كرده است. در حالي كه حتي افرادي مثل آقاي سحابي درباره حركت جريان سبز به سمت خشونت صحبت و انتقاد كرده اند. حتي من خودم هر زمان به تلويزيون مي آيم تا درباره اين موضوعات صحبت كنم، با تهديد مرگ از سوي اين جريان روبرو مي شوم.

مرندي تصريح كرد اين يك واقعيت است اما بسياري از اصلاح طلبان اصيل از آقاي موسوي فاصله مي گيرند. براي مثال آقاي تابش كه رئيس فراكسيون اقليت مجلس است.

وي افزود: اكنون بحث هاي شديد داخلي درباره سياست در ايران وجود دارد اما فكر مي كنم كه حكومت و بسياري از جناح هاي سياسي كشور ديگر تمايلي ندارند درباره موضوعات جدي با آقاي موسوي بحث و گفتگو كنند.

در حالي كه تصاوير مربوط به ديدار افراد مختلف با موسوي براي تسليت به مناسبت كشته شدن خواهر زاده اش نشان داده مي شد، امانپور از حقيقت‌جو پرسيد آيا در جناح هاي ايران اختلاف وجود دارد؟ آقاي مرندي از اين كه افراد از جنبش اصلاحات فاصله مي گيرند، سخن گفت. آيا اين گفته صحيح است؟

حقيقت‌جو در حالي كه فتنه‌گران تاكنون بارها به اخلال در تجمعات مردمي طي ماه‌هاي گذشته اقدام كرده‌اند، در توجيه اختلاف ميان اصلاح‌طلبان گفت: نه، اگر حكومت اجازه برگزاري تظاهرات براي جريان سبز را بدهد، آنگاه خواهيم ديد كه آيا مردم از آقاي موسوي طرفداري مي كنند يا از حكومت؟

وي در ادامه با بيان اظهارات نخ‌نما براي تحقير حماسه 9 دي مردم ايران اضافه كرد: من با گفته ها و تحليل هاي آقاي مرندي درباره تضعيف مواضع آقاي موسوي مخالفم، چون حكومت تلاش مي كند با دادن پول، افراد را بياورد. حكومت تلاش مي كند شبه نظاميان را به خيابان بياورد. حكومت دانش آموزان را به خيابان مي آورد. به اعتقاد من، اين تظاهرات در طرفداري از حكومت نيست. موضوع دوم اين است كه فكر نمي كنم حكومت ايران، موضع منصفانه آقاي موسوي را بپذيرد، چون همان‌طور كه مي دانيد، آن‌ها فكر مي كنند كه مي توانند موضوع را كنترل كنند. راه حل آن‌ها، راه حل نادرستي است. اين پاسخ واقعي به بحران نيست.

امانپور در ادامه از مرندي پرسيد ترس هاي زيادي درباره امنيت سران اصلاح طلب همچون آقاي موسوي و آقاي كروبي به وجود آمده است. به من گفته شده كه عملاً حكومت تصميم گرفته تا امنيت اين افراد را افزايش دهد. آيا فكر مي كنيد كه حكومت تلاش كند تا به اين چهره ها آسيبي نرسد؟

مرندي پاسخ داد بله همين طور است. به خصوص بعد از آنكه خواهر زاده موسوي به طرز مشكوكي كشته شد. وي در تظاهرات كشته نشد، بلكه ترور شد. اين مسئله چيزي است كه بسياري از افراد در نظام سياسي آن را مشكوك مي دانند و آن را كار سازمان هاي تروريستي مي دانند تا تنش را در كشور افزايش دهند. البته در ميان اصلاح‌طلبان اجماعي وجود ندارد، بسياري از چهره هاي كليدي آنان، به صورت كامل از آقاي موسوي و جريان سبز فاصله گرفتند، به خصوص بعد از انكه آقاي موسوي با سكوت خود، حمايت شبكه هاي تلويزيوني غربي و امريكايي و حمايت حاميان شاه سابق و سازمان تروريستي مجاهدين خلق را پذيرفت.