رفتن به بالا

بياييد با هم براي مير حسين گريه کنيم

  کساني که چون ما تحولات سياسي کشور را از پايين به بالا نگاه مي کنند توفيق آن را دارند که از اين بازي سياسي که ديگر به مرحله تراژيک خود نزديک ميشود متاثر شوند .مير حسين خوب يا بد سزاوار چنين سرنوشتي نبود . درست است که انزوا و بدبيني پير مرد نقاش ما را به مرحله اي رسانده که قدرت تصميم گيري را از او سلب کرده ولي در اين شرايط کشور سزاوار نيست که کساني از سر ناجوانمردي ونه از روي حسن نيت آتش بيار معرکه شوند
در راهپيمايي روز چهارشنبه مردمي با احساس به خيابان ها آمده بودند و شعار مرگ بر مير حسين ميدادند
غالب اين افراد کساني بودند که جزو محرومترين افراد جامعه محسوب مي شوند و تنها دارايي شان دراين بلبشوي سياسي نام حسين و عباس است و بر افروختن شمعي در شب عاشورا تا درد نداري و فقر را تحمل کنند اينان همان مردمي هستند که نه ماهواره دارند و نه نگران قيمت پهناي باند هستند اينان همان مردم شريف و دوست داشتني هستند که دوبار پي در پي عليرغم همه امواج مسموم رسانه اي به احمدي نژاد راي داده اند و هنوز هم پير مردانشان که در سال 57جواناني غيرتمند بودند عکس امام راحل را در طاقچه اتاقشان دارند و عشق و علاقه آنها به دولت اسلامي بر آمده از راي ملت به خاطر همنوايي اين دولت با آرمانهاي عدالت خواهانه امام و رهبري و صداقت مدافعان آن است .
در اين روز هاي عاشورايي 88بايد از حسين درس آزادگي و دينداري را توامان درک کنيم .
اولا بپذيريم که کشور در کمال آرامش و امنيت است  و هيچ تهديد قريب الوقوعي آن را تهديد نميکند و اين حرکت مرفهين شکمباره که بيشتر به يک طنز شبيه است  هيچ شباهتي به انقلاب و امثال و ذالک ندارد و کشور و صاحبان اصلي آن يعني توده هاي مردم در لواي  امررهبري خردمند و نهاد هاي امنيتي
هوشيار بر اوضاع مسلطند
حقير به عنوان فردي که ازچند ماه قبل از انتخابات مسايل ميرحسين موسوي را از موضع نقددنبال مي کردم و انتشار اين مقالات در سايت کلمه و نيز پاسخ گويي ميرحسين موسوي با جمله به خواب اصحاب کهف نرفته ام !
گوياي آن بود که خود او نيز مطالب را ديده است امروز به جرياني که ناجوانمردانه آتش بيار معرکه اي گرديده و خود را براي خونخواهي و علم کردن پيراهن خونين موسوي آماده کرده هشدار مي دهم که اين کار نهايت ذلت سياسي است
اينان همان کساني هستند که به نام اصول گرا براي حرکت سياسي ميرحسين فضاي بازي ايجاد کردند تا از اين طريق بتوانند از دولت اسلامي باج گيري کنند
بايد از اين اصول گرايان سنتي پرسيد شما که امروز در هراس از پخش ترنم موزون عدالت به يکباره چهره دموکرات گرفته ايد و حتي به نعش نحيف پيرمرد هم رحم نمي کنيد و با نام او در صدد کسب مشروعيت براي آينده سياسي خود هستيد چرا بعد از اتمام دوره رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني مجوز حضور مير حسين موسوي را صادر نکرديد ؟
جناب عسگر اولادي در آن زمان چه ديد گاهي داشتند ؟
ونظامي بازنشسته ما  چه مو ضعي داشت؟
موسوي يک انسان است و به حکم حريت اين آزادي را دارد که به انتخاب خود بميرد چرا بايد اين حق انتخاب را از او گرفت و پيرمرد را بيش از اين آزار داد؟
تعجب ما از رزمنده اي است که همه ميزان انس معنوي و صداقت اورا در طول روز هاي سخت جنگ تجربه کرده ايم بندهاي پيشنهادي ميرحسين موسوي که براي او نوشته شده به قرار زير است :

1- اعلام مسئوليت پذيري مستقيم دولت در مقابل ملت و مجلس و قوه قضائيه به نوعي که از دولت حمايت هاي غيرمعمول در مقابل کاستي ها و ضعف هايش نشود و دولت مستقيما پاسخگوي عملکرد خود باشد. به يقين اگر دولت کارآمد و محق باشد خواهد توانست جواب مردم و مجلس را بدهد و اگر بي کفايت و ناکارآمد بود مجلس و قوه قضائيه در چارچوب قانون اساسي با او برخورد خواهند کرد.

?- تدوين قانون شفاف و اعتماد برانگيز براي انتخاباتها به نوعي که اعتماد ملت را به يک رقابت آزاد و منصفانه و بدون خدعه و دخالت قانع سازد. اين قانون بايد شرکت همه ملت را عليرغم تفاوت در آراء و انديشه ها تضمين کند و جلوي دخالت هاي سليقه اي و جناحي دست اندرکاران نظام را در همه سطوح منتفي سازد. مجالس اوليه انقلاب مي تواند به عنوان الگويي مورد توجه قرار گيرند.

?- آزادي زندانيان سياسي و احياء حيثيت و آبروي آنها. بنده يقين دارم که اين اقدام نه به ضعف که به درايت نظام تعبير خواهد گشت…

?- آزادي مطبوعات و رسانه ها و اجازه نشر مجدد روزنامه هاي توقيف شده جزء ضروريات روند بهبود است. ترس از آزادي مطبوعات بايد از بين برود و تجربيات جهاني در اين زمينه بايد مورد توجه قرار گيرد. گسترش کانال هاي ماهواره اي و اهميت يافتن آنها و تاثيرگذاري قاطع اين رسانه که بخوبي ناکافي بودن روش هاي قديمي و محدوديت صدا و سيما را مي رساند…. آيا زمان آن نرسيده است که با اقدامي شجاعانه و ناشي از اعتماد به متفکران و نيروهاي خلاق جامعه، نگاهها را از آنسوي مرزها به شکوفايي خلاقيت سياسي و فرهنگي و اجتماعي داخلي برگردانيم؟

?- برسميت شناختن حقوق مردم براي اجتماعات قانوني و تشکيل احزاب و تشکل ها و پايبندي به اصل ?? قانون اساسي. اقدام در اين زمينه که مي تواند با درايت و همکاري همه علاقمندان به کشور صورت گيرد در طول چند ماه مي تواند فضايي توام با دوستي و محبت ملي را جايگزين درگيري ها نمايد.

 

 

ملت خود قضاوت کنند که در کدام يک از اين بندها سخن از عذرخواهي و به ر

سميت شناختن حقوق ملت در انتخاب خردمندانه اخيرشان به ميان آمده که جناب رضايي در نامه به رهبر معظم انقلاب آن نامه را مرقوم مي کنند
آيا جناب عسگر اولادي با لگد کوب کردن جوانان پرشور و انقلابي که از سر وظيفه در اين شرايط به مقابله با موج فتنه بر خاسته اند در جهت منافع چه کساني حرکت ميکند ؟
بس است اين بازي مبتذل 
چرا مي خواهيد با ايجاد فضاي بازي او را وادار به گفتار و افعالي کنيد که اين زخم عميق را عميق تر مي کند و پيمان هاي برادري را بيش از گذشته سست مي سازد ؟
چرا رسما اعلام نمي کنيد شما بيش از آن که نگران مير حسين باشيد نگران گسترش انديشه عدالت خواهانه اي هستيد که باا قتدار فتنه را در خود ذوب کرد ؟
غير از چند خيابان شمال پايتخت  کجاي کشور ناامن است که شما اين گونه در صدد باج گيري سياسي هستيد ؟
به حکم جوانمردي بگذاريد تا نقاش پير آن گونه که خود دوست دارد تابلوي آخرش را ترسيم کند

تا او چه خواهد …