دفاع تهاجمی

چند راهکار برای تشکلهای انقلابی:

 
یادآوری این بحث که برخی اصحاب فتنه ،حساب های بانکی خوبی در آنطرف مرزها دارند و در زمان خطر راحت می توانند به خارج از کشور بروند، کما اینکه بعضی از همین الان فرزندشان را به "انگلستان" ، بله "انگلستان" فرستاده اند جدای از یاران غار سابقشان که در لندن هستند از قبیل "مهاجرانی" ها و…. اما این مردم هستند که آسیب اصلی را می بینند.     
  

باسمه تعالی

چند راهکار برای تشکلهای انقلابی:

"دفاع تهاجمی"

آنها که "جام زهر" را به حضرت امام ره نوشاندند! و امام پیام قطعنامه 598 را صادر نمودند، تصور کردند که اما را به انفعال کشانده اند و جنگ تمام شد، اما امام در این پیام فقط استراتژی جنگ را عوض فرمودند:

" امروز جنگ حق و باطل، جنگ فقر و غنا، جنگ استضعاف و استکبار،
و جنگ پابرهنه‌ها و مرفهين بي‌درد شروع شده ‌است."

و سربازان روح الله همواره با خود می اندیشیدند چرا "جنگ" و یعنی چه "جنگ" فقر و غنا ؟
و الان خوب می دانند یعنی چه……
و امام در همان پیام نیز فرمودند:
"ملت عزيز ما ‌که مبارزان حقيقي و راستين ارزش‌هاي اسلا‌مي هستند، به خوبي دريافته‌اند ‌که مبارزه با رفاه‌طلبي سازگار نيست؛ و آنها ‌که تصور مي‌کنند مبارزه در راه استقلال و آزادي مستضعفين و محرومان جهان با سرمايه‌داري و رفاه‌طلبي منافات ندارد با الفباي مبارزه بيگانه‌اند.
و آنهايي ‌هم ‌که تصور مي‌کنند سرمايه‌داران و مرفهان بي‌درد با نصيحت و پند و اندرز متنبه مي‌شوند و به مبارزان راه آزادي پيوسته و يا به آنان کمک مي‌کنند آب در هاون مي‌کوبند.
بحث مبارزه و رفاه و سرمايه، بحث قيام و راحت‌طلبي، بحث دنياخواهي و آخرت‌جويي دو مقوله‌اي ‌است ‌که هرگز با ‌هم جمع نمي‌شوند.
و تنها آنهايي تا آخر خط با ما هستند ‌که درد فقر و محروميت و استضعاف را چشيده باشند.
فقرا و متدينين بي‌بضاعت گردانندگان و برپادارندگان واقعي انقلاب‌ها هستند."
و حالا می فهمیم چگونه؛
"و تنها آنهايي تا آخر خط با ما هستند ‌که درد فقر و محروميت و استضعاف را چشيده باشند."

با توجه به این مهم به نظر می رسد در شرایطی که مدعیان "راه امام" به آرمان های امام را یکی پس از دیگری حمله می کنند این عده و حرکاتشان را در این پیام امام باید تحلیل نمود، و اینکه چگونه "رفاه طلبی هاشان" ، "شیفتگیشان به لیبرالیسم و سرمایه داری" ، "رانت خواری آقا زاده ها" ،همنشینی با شهرام جزایری ها ، "ثروت های باد آورده" و ….آن ها را از همراهی نظری با لیبرالیسم غربی به همراهی عملی با جبهه جهانی سرمایه داری و سمپاد با دشمن قسم خورده انقلاب شده اند.
و یادمان نرفته است که:
"جنگ امروز ما، جنگ با عراق و اسرائيل نيست؛ جنگ ما، جنگ با عربستان و شيوخ خليج فارس نيست؛ جنگ ما، جنگ با مصر و اردن و مراکش نيست؛ جنگ ما، جنگ با ابرقدرت‌هاي شرق و غرب نيست؛ جنگ ما، جنگ مکتب ماست عليه تمامي ظلم و جور؛ جنگ ما جنگ اسلام ‌است عليه تمامي نابرابري‌هاي دنياي سرمايه‌داري و کمونيسم؛ جنگ ما جنگ پابرهنگي عليه خوشگذراني‌هاي مرفهين و حاکمان بي‌درد کشورهاي اسلا‌مي ‌است.
‌اين جنگ سلاح نمي‌شناسد، ‌اين جنگ محصور در مرز و بوم نيست، ‌اين جنگ، خانه و کاشانه و شکست و تلخي کمبود و فقر و گرسنگي نمي‌داند.اين جنگ، جنگ اعتقاد ‌است، جنگ ارزش‌هاي اعتقادي ـ انقلا‌بي عليه دنياي کثيف زور و پول وخوشگذراني ‌است."
پس اجازه ندهیم "مثلث…" دوباره "جام زهر" را بنوشانند! چرا که این دفعه صلح حسنی نخواهد بود و عاشورایی خواهد بود که جبهه نفاق حتی به ظاهر هم پیروز نخواهد شد انشاالله.
در شرایطی که "خواص بی بصیرت" به واسطه گیرعملی یا نظری خاموش شده اند باید به "رویش ها" ایمان داشت و به خواص جدید تریبون داد.
پیشنهاد:
1.جایگزینی خواص:
در شرایط سکوت برخی خواص باید تحلیل های مناسب مبتنی بر ادبیات حضرت امام ره و مقام معظم رهبری را در سطح وسیع تر توزیع نمود. و توجه نماییم که "خواص" لزوما نبایدعنوان بزرگی داشته باشند چنانچه مقام معظم رهبری فرمودند : گاهی یک راننده از خواص است و گاهی یک استاد از خواص نیست.

2.تغییر استراتژی؛
حزب الله باید بجای آنکه از موضع انفعال به حل این معضل بپردازد باید از موضع فعال به آن بپردازد وبه جای آنکه "آقازاده ها" و "رانت خواران" و "رفاه طلبان" وقیحانه مدعی انقلاب و مظلومیت باشند امت حزب الله باید مدعی باشد .
حزب الله با اقتدا به امامشان و رهبرشان که فرمودند:
" امروز عدالت سر آغاز فهرست بلند مشکلات کشور است ".
و اینکه فرمودند:
"اگر سران سه قوه به این مسئله (مفاسد اقتصادی) عمل نکنند مردم را وارد صحنه می کنم".
باید نوک پیکانش را به نقطه و ریشه اصلی فتنه که همان "فساد اقتصادی" و "ثروت های باد آورده" است متوجه نمایند.
3.تشکیل جبهه:
اگر این فتنه را در"جنگ فقر و غنا" تحلیل می کنیم نیاز به تهاجم جبهه ای داریم.
نهادهای رسمی به دلیل مشکلات بروکراسی ،محدودیت های مصلحت سنجانه و… نیازمند حرکت های منسجم مردمی است.

راهکارها:
1. باز تبیین این استراتژی و بازخوانی فرمایشات حضرت امام و مقام معظم رهبری در این باره.
2. واقعه عاشورا نیز از "سرمایه دارشدن صحابه" شروع شد در ایام محرم وصفر بسیار مغتنم است که این ریشه تاریخی تبیین شود به عنوان مثال تکثیر فراوان "خطبه منا امام حسین" که به همین مقوله می پردازد.مباحثه "صحیفه امام" ،قرائت پیام قطعنامه در نماز جماعت دانشگاه و….
3. به تصویر کشیدن صدها مصداق مفاسد اقتصادی که معمولا یا مستقیما "اصحاب فتنه" در آن دست داشته اند یا غیر مستقیم،.
مثلا تکثیر فراوان اخبار دریافت های صد میلیونی "

اصحاب فتنه" از شهرام جزایری و…. .. باز تکثیر آثار هنری تولید شده در این زمینه از جمله: "رزیتا خاتون" ، "شازده" ، اشعار…..

4. ادبیات سازی؛ جبهه "فتنه اشراف" ازآنجا که پشتوانه مردمی جدی ندارند و ادبیات وقیحانه لیبرالیشان بارها شکست خورده است رو به ادبیات مردمی امام ره آورده اند لذا به ادبیات سازی باید توجه ویژه شود.
مثلا کلید واژه های: "عمارها" ،"بصیرت"، "آقازاده ها"، "ثروت های باد آورده" ، "رزیتا خاتون" ، "مردم" و….

5. تبیین چهره واقعی و تاریخی اصحاب فتنه. در این زمینه نامه "مهندس سلیمی نمین" مناسب است.
6. تکثیر فیلم اکثریت محرومین که در انتخابات شرکت نمودند: همانند مستند "ایران سبز" که مصاحبه مفصلی با روستاییان است.
7. مطمئنا "اصحاب فتنه" خود را برای دهه فجر آماده می کنند با باید هرچه سریع تر این اصل محوری اندیشه حضرت امام و این آرمان کانونی انقلاب را بصورت تهاجمی پررنگ نمود و بهترین تاثیرگذاری آن در دهه فجر می تواند باشد.
مثلا با این نگاه باید نمایشگاه های تصویر سازی شده از بیانات امام و مقام معظم رهبری در این زمینه تولید نمود .
به عنوان مثال نمایشگاه "همین جا کربلاست".
8. مطالبه از نهادها خصوصا ازصدا و سیما برای تولیداتی با این رویکرد.
9. ایجاد شبکه ارتباطی، هر محصولی تولید می کنیم یا مناسب می بینیم را به دیگران برسانیم و گروه هایمان را با گروه های دیگر شبکه نماییم.
10.ترویج جواب های کوتاه در کنار جواب های تحلیلی و بالا بردن سطح بصیرت. مثلا این نکته که "حفظ نظام از اوجب واجبات است".
11. یادآوری دشمن خارجی تذکر این نکته که ایران هیچ گاه بدون دشمن خارجی نبوده است حتی در دوران "دکتر مصدق" در شرایطی که مصدق با آمریکا کنارآمده بود و قصد معامله با آمریکا داشت علیه او کودتا آمریکایی-انگلیسی "آژاکس" را اجرا نمودند.چرا که ایران "شیعه انقلابی " ،"نفتی" و"استراتژیک" بی دشمن قابل تصور نیست.
12. یادآوری این بحث که برخی اصحاب فتنه ،حساب های بانکی خوبی در آنطرف مرزها دارند و در زمان خطر راحت می توانند به خارج از کشور بروند، کما اینکه بعضی از همین الان فرزندشان را به "انگلستان" ، بله "انگلستان" فرستاده اند جدای از یاران غار سابقشان که در لندن هستند از قبیل "مهاجرانی" ها و…. اما این مردم هستند که آسیب اصلی را می بینند.
"ما مجددا می گوییم که یک موی سر این کوخ نشینان و شهید دادگان به همه کاخ وکاخ نشینان شرف و برتری دارد".
به تعبیر آقا؛این آقایان چه هزینه ای تا بحال در راه اسلام داده اند؟
شما هم به آن اضافه نمایید
*تذکر: تقوا و توکل فراموش نشود.
علی سروش