بیانیه جنبش عدالتخواه دانشجویی در مورد ساماندهی کارتن خواب ها

مبارزه با فتنه، کارامدی نظام، کارتن خواب ها

مبارزه با فتنه اگر روند انجام ماموریت های اصلی نظام را معطل کند، کارآمدی نظام دچار خدشه خواهد شد و در عمل از بین رفتن کارآمدی به معنای ایجاد فرصت برای مخالفین اصل نظام جهت فراگیر کردم حقد و کینه خویش علیه نظام گردد. تجربیات تلخ مثل نتایج بگومگوهای دوره اصلاحات و تعطیل شدن بسیاری از اقدامات ایجابی انقلاب و نظام به خاطر درگیری داخلی نباید دوباره تکرار شود.

وقایع بعد از انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری و بی ظرفیتی و بی بصیرتی بعضی نخبگان علاوه بر وارد کردن آسیب های متعدد به جامعه، موجب شد تا در طول 7 ماه گذشته بسیاری از موارد جاری و مهم مثل نقد درون گفتمانی، پی گیری مطالبات بر زمین مانده مستضعفین و بسیاری از موارد دیگر با توقف مواجه شود.

مبارزه با فتنه اگر روند انجام ماموریت های اصلی نظام را معطل کند، کارآمدی نظام دچار خدشه خواهد شد و در عمل از بین رفتن کارآمدی به معنای ایجاد فرصت برای مخالفین اصل نظام جهت فراگیر کردم حقد و کینه خویش علیه نظام گردد. تجربیات تلخ مثل نتایج بگومگوهای دوره اصلاحات و تعطیل شدن بسیاری از اقدامات ایجابی انقلاب و نظام به خاطر درگیری داخلی نباید دوباره تکرار شود.

امروز که فتنه بر اساس مخالفت با اصول اساسی انقلاب و چالش با آرمان هایی مثل نهضت جهانی اسلام، استکبار ستیزی، گرایش به مستضعفین و مردم گرایی شکل گرفته مهم ترین راهکار به غیر از اقدامات ضروری مثل برخورد با فتنه گران باید پافشاری بر آن اصول و چشاندن طعم شیرین آن به کام ملت ایران و شکوفه های برآمده از شجره طیبه انقلاب اسلامی در سراسر جهان است.

کارتن خواب های خیابان های پایتخت و شهرستان ها که محصول توسعه نامتوازن، عدم وجود برنامه های جامع فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی متناسب با مولفه های بومی مذهبی ملت ایران، تقدم توسعه بر عدالت و بعض ناکارآمدی های در اجرا و عدم وجود سیاست های تامینی صحیح در طول دهه های گذشته است از مواردی است که باید اقدام جدی در مورد آن انجام گیرد.

اما مهم تر از اقدامات دراز مدت حفظ جان و ساماندهی کارتن خواب های فعلی است. امری که حجم آن چنان گسترده است که بسیج نیروی کامل بخش های مسئول در شهرداری ها علی الخصوص شهرداری تهران و به صحنه آمدن دولت را فراتر از وظایف قانونی موجود می طلبد.

بعد از کاتن خوابی 5 سال پیش دانشجویان عدالتخواه مقابل 5 نهاد مسئول در تهران با اختصاص بودجه مشخص برای تاسیس گرمخانه ها اقدامات خوبی در این زمینه انجام شد که به ویژه در دوران معاونت آقای نوریان در شهرداری تهران و با دلسوزی و اقدام ایشان و برخی دیگر اقدامات مثبتی در این زمینه انجام شد. بیم آن می رود با ترک آن مسئولیت به وسیله ایشان از یک سو و فضای سیاست زده حاصل از فتنه های برآمده از کینه های بدری و خیبری و حنینی علیه انقلاب ساماندهی کارتن خواب ها با مشکل مواجه شود.

لذا جنبش عدالتخواه دانشجویی به عنوان تریبون مستضعفین، فرزندان روح الله و سربازان ولایت فقیه اعلام می دارند:

1-      مشروعیت مسئولین نظام به تعبیر رهبر معظم انقلاب به مبارزه با فقر، فساد، تبعیض و عدالتخواهی است و این مسئله باید خود را در اولویت ها و سیاست ها و برنامه ریزی ها به نمایش بگذارد. مسائلی مانند فتنه نباید بهانه ای برای نقص عملکردها در این زمینه و عدم انجام وظایف شرعی و قانونی و عدم نظارت بر مسئولین امر در این حوزه ها را فراهم آورد. که بی توجهی به این مسئله می تواند بر مسائل امنیتی دامن بزند که به تعبیر امام علی علیه السلام الحیف یدعو الی السیف. ضمن این که باید توجه شود نباید به بهانه انجام این موارد مبارزه با فتنه و فتنه گران و برخورد با قانون شکنان به تعویق بیفتد و مصالحه ظالم و مظلوم معنا ندارد که به تعبیر سالار شهیدان (و اما الصلح بین هذه الحیین نحن قوم عادیناکم فی الله و لم نکن نصالحکم لالدنیا)

2-      شهرداری ها و علی الخصوص شهرداری تهران باید هرچه سریع تر نسبت به ساماندهی وضعیت خیابان خواب ها در فصل زمستان اقدام کنند. وزارت رفاه ضمن کمک به ضعف های شهرداری ها در این مورد مثل شهرداری تهران به همراه کمیته امداد اقدامات ضروری برای ساماندهی بلندمدت آنان را به عمل بیاورند. مردم و دانشجویان سریعا منتظر گزارش شوراهای شهر و مشخصا شورای شهر تهران از عمل کرد شهرداری ها در این زمینه هستند. مجلس شورای اسلامی نیز باید در مورد عمل کرد وزارت رفاه، و کمیته امداد و وزارت کشور در این زمینه اقدام بنماید.

3-      وضعیت اقدامات حمایتی برای خیابان خواب ها و سایر مستضعفین و محرومینی که در زیر چرخ های اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها با مشکلات کمرشکن مواجه خواهند شد برای افکار عمومی و عدالتخواهان مشخص شود و با توجه به عدم لحاظ شدن بخشی از ان ها در آمارگیری های مربوطه و تکمیل فرم ها اقدامات در نظر گرفته شده در این زمینه سریعا مشخص گردد. و عدالتخواهان منتظر شنیدن اقدامات دولت و مجلس در این زمینه هستند

ب] ]>