ترور استاد فيزيک دانشگاه تهران به دست عوامل ضد انقلاب

 وي از سال 1374 در گروه فيزيك دانشگاه تهران درس كوانتوم مكانيك و الكترومغناطيس مي‌داد. دکتر علي محمدي داراي دكتري فيزيك از دانشگاه شريف بود. به گزارش فارس وي از سال 1374 در گروه فيزيك دانشگاه تهران درس كوانتوم مكانيك و الكترومغناطيس مي‌داد. دکتر علي محمدي داراي دكتري فيزيك از دانشگاه شريف بود. فخرالدين جعفر […]

 وي از سال 1374 در گروه فيزيك دانشگاه تهران درس كوانتوم مكانيك و الكترومغناطيس مي‌داد. دکتر علي محمدي داراي دكتري فيزيك از دانشگاه شريف بود.

به گزارش فارس وي از سال 1374 در گروه فيزيك دانشگاه تهران درس كوانتوم مكانيك و الكترومغناطيس مي‌داد. دکتر علي محمدي داراي دكتري فيزيك از دانشگاه شريف بود.
فخرالدين جعفر زاده در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعي فارس در باره جزئيات اين ترور گفته بود: در ساعت 8:05 دقيقه صبح امروز خبر انفجار به قاضي كشيك تهران اعلام شده است.
وي ادامه داد: پس از اعلام اين خبر به اتفاق شاملو، بازپرس شعبه يك دادسراي امور جنايي و حيدري، بازپرس شعبه 10 اين دادسرا به محل حادثه اعزام شديم.
جعفرزاده افزود: پس از حضور در محل حادثه و در بررسي‌هاي اوليه مشخص شد انفجار حدود ساعت 7:58 صبح امروز اتفاق افتاده است.
وي گفت: بمب منفجرشده در يك موتورسيكلت جاسازي شده و به فاصله يك متري از در ورودي منزل استاد مسعود علي‌محمدي از اساتيد دانشگاه تهران به يك درخت بسته شده بود.
سرپرست دادسراي امور جنايي تهران ادامه داد: همچنين بررسي‌‌ها نشان مي‌دهد اين بمب از فاصله بسيار نزديك با اين استاد دانشگاه و بوسيله كنترل از راه دور منفجر شده است.