رفتن به بالا

100 مورد تقلب به صورت تفکیک شده بیاورید تا بیست بگیرید

آیا شما از چنین لیستی خبر دارید؟ قاعدتا اگر تقلب گسترده باشد، نباید خیلی مشکل باشد که بتوان چنین لیستی  را تهیه کرد ولی چرا بعد از 6 ماه از انتخابات چنین لیست تفکیکی از صندوقهای مشکل دار موجود نیست؟ بعضیها گفتند که نه، نگذاشتند ناظرین روی صندوقها حضور داشته باشند و آنها را بیرون انداختند. پاسخ دادم لیست این صندوقها را نیز میتوان جزء همان ده هزار صندوق مشکل دار منتشر کرد.

الحمدالله در این  نیمه اول سال تحصیلی 88-89 ، خدا کمک کرد و تدریس دو درس فیزیک پایه یک با حدود 80 دانشجو  را به عنوان حق التدریس از طرف بخش فیزیک دانشگاه شیراز پذیرفتم، و این خود فرصتی را برای من مهیا ساخت که بتوانم بی منطقی کسانی که هنوز شبهه تقلب در انتخابات را مطرح میکنند برای همیشه ثابت کنم. امسال متاسفانه اقلیتی دانشجو نما در روز 13 آبان شرایطی را مهیا ساختند که  جو بحثهای سیاسی به کلاسها نیز کشیده شد. در سر کلاس درس اینجانب، سعی نمودم شرایط را به گونه ایی مهیا سازم که تمامی دانشجویان براحتی بتوانند حرفهای خود را آزادانه بیان نمایند. البته دانشجویان سال اول خیلی سیاسی نیستند ولی به هر حال شبهه تقلب در انتخابات چنان بعضی از آنها را سحر کرده بود که حتی حاضر بودند بابت آن قسم بخورند. البته آنها عناد نداشتند ولی سحر ساحرانی شبیه موسوی باعث شده بود که آنها را در این راه باطل به یقین برساند. به هر حال مهمترین و بزرگترین ادعایشان تقلب در انتخابات بود که بابت آن حتی حاضر بودند قسم هم بخورند.  من هم به عنوان استاد درس، در جواب آنها با ذکر مقام دانشجو به عنوان یک قشر خاص درخواست کردم که روی آدمها قمار نکنند و حق را با آدمها نشناسند. من از آنها سوال ساده ایی پرسیدم که باید به رگ غیرت هر سبز سمج مدعی تقلب در انتخابات بر بخورد و بی دلیل برای جواب دادن بهانه نیاورند.  ابتدا از انها پرسیدم که شما مطمئن هستید که در انتخابات تقلب گسترده صورت گرفته است؟ همه دوستان مدعی پاسخ دادند شک نداریم. گفتم خوب اگه مطمئن هستید باید اینقدر تقلب گسترده بوده باشد که به سادگی بتوان یک لیست شامل ده هزار مورد تقلب را از سایت آقای موسوی یا سایتهای مدعی تقلب پیدا نمود! تا یکی مثل من به تقلب در انتخابات شک کند! درست شبیه عمل وزارت کشور در ارائه آمار تفکیکی تمامی صندوقهای انتخابات.  و البته چنین کاری در صوردت وجود تقلب گسترده میتواند به سادگی امکان پذیر باشد. آقای موسوی بر روی حدود چهل هزار صندوق ناظر داشتند و هر کدام از این ناظرین با ستاد مرکزی شهرستان خود در ارتباط بودند و تمامی ستادهای مرکزی شهرستانها با ستاد مرکزی مهندس موسوی در تهران در ارتباط بودند لذا به سادگی در صورت هرگونه جابه جایی آراء صرفا با مقایسه لیست تفکیکی ارائه شده توسط وزارت کشور با آنچه که به عنوان فرم 22 مورد تایید ناظرین آقای موسوی بر روی صندوقها قرار گرفته بود، میتوان موارد دستکاری در هر صندوق را که در صورت وجود تقلب گسترده، منجر به تغییر نتایج میشد به مراتب بالاتر ستاد ایشان گزارش داد و آنها برای اطلاع عموم همگی را لیست کرده و منتشر  میکردند. مطمئن باشید که چنین کاری بسیار ساده میباشد و هیچ کس نمی تواند منکر آن باشد. حالا به نظر شما چرا چنین لیستی وجود ندارد؟

آیا شما از چنین لیستی خبر دارید؟ قاعدتا اگر تقلب گسترده باشد، نباید خیلی مشکل باشد که بتوان چنین لیستی  را تهیه کرد ولی چرا بعد از 6 ماه از انتخابات چنین لیست تفکیکی از صندوقهای مشکل دار موجود نیست؟ بعضیها گفتند که نه، نگذاشتند ناظرین روی صندوقها حضور داشته باشند و آنها را بیرون انداختند. پاسخ دادم لیست این صندوقها را نیز میتوان جزء همان ده هزار صندوق مشکل دار منتشر کرد.

 باور اینها بر تقلب آنچنان بود که خیلی از اینها وجود چنین لیستی را کاملا واضح میدانستند لذا من برای اینکه دروغ بودن ادعایشان را ثابت کنم پیشنهاد دادم که به عنوان استاد این کلاس هر کس 10000 مورد تقلب به صورت تفکیک شده از طرف آقای موسوی یا هر سایت دیگری که منتقد یا ضد نظام باشد برای من آورد، من به او بیست خواهم داد. من مطمئن بودم که چنین لیستی وجود ندارد و حداکثر حدود 400 مورد تقلب را به شورای نگهبان منتقل کرده بودند که هیچ گاه آن را هم منتشر نکردند. بعد از این پیشنهاد که یک تحدی سنگین بود بسیاری از آنها ساکت شدند و  دیگر ادعایی نکردند. برای اینکه ریشه توهم را کامل بخشکانم پیشنهاد دادم که 10000 مورد تفکیک شده زیاد است، نصف این تعداد تقلب گسترده را که موسوی منتشر کرده، برای من بیاورید من بیست میدهم. کمی بعد تعداد را به 1000و بعد به 500 و در نهایت به 100 رساندم و ادعا کردم هر کس بتواند تنها 100 مورد از این همه تقلب گسترده را صندوق به صندوص با ذکر مورد تقلب، برای من از سایت اقایان مدعی بیاورد جلوی همه این دانشجویان به او قول میدهم که نمره اش را بیست دهم. و این اوج تحقیر کسانی است که لجاجت را را به جای منطق پذیرفته اند و خدا شاهد است که صدا از سنگ درآمد ولی از این مدعیان فریب خورده دیگر هیچ گاه در نیامد. البته بعضی از آنها مواردی را مثال میزدند که مثلا من دیدم یک نفر خاص در فلان صندوق 10 رای اضافی برای احمدی انداخته است. گفتم کار ندارم به این حرفها طرف من موسوی است که ادعا کرده است! درخواست من به عنوان یک دانشجوی دکتری فیزیک کاملا منطقی است. من از موسوی مدرک میخواهم، ادعا کرده و من مدرک میخواهم ! کو این مدرک؟! شما همگی به اعتمادی که به موسوی داشتید او را قبول کردید و حرفش را عین حق دانستید و بابت آن  احیانا شعار نیز دادید ولی یکی مثل من که به او اطمینان ندارم برایم مدرک اهمیت دارد و این مدرک چیزی نیست جز  لیست تفکیک شده موارد تقلب در انتخابات که باید توسط ناظرین موسوی بر روی صندوقها گزارش داده میشد! کجاست که یکی مثل من را قانع کند؟ البته بعضیها ادعا کردند که چون سیستم اس ام اس آن روز قطع بود  نتوانستند این کار را بکنند. من هم جوا] ]>