باز كردن فضاي مباحثه و مناظره در دانشگاه، دو جريان معاند و منتقد را از هم جدا مي‌كند

دبير جنبش عدالت‌خواه دانشجويي:

قاطبه دانشجوياني كه دغدغه‌ نظام را دارند و پايبند به اصول و مباني نظام هستند بايد سعي كنند كه اين جريان معاند را در دانشگاه شناسايي كرده و معرفي كنند و در مقابل اين جريان ساكت ننشينند. چون عده اندكي به دنبال اين هستند كه فضاي دانشگاه‌ها را به هم بزنند و اين به ضرر همه دانشجويان منتقد و موافق نظام خواهد بود. در واقع به نظر نمي‌آيد كه همان گروه موافق نظام هم انتقادي نداشته باشد، اما به دليل فضاي دو قطبي شديدي كه ايجاد شده و دعوا بر سر اصل نظام رفته است آن گروه موافق بالاجبار دفاع مي‌كند و فرصتي هم براي نقد پيدا نمي‌كند.

دبير جنبش عدالت‌خواه دانشجويي، درباره لزوم مرزبندي بين جريانات منتقد و معترض در دانشگاه‌ها با جريانات ضد انقلاب و معاندين نظام، گفت: ما بايد به فضاي نقد در دانشگاه به عنوان يك فرصت نگاه كنيم و از اين فرصت براي حل مشكلاتي كه در فضاي دانشجويي و دانشگاه‌ها وجود دارد، استفاده كنيم.

سيدحسن موسوي‌فرد در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اينكه بايد بپذيريم كه در بدنه دانشجويي جريان منتقد و كساني كه سوال دارند، فراوان وجود دارد، اظهار كرد: گروه اندكي هستند كه از بيرون خط مي‌گيرند و با مباني و اصل نظام مشكل دارند ولي هميشه هم اندك بوده‌اند، اما به واسطه عدم تدبير مسوولين در مواجهه با جريان منتقد در دانشگاه‌ها اين دو جريان به هم پيوند مي‌خوردند و جريان معاند همواره از جريان منتقد سوءاستفاده مي‌كرده است.

وي افزود: مسوولين دانشگاه بايد به دنبال چاره‌اي باشند تا اين دو جريان معاند و منتقد را از هم جدا كنند كه اين امر هم جز با فضا دادن براي نقد و باز كردن فضاي مباحثه و مناظره و كرسي‌هاي آزاد فكري در دانشگاه‌ها صورت نمي‌پذيرد. در واقع اين مساله با بستن فضاي دانشگاه‌ها و اينكه نگذاريم برنامه‌اي اجرا شود يا كسي صحبت كند حل نخواهد شد و اين التهابات در دانشگاه‌ها ادامه پيدا خواهد كرد.

اين فعال دانشجويي با بيان اينكه هم در بدنه اساتيد و هم در بدنه‌ دانشجويان كساني را داريم كه منتقد هستند، گفت: كساني كه انتقاد دارند، فراوان هستند و جريان دانشجويي و فضاي دانشگاه به واسطه ويژگي‌هاي خود همواره اينگونه بوده است كه فضاي نقد و مباحثه در آن جريان داشته باشد.

وي در ادامه تاكيد كرد: قاطبه دانشجوياني كه دغدغه‌ نظام را دارند و پايبند به اصول و مباني نظام هستند بايد سعي كنند كه اين جريان معاند را در دانشگاه شناسايي كرده و معرفي كنند و در مقابل اين جريان ساكت ننشينند. چون عده اندكي به دنبال اين هستند كه فضاي دانشگاه‌ها را به هم بزنند و اين به ضرر همه دانشجويان منتقد و موافق نظام خواهد بود. در واقع به نظر نمي‌آيد كه همان گروه موافق نظام هم انتقادي نداشته باشد، اما به دليل فضاي دو قطبي شديدي كه ايجاد شده و دعوا بر سر اصل نظام رفته است آن گروه موافق بالاجبار دفاع مي‌كند و فرصتي هم براي نقد پيدا نمي‌كند.

به گفته‌ دبير جنبش عدالت‌خواه دانشجويي، جريان منتقد بايد در دانشگاه انتقادات خود را مدون كرده و مرزبندي‌هاي فكري خود را به درستي بيان كند و سعي كند از روش‌هاي قانوني براي نشان دادن اعتراضات خود در دانشگاه استفاده كند.

وي با بيان اينكه مشكلاتي هم در دانشگاه‌ها براي بيان نقد وجود دارد، اظهار كرد: از جمله مشكلات اين است كه برخي مسوولين دانشگاه امكان برگزاري بعضي برنامه‌ها يا زدن برخي حرف‌ها را در شرايط كنوني نمي‌دهند، اما به نظر مي‌آيد كه در حال حاضر اصلي‌ترين مساله اين است كه بتوانيم شاخصه‌هاي فكري انتقادات خود را با جريانات مخالف نظام مشخص كنيم.

موسوي‌فرد گفت: اگر نتوانيم دو جريان منتقد و معاند را از هم جدا كنيم در طولاني‌مدت در دانشگاه‌ها با مشكل مواجه خواهيم شد يعني اگر نتوانيم مسائل و سوالات جريان منتقد را جواب دهيم و انتقادات آنها را بشنويم همين گروه اندكي كه نام آنها را جريان معاند مي‌گذاريم، از اين جريان منتقد سوءاستفاده خواهند كرد و در دانشگاه‌ها گسترش خواهند يافت.

دبير جنبش عدالت‌خواه دانشجويي افزود: در شرايط كنوني با فضايي كه در كشور طي شده، با حضور مردم و با اتمام حجتي كه نظام كرده است شاخصه‌هاي فكري اين گروه كاملا مشخص است و ما نبايد بگذاريم فضا به فضاي اعتراض دامنه‌دار در دانشگاه‌ها برگردد. در واقع ضرورت جدا كردن اين دو جريان از همين جا نشات مي‌گيرد كه ما بتوانيم مسائل اين جريان معترض در دانشگاه را حل كنيم.