اگر اختلافي است بايد بر اساس مطلبي كه رهبري مي‌فرمايد عمل كرد

آيت‌الله جوادي‌آملي در جمع طلاب و فضلاي حوزه علميه قم:

تصرف در دلها فقط مقدور ذات اقدس اله است. خداوند در آيه 63 سوره انفال فرموده است كه "الف بين قلوبهم ". كينه و عداوت در حجاز، مكه و مدينه سابقه ديرينه داشته است. خداوند بين دلهاي مردم حجاز الفت برقرار كرد. بعد به پيغمبر اكرم (ص) فرمود "لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم و لكن الله الف بينهم " يعني اگر آنچه را كه در زمين است بين مردم تقسيم كني و بخواهي با مال دلها را متحد كني، اين امر شدني نيست.

آيت‌الله جوادي آملي در درس تفسير قرآن كريم و در جمع طلاب و فضلاي حوزه علميه قم به ريشه‌يابي وقايع اخير از ديدگاه قرآن پرداخت و گفت: اگر اختلافي هست بايد بر اساس قانون و مطلبي كه رهبري مي‌فرمايد عمل كرد.

رسا نوشت؛ آيت‌الله جوادي آملي مفسر قرآن كريم امروز در درس تفسير قرآن و در حضور صدها تن از طلاب و فضلاي حوزه علميه قم كه در مسجد اعظم قم گردهم آمده بودند در تبيين آياتي از قرآن كريم گفت: خداوند فرموده است كه دلها را بر اساس شرايطي منقلب مي كنيم و اگر كسي بخواهد محبت وي در دل‌ها جاي بگيرد اين كار در اختيار خداوند است زيرا او مقلب القلوب است.

وي با اشاره به آيه شريفه "ان الذين آمنوا و عملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا " تصريح كرد: در دنيا چنين است كه يك وقتي كسي محبوب يك ملت است زيرا خداوند محبت او را در دل هاي ديگران و اهل آن محل قرار مي دهد. سعه و ضيق اين محبت بستگي به ميزان سعه و ضيق ايمان و عمل او دارد.

آيت‌الله جوادي آملي در تبيين آيات مورد بحث خاطر نشان كرد: تصرف در دلها فقط مقدور ذات اقدس اله است. خداوند در آيه 63 سوره انفال فرموده است كه "الف بين قلوبهم ". كينه و عداوت در حجاز، مكه و مدينه سابقه ديرينه داشته است. خداوند بين دلهاي مردم حجاز الفت برقرار كرد. بعد به پيغمبر اكرم (ص) فرمود "لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم و لكن الله الف بينهم " يعني اگر آنچه را كه در زمين است بين مردم تقسيم كني و بخواهي با مال دلها را متحد كني، اين امر شدني نيست.

وي در ادامه گفت: يك جامعه ملتهب و متشتت را با مسايل مالي نمي‌توان متحد كرد. زيرا خداوند فرمود "ولكن الله الف بينهم ". كسي نمي تواند بگويد ما مي‌توانيم دلها را تسخير كنيم. اين كار به دست ذات اقدس اله است و لاغير. حتي پيغمبر اكرم (ص) نيز اگر بخواهد با بخشش معادن زمين و بخشش طلا و نقره الفت ايجاد كند،‌ نمي شود. چون با كوثر الفت ايجاد مي شود نه با تكاثر. قلب از سنخ كوثر است جز ايمان چيزي دلها را منقلب نمي‌كند.

وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به قابل فهم بودن قرآن براي همه خاطر نشان كرد: اگر جامعه اي گرفتار اختلاف شد بايد ديد منشأ آن چيست. ما سه نوع اختلاف داريم. نخست اختلاف علمي است. اختلاف علمي بين صاحب نظران است. چه در حوزه و چه در دانشگاه اختلاف علمي چيز مقدس و منزهي است. پزشكي مي گويد اين بيمار با عمل درمان مي شود ديگري مي گويد با دارو درمان مي شود. در فتواهاي فقها هم همين طور است. نظرات حكما هم همين طور است. اين اختلاف علمي چيز خوبي است و قابل حل هم نيست.

آيت‌الله جوادي آملي با اشاره به قسم دوم اختلاف ها گفت: قسم دوم اختلاف، اختلاف حقوقي است. اختلافي كه بر اثر بدرفتاري ايجاد شده است بايد صبورانه و حليمانه رفتار كرد تا نظام حفظ شود.

اين مفسر قرآن كريم نوع ديگر اختلاف را اختلافي معرفي كرد كه نوعي عذاب الهي است و در تبيين آن بيان داشت: اين نوع اختلاف را خود خداوند القا مي كند و چاره اي جز ناله و زاري و سحر خيزي و اشك شبانه ندارد تا رفع شود.

وي در تبيين اختلاف بر مبناي عذاب الهي به آيات قرآن كريم استناد كرد و افزود: قرآن كريم درباره يهودي ها و مسيحيان به اين نوع اختلاف اشاره كرده است. بر اساس آيه 64 سوره مائده خداوند براي يهوديان نصيحيت، كرامت، معجزه و حتي "من و سلوي " را فرستاد اما آنها به جان هم افتادند. خداوند مي فرمايد كه همه راه هاي حق را براي اين ها باز كرديم اما آنها به بيراهه رفتند. از آن به بعد ما اينها را به جان هم انداختيم الي يوم القيامه.

وي مشابه اين جريان را به صورتي ديگر براي مسيحيان بيان داشت و افزود: در سوره مائده درباره مسيحيان آمده است كه ما بين آنها عداوت و بغض قرار داديم. راه حل اين اختلاف كه نوعي عذاب الهي است تنها ناله و ضجه است كه "اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين " از اين باب است.

آيت‌الله جوادي آملي در بخش ديگري از درس تفسير خود گفت: در مقابل مودت، عداوت است. به همين خاطر خداوند درباره مسيحي ها و يهوديان فرمود ما عداوت را بين آنها قرار مي دهيم. اين عذاب الهي است. پس يك عده دچار محبت و يك سري هم دچار عداوت مي شوند.

اين مفسر قرآن كريم در ادامه دوستي و دشمني را به دست خداوند دانست و اين امر را كسبي ندانست بلكه آن را نوعي عذاب الهي معرفي كرد و گفت: بر همين اساس پيامبر اكرم (ص) فرمود هر بلايي كه بر سر يهودي ها آمد دامن گير امت من هم مي شود.

وي در ادامه به بحث ترس و آرامش پرداخت و افزود: رعب يكي از علل پيروزي مسلمانان است. زيرا خداوند مي فرمايد ما در دل آنها رعب قرار داديم. پيغمبر (ص) فرمود "انا منصور بالرعب " يعني ما وقتي وارد ميدان شديم ترس در دل هاي ديگران مسلط مي شود. وقتي در ميدان جنگ مي فهميدند علي عليه السلام پرچم را به دست گرفته است خيلي ها فرار مي كردند.

آيت‌الله جوادي آملي بر همين اساس افزود: در سوره حشر رمز پيروزي مسلمانان كوخ نشين بر يهودي هاي كاخ نشين را "قذف في قلوبهم الرعب " معرفي شده است يعني ما ترس شما را بر دل هاي اين ها
مسلط كرديم.
وي در تطبيق وقايع فعلي جامعه با زمان گذشته بيان داشت: انقلاب اسلامي نظير انقلاب پيامبر (ص) است. خداوند فرمود ما يك كاري كرديم كه نه دوست فكر مي كرد نه دشمن. در جريان انقلاب اسلامي نيز همين طور بود. هيچ دوست و دشمني فكر نمي كرد كه انقلاب پيروز شود.

آيت‌الله جوادي آملي افزود: بر اساس آيات قرآن كريم خداوند مي فرمايد اولين كسي كه شما را بر يهودي ها پيروز كرد ما بوديم. شما كوخ‌نشين‌ها را ما بر كاخ نشين ها پيروز كرديم بعد شما رشد كرديد و در جنگ هاي بعدي پيروز شديد. براي اولين بار وقتي ما شما را پيروز كرديم شما فكر نمي‌كرديد. زيرا تصور مي‌كرديد كه اينها كاخ دارند،‌حصن دارند قلعه دارند اما آنها فرار كردند. آنها هم تصور نمي كردند كه متواري شوند. اين پيروزي براي دوست و دشمن باور كردني نبود.

وي در تطبيق اين مباحث با انقلاب اسلامي ايران گفت: اين جريان دقيقا مثل انقلاب اسلامي ايران است زيرا دوست و دشمن، پيروزي انقلاب اسلامي را تصور نمي كرد.خب حيف است كه اين انقلاب از دست برود. اگر خداي ناكرده اين انقلاب كمي آسيب ببيند ديگر مانند جريان صفويه نيست كه بعد از آن زنديه و قاجار و پهلوي بيايد. اگر معاذالله ضربه ببيند رفت كه رفت. خدا آن روز را نياورد.

اين مفسر برجسته قرآن كريم در ادامه بحث افزود: اين رهبر، دولت، نظام و ملت را بايد با دعا حفظ كرد. اگر اختلافي است بايد بر اساس قانون و مطلبي كه رهبري مي فرمايد عمل كرد.

آيت‌الله جوادي القاي ترس و امن را از سوي خدا دانست و گفت: در جريان حضرت موسي خداوند فرمود ما دل مادر حضرت موسي را آرام كرديم. به مادر موسي گفتند تو فرزند خود را در جعبه بگذار و به دريا بينداز. به ما بده ما او را پيغمبر مي كنيم.

اين مفسر قرآن كريم منشأ اصلي ترس و آرامش را ذات اقدس اله معرفي كرد و ادامه داد: خدا مي‌فرمايد گاهي آرام مي كنيم گاهي مودت مي دهيم گاهي دشمني را در بين دشمنان به عنوان كيفر كارشان گسترش مي دهيم، همه اينها از سوي خداست.

اين استاد سطح عالي حوزه علميه قم بر اساس آيه 54 سوره مائده افزود: براساس اين آيه اكنون كه اسلام آمده اگر شما اسلام را ياري نكنيد من يك گروهي را مي آورم بهتر از شما. دنيا كه تمام نشده است. معاذالله كسي فكر نكند كه اگر انقلاب را ياري نكرديم تمام مي شود. وعده الهي است. عمده خسارت بر خود ماست. در ذيل اين آيه آمده است در اينجا پيامبر (ص) دست بر روي دوش سلمان گذاشت و فرمود قوم اين شخص هستند كه هم محب خدايند و هم محبوب او.

آيت الله جوادي آملي در ادامه افزود:خداوند مي‌فرمايد اگر كسي بخواهد محبوب من باشد بايد پيرو حبيب من باشد. اين مطلب را در سوره آل عمران آورده است. حلقه مرتبط بين من و مردم در مدار محبت حبيب من است.

وي دستورات قرآن و اسلام را بر همين اساس دانست و گفت: بر اين اساس قرآن حتي براي كفار هم برنامه دارد و حتي شيوه برخورد ما با آنها را نيز مشخص كرده است. قانون اساسي ما نيز بر همين اساس تنظيم شده است. آنان كه تهديدي براي ما ندارند و توطئه نمي كنند خداوند در ارتباط مسلمانان با آنها نهيي نكرده است.

آيت الله جوادي آملي گفت: ما هر جا هستيم بايد منشأ خير و بركت باشيم. كسي نبايد بگويد به ما چه. آدم هر جا هست بايد منشأ نفع و بركت باشد. اگر خداي نكرده ما هم راه پيشينيان را در اين انقلاب طي نكرديم به همين عواقب دچار خواهيم شد.