براتی :در حوادث اخير جنگ بر سر تاویل انقلاب بود

در میزگرد دانشجویی بیان شد:

نخبگان از طيف عمر و عاص تا طيف عمار را در بر مي‌گيرد و ميان اين دو طيف نيز طيف ابوموسي‌ها قرار دارد.
 فتنه اخير باعث رشد مردم شد.
 انقلاب اسلامي در مقابل سيستم جهاني حرفي متفاوت از كل اين سيستم مطرح كرد.

نخبگان از طيف عمر و عاص تا طيف عمار را در بر مي‌گيرد و ميان اين دو طيف نيز طيف ابوموسي‌ها قرار دارد.
فتنه‌گران جزو طيف عمر و عاص، روشنگران جزو طيف عمار و ساده لوح‌ها جزو طيف ابوموسي‌ها هستند و ما بيشترين ضربه را از طيف ساده‌لوح خورديم چراكه به جاي روشنگري به فتنه گران كمك مي‌كنند


به گزارش خبرنگار حوزه دانشگاه خبرگزاري فارس مسعود براتي عضو شوراي مركزي جنبش عدالت‌خواه دانشجويي عصر امروز سه شنبه در ميزگرد بررسي مباني نظري تنازعات سياسي كشور كه از سوي كانون انديشه جوان و در محل اين كانون برگزار شد، با بيان اينكه در حوادث اخير جنگ بر سر تاویل انقلاب بود، اظهار داشت: در انتخابات و اتفاقات پس از آن دو تاویل از انقلاب ارائه شد؛ يك تاویل سازش با استعمار و استكبار بود كه در نهايت به همرنگ شدن به استكبار مي‌رسد و شاخص تعريف ديگر كه سردمدار آن ولي فقيه بود، اين بود كه با استكبار جهاني ،كه در داخل نيز شعبه دارد، سر سازش نداريم.
وي افزود: در حكومت اسلامي افزايش سطح فكري مردم و رشد آنها بسيار اهميت دارد و فتنه اخير باعث رشد مردم شد.
اين فعال دانشجويي با بيان اينكه انقلاب اسلامي در سيستم جهاني حرفي متفاوت از كل اين سيستم مطرح كرد، ادامه داد: از ابتدا با جريان انقلاب اسلامي كه مخالف جريان عام بين‌الملل بود مقابله شد.
براتي با اشاره به تغيير رويكرد آمريكا در قبال ايران از جنگ سخت‌افزاري به جنگ نرم‌افزاري در اواخر دولت جرج بوش و همچنين دولت اوباما تصريح كرد: آنها به اين نتيجه رسيدند كه بايد به صورت نرم با ايران برخورد كنند.
وي ادامه داد: ايران مي‌تواند در برخي زمينه‌ها از جمله حكومت مردم، در جهان الگو باشد. به همين دليل استكبار با اين جريان مقابله مي‌كنند و اين اتفاق نيز افتاد و آنها فضايي پيدا كردند كه در پيدايش آن نقش داشتند و استفاده نيز كردند.
عضو شوراي مركزي جنبش عدالت دانشجويي با بيان اينكه نخبگان كساني هستند كه محل رجوع ديگران باشند، افزود: مداحان از جمله اين نخبگان هستند چرا كه موضع آنها موضع حقي است و بدنه مردمي دارند و طيف عظيمي از مردم نيز به آنها رجوع مي‌كنند.
براتي تاكيد كرد: نخبگان از طيف عمر و عاص تا طيف عمار را در بر مي‌گيرد و ميان اين دو طيف نيز طيف ابوموسي‌ها قرار دارد.
وي اضافه كرد: فتنه‌گران جزو طيف عمر و عاص، روشنگران جزو طيف عمار و ساده لوح‌ها جزو طيف ابوموسي‌ها هستند و ما بيشترين ضربه را از طيف ساده‌لوح خورديم چراكه به جاي روشنگري به فتنه گران كمك مي‌كنند.
اين فعال دانشجويي در بخش ديگري از سخنانش تاكيد كرد: رأس نظام يعني ولي فقيه به طور مستقيم با مردم در ارتباط است و اين ارتباط مستقيم براي شناخت مردم تاثير گذار است.
براتي با اشاره به نامه محسن رضايي به رهبر معظم انقلاب تاكيد كرد: اينكه اين افراد وحدت را بر عدالت مقدم مي‌دانند، نشان مي‌دهد اصول اين افراد مشكل دارد که مصلحت را بر حقيقت ارجح مي‌دانند.
وي مردم را صاحبان اصلي انقلاب دانست و افزود: كساني كه پاي خود را كج بگذارند مردم با آنها برخورد مي‌كنند، همانگونه كه وقتي در روز عاشورا ديدند كه به اعتقاداتشان توهين مي‌كنند در مقابل آنها ايستادند.
عضو شوراي مركزي جنبش عدالت‌خواه دانشجويي در پايان گفت: مردم انقلاب را نگه داشتند و به خاطر حب اهل بيت مي‌توانند به راحتي مسير خود را تشخيص دهند.