حق و باطل در فتنه ها

فهیمه فداکار

هو الحق
(ما مطلب نمی نویسیم و یکدفعه هم با هم  پست میگذاریم.این مطلب جمعه بدلیل انتشار پست قبلی تا امروز در ثبت موقت بود)
یکی از مشخصات فتنه غبار آلود بودن آن و سختی شناخت حق و باطل از یکدیگر است.این شبهه هم که در فتنه ها مانند بچه شتر باش هم، پاسخ داده شده که سکوت به معنای این حرف نیست چراکه تو با سکوتت ـ چه ناشی از رضایت درونی و یا عدم ان ـ باشد به جرگه باطل خواهی پیوست.
مشخصه عاشورا خاکستری نداشتن ان است تو در صف اصحاب عاشورایی عشق باید تکلیف خودت را روشن کنی  که در کدام طرف می مانی و این روزها خیلی از صحنه چنین کارزاری دور نیستیم .بصیرت باعث می شود مومن در همان ابتدای کار تکلیف خود را معلوم نماید و با فهم عمیق از موضوع عمل نماید.شاید قبل از انتخابات و بعد از ان دو نقطه متفاوت برای روشن شدن باشند اما اتفاقات  پس از انتخابات روز به روز صحنه را برای کسانی که تردید هایی هم در دل داشتند روشن کرد.این روز ها دیگر صفین نیست که قران بر نیزه باشد و ایمان های ضعیف مبنایی برای عمل نداشته باشند بلکه این روزها به اندازه بدر جبهه حق و باطل روشن  شده است و اگر عده ای همچنان بر طبل تردید هایشان می کوبند دیگر بدانند مردود شده اند.
باید دانست تردید مرددان از فضای فتنه بلند نمی شود و تقصیر ان صرفا بر دوش  ویژگی های فتنه نیست بلکه از اندوخته معرفت شخص مردد در روزگار غیر فتنه بر می خیزید.گذشته از اینکه خداوند تا بر کسی اتمام حجتی که خود می داند و خدا ، انجام ندهد حکم اورا جاری نخواهد کرد و البته این وعده الهی است.
نه به این دلیل که مردم در حرمت شکنی عاشورا به خیابان امدند و یا اینکه میر حسین مایوس و رسوا بیانیه داده و عقب نشینی کرده ،نه این پایان فتنه نخواهد بود که اخر الزمان را باید با فتنه هایش  شناخت.بلکه به دلیل رو شدن به تعبیری همه ی کارت ها ی فتنه است که دیگر فقط برای عنودان نه بی بصیرتان  دلیل برای پافشاری کردن باقی خواهد گذاشت.
پی نوشت ها
۱-در شهر هاشمی رفسنجانی در راهپیمائی بعد از عاشورا برای شاید اولین بار مردم شعار "مرگ بر هاشمی"سر داده اند .
۲-از خواهرم پرسیدم راهپیمایی رفتی؟گفت:نه.کرمان ۱۰ صبح راهپیمایی بود  محل کارم اجازه نداد.
۳-نویسنده وبلاگ ملالت حرفی از استدلال زده که مرا به خنده ای  وا داشت و من فهمیدم این مملکت به جایی نخواهد رسید تا وقتی دانشجویان اسبق دکترایش چنین بچه گانه در مورد اتفاقات تحلیل می کنند و تحریف.
۴-دوستی می گفت چه کسی گفته همه معترضین عاشورا عزادران را کتک زدند.اصلا اینگونه نیست عده ای از معترضان مخالف هم بوده اند و من برایم این سوال پیش امد که انها در کجا چنین اعلانی کرده اند؟!کجا برائت جسته اند؟!انها فقط از همین عمل برائت بجویند نه از موسوی و جنبش اصیل!!!سبز تا امر واضح شود.
۵-فکر نمی کنم رحمت و رافت اسلامی اصراری در به قعر گمراهی فرستادن افراد داشته باشد عمار ها برای همین شبهه ها را پاسخ می داده اند .هرچند این روزها خواص شکست خورده ،عمار نبودند، زمان با هزینه هایی که نظام داد امر را روشن کرد.
۶-محسن مظاهری نامه ای نوشته بود که من اخیرا دیدم و برایم جالب بود.من فکر می کنم نه میر حسین رسوا و نه احمدی نژاد  هیچ کدام مادران این طفل نیستند و اصالتا نباید در امثال این بچه های خود طفل دنبال مادر گشت و از دایه گی امثالهم شکایت.مادر کسی دیگری است که فضا را برای امتحان و بازی و کار این بچه ها فراهم می کند و اینها فقط می ایند که بگویند و نشان بدهند چقدر بزرگ شده اند مثل بچه ها.
۷-و مهم ترین پی نوشت اگر کهریزک یک خیر برای نظام داشت این بود که با ان می توانستی مرتضوی را رسوا کنی اما اقدام اخیر احمدی نژاد که با بی بخاری مفرط جریان ها ،خصوصا دانشجویی روبرو شد نشان داد دیگر باید در احمدی نژاد تردید جدی کرد بعد از قضایای مشایی
من برای مشایی عزیز احمدی نژاد!!!پست جدا خواهم نوشت اما این روزها حواسمان را کمی جمع تر کنیم که دولت در این بلبشویی که اعوان میر حسین ایجاد کرده اند هر کاری دلش بخواهد انجام می دهد حتی اگر گذاشتن مرتضوی و پر و بال دادن های جدی تر از قبل به مشایی باشد و غیره .