سکوت ما به قیمت خون مبارزان فلسطینی

چندی پیش صدا وسیما اقدام به پخش آگهی های تبلیغاتی نسکافه "نستله" که یک شرکت صهیونیستی است و با پول خود کشتار های اسرائیل را حمایت می کند!! کرد.پس از اعتراضات مردم این تبلیغات قطع شد اما صدا وسیما در همین ایام سالگرد کشتار بی رحمانه در غزه ! در حرکتی سوال برانگیز ، مجددا […]

چندی پیش صدا وسیما اقدام به پخش آگهی های تبلیغاتی نسکافه "نستله" که یک شرکت صهیونیستی است و با پول خود کشتار های اسرائیل را حمایت می کند!! کرد.
پس از اعتراضات مردم این تبلیغات قطع شد

اما صدا وسیما در همین ایام سالگرد کشتار بی رحمانه در غزه ! در حرکتی سوال برانگیز ، مجددا ( روز چهارشنبه30 دی ماه ساعت 21و10 دقیقه از شبکه سوم سیما) ا قدام به پخش آگهی تبلیغاتی شرکت صهیونیستی نستله  کرد.

از شما دوستانی که در این ایام برای امام حسین مظهر ایستادگی در برابر ظلم و فساد ، عزداری می کنید خواهشمندم  اعتراضات خود را به ایمیل های صدا وسیما ارسال کنید

ایمیل معاونت سیما

prsima@irib.ir

یا به صورت شفاهی به تلفن های سازمان تماس بگیرید و این اقدام را محکوم کنید