المان عدالت؛برجی برای مردگان یاکپری برای زندگان؟

اگر من و تو ولو با جسم بی روحمان نخواهیم المانی باشیم برای عدالت ؛درپایتخت حکومت اسلامی از مردگانشان المانی می سازندتا اهرام ثلاثه مصر در نزد آنان لنگ بیندازد و رنگ ببازد

7-8 ماهی بود که تلفنی با یکی از بچه های پر دغدغه وپرسوز جیرفتی ( م الف ) آشنا شده بودم که در طی 8 سال تک و تنها در منطقه قلعه گنج و رمشک و سیستان و بلوچستان فعالیت می کرد قرار بود با یکی از خیّرین تهران به قلعه گنج و عنبر آباد و سیستان و بلوچستان برویم بالاخره بعد 7-8 ماه موفق شدیم به لطف امیرالمؤمنین(ع) در آستانه عید غدیر خم با یکی از خیرین تهران به منطقه برویم و از نزدیک آقای م الف را ملاقات کنیم چنان سوزی داشت نسبت به منطقه محروم کپر نشین قلعه گنج و سیستان و بلوچستان و چنان آهی می کشید از این که چرا به خاطر فقر مالی و فقر فرهنگی عده زیادی از شیعیان در طی این سی سال نظام سنی شده اند که به حالش غبطه خوردم و با خود گفتم اگر من و هم لباسیهایم هم مثل او این قدر درد دین داشتیم مسلماً تا به حال این قدر از شیعیان ، سنی نمی شدند و اینقدر فرق گوناگون نمی توانستند جولان بدهند و از غفلت ما سوء استفاده نمایند.

با این که من بیش از ده ساله که طلبه هستم اما روح انقلابی و سوز شیعی و درد دین را در کمتر افرادی دیده ام که به خاطر درد دین شب و روز نداشته باشند وخواب و خوراک را بر خود حرام کرده باشند اما واقعاً تجسم این سوز و درد و غیرت دین را در ایشان دیدم شاید فکر کنید که او شغلش طلبگی است ولی نه او شغلش طلبگی نیست بلکه رسالتش طلبگی است. او نان خور و کارمند دین نبود او مصداق واقعی « قل انما اعظکم بوحدهٍ ان تقوموا لله مثنی و فردی»« 46 سبا» بود در این 8 سال ، به هر کسی که بگی رو زده بود تا بلکه بتواند شیعیان را از گرایش به مذهب عامّه حفظ کند اما دریغ از یک لبیک !!!

اینقدر خدمت به محرومین و شیعیان در معرض خطر وهابیت برایش مهم بود که وصیت کرده بود او را در روستای شیعه نشین زبرنگ (جزء شهرستان نیک شهر ) که تحت حاکمیت برادران عامّه بود دفن کنند تا این که حتی بعد خودش هم جنازه اش نمادی باشد بر ولایت مداری و سوز علوی او ؛

چقدر اور ا بزرگ یافتم وقتی که در سفر به ایران شهر ( جهت متمایل نمودن عده ای به تشیع در روز عید غدیر خم )بعد خرد و خاکشیر شدن ماشینش در صحنه تصادف در سانحه رانندگی ؛ در جواب یکی از دوستان که گفته بود« چقدرحیف شدکه ماشینت خرد و خاکشیر شد» برگشته بود وگفته بود: فدای دینم.

وقتی من بزرگی روح و احساس مسئولیت اور ا دیدم از حقارت خود شرمنده شدم و خود را سرزنش نمودم که چرا باید سوز من طلبه از سوز یک کارمند اداری کمتر باشد؟

با خود گفتم اگر زنده بودنم برای علی و آل علی (ع) مثمر ثمر نبوده بیایم حداقل با وصیت به دفن نمودن خود به دورترین روستای محروم شیعه نشین در معرض خطر،تاحدی جبران مافات نموده و بخش اندکی از دِین بزرگم را به مولایم امیرالمؤمنین «ع» اداء نموده باشم تا اعتراضی باشد به چرایی فقر شدید مالی و فرهنگی آن منطقه و تنبّهی شود جهت توجه بیشتر مسئولین و بزرگان ومردم به آن منطقه ؛ وتافریادی باشدبرسرمرفهین بی درد؛

در حالی که شیعیان به خاطر فقر شدید مالی پرپر می شوند فقط قیمت قبرآنان دربهشت زهرای تهران به اندازه پول خرید سه موتور آب و احیای سه روستا و نجات شیعیان سه روستابوده (یعنی هر قطعه قبر000/15000تومان می باشد )وقیمت سنگ قبرشان به اندازه ساخت 25حمام ودستشوئی برای شیعیان کپرنشینان می باشد(قیمت سنگ قبرسفارشی ازجنس گرانیت برزیلی و مرمرباقطرشصت سانتی متر ودارای نقش ونگار000/25000تومان می باشد) ؛تادیگرافتخارمابه سنگ قبراینچنینی ومراسم عروسی آنچنانی معطوف نگرددونشویم مصداق آیه« الهکم التکاثر –حتی زرتم المقابر»

تا دیگر نماد والمان پایتخت حکومت اسلامی میدان آزادی و برج میلاد وپل جوادیه نباشد، بلکه نمادش ؛ نبود فقر ، فساد وتبعیض باشد نمادش ؛ عقلانیت ، معنویت عدالت، کرامت و عبودیت باشد نمادش «آیس بینهم فی الَّحظَهِ و النَّظرَه و الاشارهِ و التحیَّه»«1» باشد. نمادش« ادقّوا اقلامکم ….»«2» باشد ، نمادش «فان لِلاَقصی منهم مثل الذی لِلاَدنی»«3» باشد. راستی اگر شما هم با من هم عقیده ای وصیت کن تا جنازه ات هم جاودانه شود چرا که شیعه کسی است که حیات و مماتش اعتراض سرخی باشد به صاحبان زر و زور و تزویر؛ شیعه کسی است که اقتدا می کندبه اولین شهیده ولایت حضرت زهرا(س)که باوصیتش مبنی برغسل وکفن ودفن شبانه وقبرمخفیانه کوس رسوایی دشمنان امامت وولایت راعالم گیرمی کند ؛

شیعه کسی است که همچون امامش باقرالعلوم(ع)باوصیتش مبنی بربرگزاری 10سال روضه درسرزمین منی درایام حج آبرویی برای آل امیه نمی گذارد

شیعه کسی است که همچون امامش موسی الکاظم(ع) باوصیتش مبنی بر دفن غل و زنجیرهایی که درزندان به اوبسته بودند آبرویی برای آل عباس نمی گذارد

بلکه این جرقه تبدیل به جریانی شود تا این که ان شاء الله بعد 31 سال از نظام مقدس جمهوری اسلامی توجهی ویژه به آن مناطق محروم بشود.

آری اگر من و تو ولو با جسم بی روحمان نخواهیم المانی باشیم برای عدالت ؛درپایتخت حکومت اسلامی از مردگانشان المانی می سازندتا اهرام ثلاثه مصر در نزد آنان لنگ بیندازد و رنگ ببازد .

آری من و تو با جسم بی روحمان باید نشان دهیم که المان عدالت ،نه برجی است برای مردگان و نه کپری برای زندگان،بلکه عدالتی است که حضرت امیر در حکومت خودجاری و ساری نمود.

پی نوشت ها :

1-مساوی بداربین رعیت حتی درنگاه نیم خیره وتمام خیره وحتی دراشاره کردن وسلام کردن عدالت رارعایت کن

2- اَدِقّوااَقلامَکم وقارِبوابین سطورِکم واحذِفوامِن فضولِکم وقصِدوا قصدَالمعانی واِیّاکُم والاِکثارفَاِنَّ اَموالَ المسلِمینَ لاتَحتَمِلُ الاِضرار(بحارج 41ص105)

حضرت امیرالمؤمنین(ع) : نوک قلمهایتان رابتراشیدوسطوررانزدیک هم بنویسیدومطالب زیادی راحذف کنیدولب واصل مطلب را بیان کنید واززیاده روی بپرهیزیدچراکه اموال مسلمین تحمل ضرروزیان راندارد.

3-دور ترین نقطۀ حکومت اسلامی بانزدیک ترین نقطۀ حکومت اسلامی ازلحاظ سهم وسرانه بایدمساوی باش