فوری: تجمع خودجوش دانشجویان مقابل دفتر حافظ منافع مصر

به گزارش عدالتخواهی تعدادی از دانشجویان دانشگاههای تهران در اعتراض به کارشکنیهای حکومت دیکتاتوری مصر علیه کاروان آسیایی غزه امشب در مقابل دفتر حافظ منافع مصر تجمع خواهند نمود.لازم به ذکر است که این تجمع ساعت 20 امشب شروع خواهد شد. مکان: خ شریعتی بالاتر از مترو قیطریه خ رضایی

به گزارش عدالتخواهی تعدادی از دانشجویان دانشگاههای تهران در اعتراض به کارشکنیهای حکومت دیکتاتوری مصر علیه کاروان آسیایی غزه امشب در مقابل دفتر حافظ منافع مصر تجمع خواهند نمود.لازم به ذکر است که این تجمع ساعت 20 امشب شروع خواهد شد.

مکان: خ شریعتی بالاتر از مترو قیطریه خ رضایی