نامه سرگشاده یک دانشجو به احمدی نژاد

جناب آقای دكتر احمدی نژاد … مردم با تعجب می پرسیدند كه مگر ممكن است كه در جامعه اسلامی به كالاهای صهیونیستی مجوز فروش داده شود؟

کالاهای صهیونیستی

کالاهای صهیونیستی

جناب آقای دكتر احمدی نژاد

ریاست محترم و محبوب جمهوری اسلامی ایران

سلام علیكم!

از تلاش و كوشش بی دریغ جنابعالی در مسیر اعتلای ایران اسلامی متشكرم.

همانطور كه مستحضرید،مدت زیادی است كه تشكل های دانشجویی به انحاء مختلف سعی در بالا بردن سطح آگاهی های مردم نسبت به وجود كالاهای صهیونیستی در ایران اسلامی دارند و بارها و بارها در موقعیت های مختلف و به مناسبت های گوناگون در بسیاری از مناطق كشور،فهرستی از كالاهای صهیونیستی را به مردم ارائه كرده و از آنها خواسته اند كه از خرید این اقلام خود داری كنند.

اما مردم با تعجب می پرسیدند كه مگر ممكن است كه در جامعه اسلامی به كالاهای  صهیونیستی مجوز فروش داده شود؟

سوالی است كه بهتر است از شما بپرسم:

1- براستی چرا جنابعالی كه در عرصه بین المللی به عنوان چهره ای استكبار ستیز مایه مباهات ملت ایران بوده اید،در خصوص این مسئله عقب نشسته اید؟!

2-چرا شما كه با شهامت افسانه هولوكاست را به چالش می كشید،در قبال كالاهای صهیونیستی سكوت كرده اید؟!

3-اگر طبق قانون اساسی انقلاب اسلامی ایران باید زمینه ساز ایجاد امت واحده جهانی باشد و اگر شما به‏ عنوان‏ رییس‏ جمهور در پیشگاه‏ قرآن‏ كریم‏ و در برابر ملت‏ ایران‏ به‏ خداوند قادر متعال‏ سوگند یاد كرده اید كه‏ كه‏ پاسدار مذهب‏ رسمی‏ و نظام‏ جمهوری‏ اسلامی‏ و قانون‏ اساسی‏ كشور باشید و همه‏ استعداد و صلاحیت‏ خویش‏ را در راه‏ ایفای‏ مسئولیتهایی‏ كه‏ بر عهده‏ گرفته‏ اید به‏ كار گیرید‏ ،پس چه توجیهی برای وجود این اقلام در بازارهای ما وجود دارد؟

(“قانون اساسی با توجه به محتوای اسلامی انقلاب ایران كه حركتی برای پیروزی تمامی مستضعفین بر مستكبرین بود زمینه تداوم این انقلاب را در داخل و خارج كشور فراهم می كند بویژه در گسترش روابط بین المللی، با دیگر جنبش های اسلامی و مردمی می كوشد تا راه تشكیل امت واحد جهانی را هموار كند (ان هذه امتكم امه واحده و اناربكم فاعبدون) و استمرار مبارزه در نجات ملل محروم و تحت ستم در تمامی جهان قوام یابد.”)

5-چه رابطه ی منطقی بین وجود كالاهای صهیونیستی و بند 16اصل سوم قانون اساسی كه دولت را ملزم به بسیج امكانات خود در راستای نیل به آن می كند وجود دارد؟

(اصل3:دولت‏ جمهوری اسلامی‏ ایران‏ موظف‏ است‏ برای‏ نیل‏ به‏ اهداف‏ مذكور در اصل‏ دوم‏، همه‏ امكانات‏ خود را برای‏ امور زیر به‏ كار برد:….

16-تنظیم‏ سیاست‏ خارجی‏ كشور بر اساس‏ معیارهای‏ اسلام‏، تعهد برادرانه‏ نسبت‏ به‏ همه‏ مسلمانان‏ و حمایت‏ بی‏ دریغ از مستضعفان‏ جهان‏.)

6-چه رابطه ای بین این مسئله و اصل یازدهم قانون اساسی وجود دارد؟

﴿به‏ حكم‏ آیه‏ كریمه‏ “ان‏ هذه‏ امتكم‏ امه‏ واحده‏ و انا ربكم‏ فاعبدون‏” همه‏ مسلمانان‏ یك‏ امت‏ اند و دولت‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ موظف‏ است‏ سیاست‏ كلی‏ خود را بر پایه‏ ائتلاف‏ و اتحاد ملل‏ اسلامی‏ قرار دهد و كوشش‏ پیگیر به‏ عمل‏ آورد تا وحدت‏ سیاسی‏، اقتصادی‏ و فرهنگی‏ جهان‏ اسلام‏ را تحقق‏ بخشد.﴾

در پایان بار دیگر از زحمات شبانه روزی حضرت عالی در مسیر سربلندی ایران اسلامی قدر دانی می كنم و به ویژه جرئت و جسارتتان را زمینه هدفمند سازی یارانه ها می ستایم و اعلام می كنم كه نقد عملكرد جنابعالی در مسئله وجود كالاهای صهیونیستی،هرگز به معنی نادیده گرفتن نقاط برجسته و مثبت عملكرد دولت در سایر حوزه ها نیست،بلكه به عكس بروز شایستگی های شما در سایر بخش ها است كه بنده را به دریافت پاسخ مناسبی در این حوزه نیز امیدوار می كند. معتقدم آنچه نوشتم بخشی از تكلیف من در قبال اصل هشتم قانون اساسی بود.

(اصل 8: در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ دعوت‏ به‏ خیر، امر به‏ معروف‏ و نهی‏ از منكر وظیفه‏ ای‏ است‏ همگانی‏ و متقابل‏ بر عهده‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ یكدیگر، دولت‏ نسبت‏ به‏ مردم‏ و مردم‏ نسبت‏ به‏ دولت‏. شرایط و حدود و كیفیت‏ آن‏ را قانون‏ معین‏ می‏ كند. “والمئمنون‏ و المئمنات‏ بعضهم‏ اولیا بعض‏ یامرون‏ بالمعروف‏ و ینهون‏ عن‏ المنكر.)

توفیقات روز افزونتان را از درگاه خدای متعال مسئلت دارم و آرزو می كنم كه در زمره بهترین اعوان و انصار حضرت بقیة الله الاعظم باشید.

والسلام علیكم و علی عباد الله الصالحین

دعاگوی شما:آزاده پیرنهاد،

دانشجوی سال چهارم رشته معارف اسلامی و علوم تربیتی

دانشگاه امام صادق علیه السلام