معرفی مستند نیمه خاموش

بخشی از آنچه در قسمت اول این مستند می بینید: حسن روحانی: قبل از اینکه انقلاب پیروز شود یکی از دغدغه های ما جنگ ایران و عراق بود محمدجوادلاریجانی: کشور های منطقه خلیج فارس، هم از ما می ترسیدند و هم از صدام می ترسیدند حسن روحانی: توی این شرایط صدام فکر می کرد اگر […]

مستند نیمه خاموش

مستند نیمه خاموش

بخشی از آنچه در قسمت اول این مستند می بینید:

حسن روحانی: قبل از اینکه انقلاب پیروز شود یکی از دغدغه های ما جنگ ایران و عراق بود
محمدجوادلاریجانی: کشور های منطقه خلیج فارس، هم از ما می ترسیدند و هم از صدام می ترسیدند
حسن روحانی: توی این شرایط صدام فکر می کرد اگر حمله کند صد درصد موفق و پیروز می شود
محمدجوادلاریجانی: ولی هراس داشت و هراسش هم از شخص امام بود
محسن رفیقدوست: ما می دونستیم دو هفته ی دیگر عراق به ایران حمله می کند
حسن روحانی: تنها آدم آماده و ماجراجو توی منطقه صدام بود که می تونستند آماده اش بکنند
محمدجوادلاریجانی: صدام در حمله به ایران انگیزه قوی داشت
محسن رفیقدوست: با اطلاع کامل آمریکا و بااطلاع کامل شوروی صدام ماموریت پیدا کرد که به ایران حمله کند
اسدی: موشک هایی که به سمت ما می آمد هم شرقی بود هم غربی
محمدجوادلاریجانی: خب شما می بینید فضای غیر متعهد ها هم فضایی نبود که پشت سر ایران بایستند
حسین علایی: امام فرمودند تا یک سرباز عراقی در داخل خاک ایران هست ما آتش بس رو نمی پذیریم
محسن رضایی: خود به خود اگر ما می توانستیم به بصره برسیم خرمشهر هم آزاد می شد ولی اگر به بصره نمی رسیدیم…..


بخشی از آنچه در قسمت دوم این مستند می بینید:
محسن رفیقدوست: بحث زیاد بود که جنگ را همین جایی که هست تمام کنیم یا نه؟ما اگر جنگ را تمام می کردیم چه چیزی بدست می آوردیم
اسدی: همزمان بخشهای عمده ای از کشور ما در اشغال عراق بود
محسن رضایی: امام پذیرفتند که ما وارد خاک عراق شویم
هاشمی رفسنجانی: بعضی ها شایعه پخش کردند که عربها حاضر شدند 50 میلیارد دلار بعد از فتح خرمشهر به ایران می دهد
محمد جواد لاریجانی: تئوریهای ختم صلح آمیز جنگ که بعد از فتح خرمشهر مطرح شد عمدتا نجات صدام بود
حسن روحانی: اونهای که موافق جنگ بودند می گفتند ما این پیروزی که بدست آوردیم این قدم اول موفقیت ما است
محسن رضایی: ما می تونستیم دشمن روبافشار وادار به یک صلح شرافتمندانه بکنیم
موقعی که ما عملیات رمضان را انجام دادیم هیچ شرط و شروطی وجود نداشت

محمد جواد لاریجانی: استراتژی آمریکا، شوروی، انگلیس، آلمان و اروپا روی عراق پیروز بود
هاشمی رفسنجانی: اونها اعداد و ارقام بودجه ما را میدانستند آنها کمی سلاح ما را می دانستند، مشکل تامین مهمات ما را می دانستند

بخشی از آنچه در قسمت سوم می بینید:
هاشمی رفسنجانی: ما تا زمانیکه توی خاک خودمان می جنگیدیم خیلی برق آسا پیش می رفتیم
حسن روحانی: استراتژی سقوط صدام به این معنا که شما به زور وارد خاک عراق می شوی تا صدام ساقط شود این از نظر من شدنی نیست
محسن رضایی: عمدتا اون زمان من و برادرم صیاد تصمیم میگرفتیم جنگ رو ما دو نفر اداره می کردیم
هاشمی رفسنجانی: ولی وقتی که وارد خاک عراق شدیم اونجا مشکل پیدا می شد
حسن روحانی: توی ارتش نظر عمده این بود که ادامه جنگ ما را به نتیجه نمی رساند
هاشمی رفسنجانی: بین فرماندهان سپاه و ارتش اختلاف نظر بود
حسن روحانی: توی سپاه بیشتر فرماندهان به دنبال ادامه جنگ بودند
شمخانی: فرماندهی برای جنگ مستقل از ارتش و سپاه گذاشتند
هاشمی رفسنجانی: من مسئولیتش رو پذیرفتم
حسن روحانی: ما در سال 64 یک جلسه ای تشکیل دادیم بین نمایندگان مجلس که معروف به جلسه عقلا شد
محسن رضایی: از اونجا به بعد یک بحث های مطرح شد که بیشتر در گوشی بود
حسن روحانی: در اونجا دارن طراحی صلح می کنند که چطور صلح کنیم با صدام؟!!
محسن رضایی:
این باعث نگرانی در جبهه ها شد
هاشمی رفسنجانی: سالها بود که بحث مطرح بود منتها در محافل خصوصی!
محسن رضایی:
اما نمی گفتند که چطور؟

بخشی از آنچه در قسمت چهارم این مستند می بینید:
هاشمی رفسنجانی: ما فقط ذهنیتمون این بود که رابطه بصره و دریا را با عراق قطع بکنیم
شمخانی: بعد از فتح خرمشهر ارتش عراق به سه تا ارتش تبدیل شد
حسن روحانی: در عملیات خیبر هدف این بود که جاده استراتژیک بصره بغداد رو تصرف کنیم
حسین علایی: به نظر من ما در راس جنگ یک ضعف ساختاری داشتیم
شمخانی: ما توی کشور سه تا شعار داریم
آهنگران:هیهات من ذله هیهات من ذله. جنگ جنگ تا پیروزی
شمخانی: یک شعار می گوید جنگ جنگ تا رفع فتنه
هاشمی رفسنجانی: قرآن میگه  قاتلوهم حتی لا تکون فتنه
حسین علایی: جنگ تا رفع فتنه از نظر عملیاتی و نظامی یعنی چی؟
شمخانی: یک شعار می گوید جنگ جنگ تا یک پیروزی
هاشمی رفسنجانی: من از اون روزی که مطرح کردم یک عملیات کاملا موفق و بعد ختم جنگ، هیچ وقت عملیات به اهداف خودش نرسید
محسن رضایی: همیشه فرماندهان می گفتند که آقا بایک عملیات جنگ تمام نمی شود
هاشمی رفسنجانی: جنگ هر چه می خواست اگر کشور داشت، می داد
شمخانی: می گفتند ما از کیسه گونی شنی برای سنگر تا تصمیم مشکل داریم
هاشمی رفسنجانی: کشش نیرو هایی که آماده می شدند برای جنگ دیگه بیش از این نبود
حسن روحانی:
در سال 63 تو سخنرانی ها تبلیغ می شد که پیروزی نهایی عملیات نهایی
شمخانی: یک شعار می گوید که جنگ جنگ تا پیروزی
بخشی از آنچه در قسمت پنجم این مستند می بینید:
هاشمی رفسنجانی: این آمریکائیها احساس کردند ایران دارد جنگ را می برد و پیروز می شود
محسن رفیقدوست: من معتقدم دو نفر خیلی جدی به شعار جنگ جنگ تا پیروزی معتقدند
شمخانی: ما تا پایان جنگ قدر ت دشمن را و این که جنگ چیست را لمس نکردیم
هاشمی رفسنجانی: مسئولان، در زمان جنگ حقیقتا ایثار کردند
محسن رفیقدوست: نخیر! تمام توان دولت در خدمت جنگ نبود
محسن رضایی:
بحث این بود که دولت ایران باید توی جنگ بیاید
هاشمی رفسنجانی: 51 در صد کسری در بودجه علنی داشتیم
شمخانی: پشت جبهه شعار جنگ جنگ تا رفع فتنه رویایی بود
حسین علایی: برای اینکه مردم بیایند باید در تمام کشور طبل جنگ کوبیده شود
محسن رضایی: کمتر از 10 در صد صنعت کشور در جنگ بود
فضلی: اساسا توان رزمی ما از ابتدای جنگ تا پایان جنگ با دشمن برابری نمی کرد
هاشمی رفسنجانی: تفنگ  انفرادی به اندازه کافی نبود مردم با چه وسیله ای بییند و بجنگند
رزمنده: بایک الله اکبر همشون رو پشت سرمان گذاشتیم
محمدجوادلاریجانی: ریگان در یک برهه ای از زمان این ایده به ذهنش آمد که بیآید و با ایران پیروز کار کند
هاشمی رفسنجانی: واقعا از اول در قضیه مک فالن خوب عمل شد
محمدجوادلاریجانی: آمریکاییها چیز هایی را می خواستند. طبیعی بود که ما به آنها نمی دهیم

بخشی از آنچه در قسمت ششم می بینید:

محسن رفیقدوست: یک روز صبح از دفتر مقام معظم رهبری که اون زمان رئیس جمهور بودند تماس گرفتند که جلسه ای در دفتر ایشان راجع به پذیرش قطعنامه هست
هاشمی رفسنجانی: نامه امام اونجا قرائت شد در همان جلسه خیلی ها خوشحال شدند چون شرایط را خوب می دیدند بعضی ها هم گریه کردند
محسن رفیقدوست: لحن امام خیلی تکان دهنده بود
اسدی: من چطوری رسیدم اهواز نفهمیدم. واقعا چه اتفاقی افتاده؟
حسین علایی: وقتی که قطعنامه 598 پذیرفته شد و اعلام شد برخی از فرماندهان سپاه شک کردند آیا امام این مسئله را پذیرفتند یا به اسم امام این مسئله داره تمام می شود
هاشمی رفسنجانی: عکس العملهای افراد آگاه به وضعیت جنگ رضایت بخش بود ولی اونهایی که فکر می کردند که بالاخره با جنگ باید برسیم به کربلا اونها ناراضی بودند
محمدکوثری: بچه های جنگ موقعی که قطعنامه پذیرفته شد بدون استثنا اکثریت بالاتفاق غصه دار شدند همون بچه هایی که شب می تاختند به دشمن و از مین و خمپاره و توپ و تانک و بمب شیمیایی و همه اینها اصلا ترسی نداشتند تو روز روشن جلوی یکدیگر نشسته بودند گریه می کردند

امام (ره): فرزندان انقلابی من، ای کسانی که لحظه ای حاضر نیستید از غرور مقدستان دست بردارید شما بدانید که لحظه لحظه عمر من در راه عشق مقدس خدمت به شما می گذرد می دانم که به شما سخت می گذرد ولی مگر به پدر پیر شما سخت نمی گذرد، می دانم که شهادت شیرین تر از عسل در پیش شماست مگر برای این خادمتان اینگونه نیست ولی تحمل کنید که خدا با صابرن است بغض و کینه انقلابیتان را د رسینه ها نگه دارید با غضب و خشم بر دشمنانتان بنگرید وبدانید که پیروزی ازآن شماست

رزمنده: امروز به سه دلیل میرویم تهران 1. کسالت روحیمان پایین بیاید 2.برای چندمین بار با امام بیعت کنیم 3. خودمان را در صحنه حاضر کنیم و به مردم نشان بدهیم که ما هنوز هستیم و با این دو شرط توی دهن یک سری انسانهای یاوه گو بزنیم که احساس می کنند 598 اجرا شد و جنگ تمام شد می خواهیم بهشون بگیم که نه این طور نیست جنگ تمام نشده و تا زمانی که ظلم باشه و پرچم لااله الاالله بالا نباشه ما با دشمنانمان مبارزه می کنیم.
برای خرید این مستند به این آدرس مراجعه کنید.