ليست كامل غيبت‌ها و تأخيرات نمايندگان مجلس در بررسي برنامه پنجم

به گزارش عدالتخواهی به نقل از خبرگزاري فارس،‌ نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بعد از گذشت 2 ماه و برگزاري جلسات فشرده در 2 شيفت كاري و صرف وقت بسيار مهر تصويب خود را بر لايحه برنامه پنجم توسعه زدند. عليرغم حضور به موقع و منظم برخي نمايندگان در صحن علني مجلس براي بررسي سياست‌هاي پنج […]

به گزارش عدالتخواهی به نقل از خبرگزاري فارس،‌ نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بعد از گذشت 2 ماه و برگزاري جلسات فشرده در 2 شيفت كاري و صرف وقت بسيار مهر تصويب خود را بر لايحه برنامه پنجم توسعه زدند.

عليرغم حضور به موقع و منظم برخي نمايندگان در صحن علني مجلس براي بررسي سياست‌هاي پنج سال آينده كشور و تدابير هيئت رئيسه براي حضور به موقع و جلوگيري از غيبت آنها بازهم برخي غيبت‌ها و تأخير‌ها مبناي تذكرات نمايندگان و توجه رسانه‌ها قرار گرفت.

علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به تذكرات برخي نمايندگان مبني برانتقاد آنها از عدم حضور تعدادي از نمايندگان در جلسات علني بررسي برنامه پنجم و مرخصي نمايندگان، اعلام كرد كه با توجه به اهميت موضوع برنامه پنجم ما همه مرخصي‌ها را لغو كرديم و فقط مرخصي براي حج واجب را قبول داريم.

تاكيدات پي در پي رهبر انقلاب و فرمايشات ايشان بر حفظ نظم و ضرورت حضور موثر نمايندگان در صحن علني مجلس و فرمايشات معظم له در جلسات متعدد با نمايندگان مبني بر اينكه “به نظر من چيزي كه در مجلس مهم است، حضور نمايندگان محترم سر پست‌ها است. ” حضور بايد منضبط، سروقت و با رعايت دقيقه و ثانيه باشد؛ هم در داخل صحن مجلس و هم در داخل كميسيون‌ها ” و اينكه “يكي از مسائل مربوط به بايدها و نبايدهاي اين مجلس اين است كه ذره ذره وقت آن قيمت دارد. وقت نبايد هدر برود. شغل نمايندگان اعز از مشاغل ديگر و قيمت وقت مجلس، حتي از تحصيل علم بالاتر است، چه رسد به تحصيل مال يا تامين آتيه، در داخل مجلس همه اهتمام بايد به كار باشد كه در صحن مجلس يا در داخل كميسيون‌ها مي‌گذرد، اين اساس قضيه است. حضور بايد تامين باشد و حتما همه در مجلس حاضر باشند مگر اينكه اضطراري باشد ” ما را آن داشت تا با صرف وقت بسيار آمار‌هايي از حضور نمايندگان در صحن علني مجلس طي يك ماه از بررسي اوليه لايحه مهم و سرنوشت ساز برنامه پنجم توسعه را جمع آوري و ارائه دهيم.

بر اين اساس و با استناد به اسامي قرائت شده در پايان جلسات علني از سوي هيئت رئيسه مجلس طي برگزاري جلسات علني قوه مقننه از هشتم آبان ماه تا نهم آذر ماه مهدي سنايي نماينده نهاوند با 1097 دقيقه تأخير بيشترين و شاهرخ رامين نماينده دماوند با 20 جلسه غيبت بيشترين غيبت‌ها را در طول يك ماه بررسي اوليه برنامه پنجم داشته است.

بر پايه اين گزارش در طول برگزاري جلسات علني اين يك ماه مجلس در مجموع 24794 دقيقه معادل 413 ساعت تأخير و 459 جلسه غيبت براي وكلاي ملت به ثبت رسيده است.

در ذيل آماري اجمالي از غيبت‌ها و تأخيرات نمايندگان ملت هنگام بررسي اوليه برنامه پنجم در صحن علني مجلس به تفكيك مجمع‌هاي استاني ارائه مي‌شود:

* استان آذربايجان شرقي با 19 نماينده: 1618 دقيقه تاخير و 26 جلسه غيبت.

* استان آذربايجان غربي با 12 نماينده: 764 دقيقه تاخير و 9 جلسه غيبت.

* استان اردبيل با 7 نماينده: 1734 دقيقه تاخير و 13 جلسه غيبت.

* استان اصفهان با 19 نماينده: 1361 دقيقه تاخير و 16 جلسه غيبت.

* استان ايلام با 3 نماينده: 98 دقيقه تاخير و 2 جلسه غيبت.

* استان بوشهر با 4 نماينده: 524 دقيقه تاخير و 8 جلسه غيبت.

* استان تهران با 38 نماينده: 2802دقيقه تاخير و 69 جلسه غيبت.

* استان چهار محال و بختياري با 4 نماينده: 405 دقيقه تاخير و 6 جلسه غيبت.

* استان خراسان جنوبي با 4 نماينده: 395 دقيقه تاخير.

* استان خراسان رضوي با 17 نماينده: 784 دقيقه تاخير و 26 جلسه غيبت.

* استان خراسان شمالي با 4 نماينده: 443 دقيقه تاخير و 9 جلسه غيبت.

* استان خوزستان با 18 نماينده: 1366 دقيقه تاخير و 29 جلسه غيبت.

* استان زنجان با 5 نماينده: 643 دقيقه تاخير و 10 جلسه غيبت.

* استان سمنان با 4 نماينده: 312 دقيقه تاخير و 11 جلسه غيبت.

* استان سيستان و بلوچستان با 8 نماينده: 600 دقيقه تاخير و 9 جلسه غيبت.

* استان فارس با 18 نماينده: 1734 دقيقه تاخير و 56 جلسه غيبت.

* استان قزوين با 4 نماينده: 302 دقيقه تاخير و يك جلسه غيبت.

* استان قم با 3 نماينده: يك جلسه غيبت.

* استان كردستان با 6 نماينده: 748 دقيقه تاخير و 12 جلسه غيبت.

* استان كرمان با 10 نماينده: 346 دقيقه تاخير و 15 جلسه غيبت.

* استان كرمانشاه با 8 نماينده: 556 دقيقه تاخير و 13 جلسه غيبت.

* استان كهگيلويه و بوير احمد با 3 نماينده: 296 دقيقه تاخير و 8 جلسه غيبت.

* استان گلستان با 7 نماينده: 548 دقيقه تاخير و 21 جلسه غيبت.

* استان گيلان با 13 نماينده: 1645 دقيقه تاخير و 10 جلسه غيبت.

* استان لرستان با 9 نماينده: 891 دقيقه تاخير و 13 جلسه غيبت.

* استان مازندران با 12 نماينده: 668 دقيقه تاخير و 29 جلسه غيبت.

* استان مركزي با 7 نماينده: 143 دقيقه تاخير و 11 جلسه غيبت.

* استان هرمزگان با 5 نماينده: 2 جلسه غيبت.

* استان همدان با 9 نماينده: 1774 دقيقه تاخير و 7 جلسه غيبت.

* استان يزد با 4 نماينده: 105 دقيقه تاخير.

* اقليت‌هاي ديني با 5 نماينده: 172 دقيقه تاخير و 7 جلسه غيبت.

** طبق آمار ارائه شده و نسبت جمع تأخيرات و غيبت‌هاي نمايندگان هر مجمع استاني به تعداد نمايندگان هر استان، استان همدان بيشترين و استان مركزي كمترين ميزان تأخيرات و استان فارس بيشترين و استان قزوين كمترين ميزان غيبت‌ها را در بين استان‌هاي كشور داشته‌اند.

بر اساس آئين‎نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي در ماده 85 آئين‎نامه آمده است كه نمايندگان يك ماه در سال حق استفاده از مرخصي با حقوق را دارند. استفاده از مرخصي ضروري نيز با موافقت هيئت رئيسه، حداكثر يك ماه در سال خواهد بود و در صورت عدم استفاده مي‌توانند در سال‌هاي بعد استفاده كنند.

همچنين در ماده 87 آئين‎نامه آمده است: هيچ‎يك از نمايندگان قبل از تحصيل مرخصي نمي‌توانند غيبت كنند، مگر با عذر موجه از قبيل بيماري و حوادث غيرمترقبه.

ماده 88 آئين‎نامه داخلي مجلس نيز تاكيد مي‌كند: نماينده‌اي كه بيش از يك‎صد ساعت متوالي يا 250 ساعت غيرمتوالي از اوقات رسمي جلسات مجلس و كميسيون‌ها را بدون عذر موجه در يك سال غيبت كند، مستعفي شناخته خواهد شد.