جلسه بررسی تحولات اخیر لبنان و تونس با حضور دکتر کوشکی

در جلسه هفتگی جنبش عدالتخواه دانشجویی این هفته به بررسی تحولات لبنان و تونس با حضور استاد دکتر محمد صادق کوشکی متخصص مسائل لبنان و خاورمیانه، پرداخته میشود، این برنامه چهارشنبه این هفته ، 29 دی ساعت 16 در سالن کوثر واقع چهارراه کالج ، پلاک 713 برگزار میگردد.

در ادامه جلسات هفتگی جنبش عدالتخواه دانشجویی این هفته به بررسی تحولات لبنان و تونس با حضور دکتر محمد صادق کوشکی متخصص مسائل لبنان و خاورمیانه، پرداخته میشود، این برنامه چهارشنبه این هفته ، 29 دی ساعت 16 در سالن کوثر واقع  چهارراه کالج ، پلاک 713(جنب نشر معارف) برگزار میگردد.

جلسه بررسی تحولات لبنان و تونس با حضور دکتر کوشکی

جلسه بررسی تحولات لبنان و تونس با حضور دکتر کوشکی