صوت جلسه سخنرانی استاد کوشکی در مورد اتفاقات تونس و لبنان

در سلسه جلسات هفتگی جنبش عدالتخواه دانشجویی هفته گذشته به بررسی تحولات لبنان و تونس با حضوردکتر محمد صادق کوشکی متخصص مسائل لبنان و خاورمیانه، پرداخته شد، این برنامه چهارشنبه هفته قبل برگزار گردید. برای دانلود صوت سخنرانی از لینک غیر مستفیم زیر استفاده کنید: صوت سخنرانی دکتر کوشکی پیرامون تحولات اخیر تونس و لبنان، […]

در سلسه جلسات هفتگی جنبش عدالتخواه دانشجویی هفته گذشته به بررسی تحولات لبنان و تونس با حضوردکتر محمد صادق کوشکی متخصص مسائل لبنان و خاورمیانه، پرداخته شد، این برنامه چهارشنبه هفته قبل برگزار گردید.

برای دانلود صوت سخنرانی از لینک غیر مستفیم زیر استفاده کنید:

صوت سخنرانی دکتر کوشکی پیرامون تحولات اخیر تونس و لبنان، حجم تقریبی 10 مگابایت