بیانیه ستاد پاسداشت شهدای نهضت جهانی اسلام پیرامون قیام مردم مصر+ترجمه عربی

برادران وخواهران دینی ما در مصر توجه داشته باشند که امروز روز خطیری است که ملت مصر قلب تپنده جهان اسلام است و چشم مسلمانان و مستضعفان جهان به مشت گره کرده آنان دوخته شده و امید رهایی از ظالمان و طاغوتیان را در دلهای آنها میهمان کرده است

بسم الله القاصم الجبارین

«این رئیس جمهور تحمیلی ثانی [حسنی مبارک] که خیال دارد در مصر مثل آن [انور سادات] حکومت کند، در بست خودش را در اختیار آمریکا گذاشته  است؛ قبل از اینکه به ریاست برسد اعلام همبستگی خودش را با اسرائیل و آمریکا کرده است. ندیده است که همان طوری که سلف طالحش به واسطه خشم ملت به جهنم واصل شد، همین عمل را با او هم خواهند کرد. ملت مصر باید این مطلب را بداند که اگر قیام کند بر خلاف این توطئه ها – همان طوری که ایران قیام کرد- آن جا هم خواهد پیروز شد. ملت مصر از حکومت نظامی نترسد و به او اعتنا نکند و همان طور که ایران حکومت نظامی را شکست و به خیابان ها ریخت، آن ها هم بشکنند و به خیابان ها بریزند و این تفاله های آمریکا را بیرون بریزند. ملت مصر ننشینند تا این قدرت از بین رفته دوباره دست و پای خودش را جمع کند و نفوذ خودش را بر ملت تحمیل کند. امروز روزی است که ملت مصر باید قیام کند. امروز روز ضعف دولت است و قدرت ملت. این تکلیفی است برای ملت مصر، برای علمایی که وابسته به حکومت نیستند. این تکلیفی است برای علما. علمای مصر به پا خیزند و برای خاطر خدا از اسلام دفاع کنند. امروز شما پیروزید. ملت مصر امروز قدرت دستش است. ارتش معلوم نیست با دولت باشد مگر آن هایی که جیره خوار آمریکا هستند. ارتش مصر توجه کند به اینکه اگر بخواهد پشتیبانی کند از این حکومتی که اعلام کرده است که من تابع آمریکا و اسرائیل هستم و من هر کس دم از اسلام بزند او را خفه می کنم [ننگ است و] این ننگ را ارتش مصر به خودش راه ندهد و مهلت ندهد تا بعد از این باز اسرائیل بیاید و به شما حکومت کند و اسرائیل و آمریکا مقدرات شما را در دست گیرند.»

از بیانات امام خمینی پس از اطلاع از اعدام انقلابی انور سادات و جانشینی نامبارک در مسند ریاست جمهوری مصر اکتبر 1981

به خواست خداوند چند روزی است که خروش غضب آلود ملت مسلمان مصر، پایه های سلطه فرعون جائر و خائن مصر را به لرزه درآورده و شیاطین بزرگ و کوچک غربی را نگران سرنوشت طاغوت نامبارک قاهره  کرده است. این انفجار سراسری، در هر بستری که رخ داده باشد، بی شک امتداد جوی خون پاکی  است که از پیکر شهید خالد اسلامبولی و یارانش بر زمین جاری شد و امروز به نیلی خروشان بدل گشته که می رود با طغیان خود، بساط ساحران و سامریان را غرقه سازد و چه پرشکوه و زیباست این بت شکنی و چه پوسیده و سست تر از خانه عنکبوت است این بتکده کهنه و فرسوده فرزندان سامری!

ستاد پاسداشت شهدای نهضت جهانی اسلام که نام آن در مصر با مستند « اعدام فرعون» شناخته شده است، ضمن تبریک به ملت غیور مصر که عزت و شرف خود را به رخ جهانیان کشیدند، لازم می داند نکاتی چند را خطاب به برادران و خواهران انقلابی خود در مصر گوشزد نماید:

1)    مردم ستم کشیده و مبارز مصر، نباید در مسیر طغیان مقدس خود علیه طاغوتیان، به سقوط حسنی نامبارک و کوتاه شدن دست تمام وابستگان و اذناب او از مناصب حکومتی این کشور رضایت دهند که چنیین تغییرات حداقلی مورد استقبال دشمنان اصلی ملت مصر که همانا شیطان بزرگ و مولود نامشروعش در فلسطین مظلوم می باشند، قرار خواهد گرفت و حیله گران صهیونیست، فی الفورطاغوت دیگری را در مسند نامبارک خواهند نشاند تا اصول استراتژیک مناسبات مصر با استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی متحول نگردد. تجربه تاریخی مردم ایران در چند مرحله مبارزه ضد طواغیت نشان می دهد که  هر گونه تسامحی درتعیین و تبیین اهداف مبارزه، در نهایت به شکست آرمان های مقدس ملی و مذهبی ملت منجر خواهد شد. بی تردید پیشگیری از چنین مصیبتی جز با تمسک به نظامی دموکراتیک مبتنی بر مبانی اعتقادی اکثریت مردم مصر که همانا اسلام ناب رسول الله (ص) است و نه اسلام آمریکایی و تکفیری ها میسر نخواهد بود. بر این اساس امید است که با هوشیاری و درایت مسلمانان مصری و رهبران دینی، پس از انجام فریضه ی سرنگونی این خائنین شیطان پرست از مناصب حیاتی مسلمین، تاسیس نظامی مبتنی بر تعالیم مقدس اسلام  و بر محور مردم سالاری دینی که ضامن برسمیت شناختن حقوق اساسی مردم در تعیین سرنوشت خود باشد مد نظر قرار گیرد تا با بازگشت جامعه بزرگ مسلمانان مصر به دامان عاشقان نهضت جهانی اسلام افتخار جدیدی برای ملتی که رهبران مبارزش سال ها الهام بخش مبارزان جهان اسلام بودند به ثبت رسد.

2)    استمرار مبارزه و پیروی مبارزین از رهبری واحد و آگاهی که خصوصا مبتنی بر الگوی قرآنی، عمیقا معتقد به نفی و اسقاط  طاغوتیان  باشد،  دو شرط اساسی در نیل به پیروزی و تحقق آرمان رهایی بخش و عزت آفرین مجاهدین است؛ پس برادران و خواهران مصری توجه داشته باشند که پذیرش هر نوع وعده فریبکارانه مجامع جهانی و در راس آنها شیطان بزرگ و تقلیل سطح  و عمق و شدت اقدامات مردمی در اثر مذاکرات و وعده ها،  حاصلی جز مهار امواج انقلاب و بازگشت مستبدین سرکوبگر به مسند قدرت نخواهد داشت. هم چنین تعدد مراکز فرماندهی انقلاب  همراه با تعیین طیفی از مطالبات ناهماهنگ، موجب پراکندگی مردم و انهدام ظرفیت انقلابی مبارزین و در نهایت رخنه دشمنان در صفوف آنها خواهد گردید. ضروری است برای اجتناب از غصب منصب فرماندهی و رهبری وسیله افراد و گروههای بدون صلاحیت، آن گروه از رهبران دینی که هرگز دین خود را به دنیای حاکمان از خدا بی خبر نفروخته اند و نزد ملت مسلمان مصر از وجاهت و اعتبار کافی برخوردار می باشند در مقام رهبری پذیرفته شوند و برجسته ترین آنها هدایت مبارزه را بر عهده گیرد و مردم هم با او بیعت و از او تبعیت نمایند. بر مردم انقلابی است تا با حفظ هوشیاری و حساسیت لازم به تحقق شروط مذکور پایبند باشند و همچنین از هرگونه تفرقه و خصومت فرقه ای و قومی و مذهبی اکیدا احتراز کنند که برنده میدان هر مناقشه ای، جز دشمن نخواهد بود.

3)    قطعا مردم خداجوی مصر به درستی می دانند که آزادی این کشور از یوغ دست نشاندگان آمریکا و اسراییل، چه تاثیرات شگرفی بر سرنوشت منطقه و خصوصا دولت اشغالگر فلسطین خواهد داشت. استقلال سیاسی نظام آتی مصر و عدول دولتمردان مسلمان این کشور از قرارداد ننگین کمپ دیوید و برسمیت شناختن نظام پلید صهیونیستی در جایی  که کشور شما بزرگ ترین مرز زمینی را با فلسطین اشغالی داراست و بر گلوگاه های حیاتی رژیم صهیونیستی اشراف دارد، جدی ترین تهدید برای بقای رژیم صهیونیستی به شمار می رود. بدیهی است که وجود حکومتی باورمند به اقتدار و عزت ملی ومذهبی در مصر با الحاق به محور مقاومت، نه تنها پنجه خونین استکبار جهانی را از گلوی مسلمانان مقاوم غزه  خواهد گشود و آلام آزادگان جهان را از عدم امکان امدادرسانی به برادران و خواهران مظلوم خود در غزه تسکین خواهد داد؛ بلکه موجب تضعیف عناصر خودفروخته  فلسطینی و سقوط محور سازش خوهد شد. مصر انقلابی، بهشت موعود نهضت جهانی اسلام برای فائق آمدن بر امیال دور و دراز صهاینه خواهد شد و افتخار و سیادت دنیوی و اخروی را به ملت بزرگ مصر بازخواهد گردانید.

4)    مردم مجاهد مصر در نظر داشته باشند که هیچ انقلابی جز با ایثارگری وتحمل مشقات و مصائب و اهدای خون مبارزین به پیروزی نخواهد رسید. عبور از فرهنگ ذلت پذیری و سازش با منحرفان و ستمگران جز با رجوع به تعالیم بلند قرآن کریم و اسلام خاتم الرسل (ص) ممکن نیست. احیای مضامین متعالی فرهنگ اسلامی در زندگی روزمره و استقبال از فرهنگ جهاد و  شهادت در راه خدا و پیوستن به صفوف شهادت طلبان، راز سرافرازی در پیشگاه خالق و پیروزی در میادین مبارزه با شیاطین است. انسان تا بر ترس از مرگ و وابستگی  به حیات دون دنیوی غلبه نکند، نمی تواند در مسیر مجاهده و رسیدن به احدی الحسنیین گام گذارد. شهادت شهد شیرینی است که مسلمان عاشق قرب الهی را به مقام لقاء الله می رساند، پس چه باک از این که با دشمنان خدا جهاد کنیم که اگر بکشیم یا کشته شویم در هر دو حال پیروزیم.

5)    بار دیگر تاکید می کنیم که برادران وخواهران دینی ما در مصر توجه داشته باشند که امروز روز خطیری است که ملت مصر قلب تپنده جهان اسلام است و چشم مسلمانان و مستضعفان جهان به مشت گره کرده آنان دوخته شده و امید رهایی از ظالمان و طاغوتیان را در دلهای آنها میهمان کرده است؛ مباد که با سهل انگاری در تکلیف امروز خود ، جبهه استکبار را به تداوم غارت و استیلا بر نوامیس مسلمین امیدوار کنند. ساقط کردن طاغوت مصر، اولین گام از مبارزات آگاهانه شماست و از آن مهمتر و سرنوشت سازتر، تدارک جانشینی صالح و مناسب برای این حکام فاسد و شیطان زده است که بدیهی است در صورت تحقق این آرمان و حاکمیت مردم مسلمان مصر بر سرنوشت خویش و رهایی این سرزمین اسلامی از سیطره مزدوران کفر جهانی، مسلمانان ایرانی نیز مشتاقانه آغوش استقبال بر برادران مصری خود گشوده و انشا الله با برقراری روابط همه جانبه  و رسمی ، دست در دست برادران و خواهران خود در مصر می نهند تا با وحدت انقلابی و اسلامی شایسته امت حضرت محمد مصطفی (ص) به سوی افق های روشن سیادت جهان اسلام در عصر حاضرگام بردارند. افق هایی که  پرچم اسلام ناب خاتم الانبیاء(صلوات الله علیه) با شعارالله اکبر و  لا اله الا الله، بر قلل رفیع عزت و کرامت به اهتزار درآید. به امید فرارسیدن آن زمان خجسته، ملت ایران و خصوصا اعضای جان برکف و شهادت طلب ستاد پاسداشت شهدای نهضت جهانی اسلام خالصانه ترین دعاهای خود را همراه شما ملت غیور و آزادیخواه مسلمان می نمایند.

مرگ بر آمریکا؛ مرگ بر اسراییل؛ مرگ بر مبارک؛

الله اکبر؛ درود بر ملت سربلند مصر؛ نصر من الله و فتح قریب

روابط عمومی ستاد پاسداشت شهدای نهضت جهانی اسلام

ترجمه عربی این مطلب را در اینجا ببینید.