«پایان سکوت» : از سقوط دیکتاتورها تا ظهور امت واحده

این همایش در روز دوشنبه ساعت 15 در تالار شیخ انصاری دانشکده حقوق دانشگاه تهران و با حضور دکتر سعد الله زارعی و دکتر ابراهیم فیاض برگزار خواهد شد و در حاشیه همایش نیز چند اقدام نمادین نیز توسط دانشجویان صورت خواهد پذیرفت.

اتحادیه بین‌المللی امت واحده با هماهنگی سایر تشکلهای غیردولتی آسیایی در صدد چند کار بین‌المللی برای موجی است که اینک در شمال آفریقا و خصوصا در مصر و تونس در حال رخ دادن است. در همان راستا همایش «پایان سکوت» با هدف تقدیر از «بیداری اسلامی ملت‌ها در مقابل دیکتاتوری غرب‌ساخته دولتهای عربی» و تحلیل اتفاقات در حال رخ دادن در مصر و تونس، در دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.

بررسی «موارد نقض حقوق بشر در کشورهای عربی دیکتاتوری» ، «رسوایی ادعاهای غربی در حمایت از دیکتاتورهای عرب» ، «یادبود شهدا و زندانیان در بند دول عربی» و «روشهای حمایت از مردمان انقلابی کشورهای عربی» از مواردی است که در این همایش مورد توجه قرار خواهند گرفت.

این همایش در روز دوشنبه ساعت 15 در تالار شیخ انصاری دانشکده حقوق دانشگاه تهران و با حضور دکتر سعد الله زارعی و دکتر ابراهیم فیاض برگزار خواهد شد و در حاشیه همایش نیز چند اقدام نمادین نیز توسط دانشجویان صورت خواهد پذیرفت.