نامه سرگشاده کانون عدالتخواهی قسط دانشگاه صنعتی شاهرود به شورای انقلاب فرهنگی

شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان دیده بان وضع فرهنگی جامعه و مدیریت فرهنگ انقلابی جامعه وظایف خطیر و بزرگی همچون نقشه جامع علمی کشور ،تحول آموزش وپرورش ،اسلامی کردن دانشگاه ها و… را به عهده دارد که پرداختن به این مسائل مستلزم انتخاب دقیق و به موقع موضوعات و فعالیت جدی و انقلابی افراد […]

شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان دیده بان وضع فرهنگی جامعه و مدیریت فرهنگ انقلابی جامعه وظایف خطیر و بزرگی همچون نقشه جامع علمی کشور ،تحول آموزش وپرورش ،اسلامی کردن دانشگاه ها و… را به عهده دارد که پرداختن به این مسائل مستلزم انتخاب دقیق و به موقع موضوعات و فعالیت جدی و انقلابی افراد شورا است تا جامعه را نه تنها در مقابل تهاجم فرهنگی واکسینه کند بلکه مدلی اسلامی برای مدیریت فرهنگی جهان اسلام ارائه کند.

متاسفانه در این شورا چند مشکل دیده می شود که نیاز به اقدام جدی برای رفع آن تا رسیدن به نتیجه بهتر دارد :

1)     در تشخیص مسایل اصلی و فرعی و پرداختن به موضوعات کلان کشور

2)     روند پیگیری مصوبات شورا

3)      ارتباط بیشتر با افراد متخصص و فعال انقلابی در سراسر کشور

4)      به کار انداختن کار گروه ها در مصوبات شورا

کانون عدالتخواهی قسط اعلام میدارد که از حرکت انقلابی استاد رحیم پور ازغدی حمایت میکند همچنین از شورای انقلاب فرهنگی رسیدگی سریع به مطالبات ایشان را خواستار است و توصیه میکند به جای توجیه استعفای استاد رحیم پور ازغدی ، دبیرخانه با بررسی علل استعفای ایشان تلاش خود را برای اصلاح روند موجود شورا انجام دهد .

کانون عدالتخواهی قسط دانشگاه صنعتی شاهرود