رفتن به بالا

دریافت نشریه فریاد بی‌حنجره شماره 13

برای دریافت نشریه فریاد بی‌حنجره شماره 13 میتوانید از این لینک استفاده کنید.

صاحب امتیاز این نشریه بسیج دانشجویی دانشگاه تربیت معلم آذربایجان می‌باشد. یکی از مقالات این نشریه مقاله پشتیبانان خالی از اندیشه می‌باشد.