اسرائیل: چاره‌ای جز فشار از طریق تحریم و ترور نداریم +عکس

رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل: با ترور دانشمندان ایرانی میتوان از تبدیل شدن ایران به یک قدرت منطقه‌ای جلوگیری کرد. جمهوری اسلامی گوش شنوایی برای شنیدن جامعه جهانی ندارد و ما چاره‌ای جز فشار از طریق تحریم و ترور نداریم

رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل: با ترور دانشمندان ایرانی میتوان از تبدیل شدن ایران به یک قدرت منطقه‌ای جلوگیری کرد. جمهوری اسلامی گوش شنوایی برای شنیدن جامعه جهانی ندارد و ما چاره‌ای جز فشار از طریق تحریم و ترور نداریم.

لازم به ذکر است که خبر فوق پس از مدتی از روی تارنمای وزارت امور خارجه اسرائیل حذف شد!