از "پارک ملت" تا کوچه‌های بن‌بست جبهه ‌پایداری

راستی اگر اصلاحات هم چنان ادامه داشت٬ کسی می توانست از اعضای فعلی جبهه پایداری جز دعواهای چپ و راست و گیر دادن به قتل های زنجیره ای و آزادی مطبوعات و … انتظار موضع دیگری را هم داشته باشد؟

سعید ساسانیان در وبلاگ«چغک» نوشت:

موضع عجیب و غریب رسایی و تا حدودی دکتر لنکرانی در خصوص برنامه پارک ملت که در آن افروغ کمی متفاوت از قرائت های رسمی و حزبی صحبت کرد٬ محک خوبی بود برای فهم نسبت خیلی چیزها. شاید دوستان جبهه پایداری در کیفیت و سرعت در موضع گیری در خصوص فتنه جلوتر باشند اما نگاهی به رسانه های حامی این جبهه و رسانه های حامی جبهه متحد در خصوص برنامه چالشی پارک ملت٬‌ گویای بسیاری مسائل است. رجانیوز و بی باک نیوز و 598 و … همه در سرکوب رسانه ای افروغ کوشیدند. جهان و الف و فارس و خبرآنلاین و … اما درپی فهم و حفظ افروغ برآمدند. فهم این نسبت اما آن قدر تناقض و دوگانگی دارد که دست یافتن به یک قاعده کلی را مشکل می سازد.

 البته لازم به گفتن نیست که «افروغ بما هو افروغ» مهم نیست. مهم نحوه برخورد با حرف مخالف است. ضمن این که اگر رسایی حتی برای یکبار هم کتاب «انقلاب اسلامی و مبانی بازتولید آن» را حتی نگاهی انداخته بود٬ به خودش جرات نمی داد اینگونه گستاخانه کسی را هم رده نوری زاد قرار دهد. افروغی که اعتقادش به انقلاب اسلامی و ولایت مطلقه فقیه را بسیار شفاف بیان کرده اما هرگونه تشابه کارکردی با رسایی و امثال ایشان را محکم رد می کند.

 این چند خط برای دفاع از افروغ نیست. برای نقد به جبهه پایداری ای است که همه را نسبت به عمق انقلاب اسلامی جاهل می بیند و خود را سردمدار انقلاب اسلامی. راستی اگر اصلاحات هم چنان ادامه داشت٬ کسی می توانست از اعضای فعلی جبهه پایداری جز دعواهای چپ و راست و گیر دادن به قتل های زنجیره ای و آزادی مطبوعات و … انتظار موضع دیگری را هم داشته باشد؟ دوستان جبهه پایداری به جای گیردادن به ساکتین فتنه بد نیست یکبار هم نسبت خود با گفتمان عدالتخواهی که رهبری در زمان اصلاحات بیان کردند را مشخص کنند! تا عمل نکردن به منویات ولی فقیه و اهم کردن چیزهای مهم و مهم کردن امور اهم از سوی آنان مشخص شود. نکته ای که جبهه متحد هم در آن گرفتار است!

 مجلس آینده به نظر بعد از مجلس ششم٬ یکی از سیاسی ترین و درعین حال بی اخلاق ترین مجالس خواهد بود. مجلسی که منتسبین به جبهه پایداری در آن می کوشند مچ ساکتین جبهه متحد را بگیرند٬ بسیاری از جبهه متحدی ها پی منافع حزبی خواهند رفت و می خواند رفع اتهام کنند که ساکت نبوده اند و جریان انحرافی هم در صورت حضور٬ در قدرت دهی به مشایی خواهد کوشید! و در این میان٬ امید به نیروهای سالم هر دو جبهه و نیروهای مستقلی است که به سختی وارد مجلس می شوند.

 در این شرایط٬ به نظر می رسد به لیست رای دادن که متاسفانه در شهرهای بزرگ نسبتا جا افتاده است٬ کاری عبث است که جز تعطیلی عقل معطوف به آرمان های انقلاب اسلامی در هنگام رای دادن٬ به چیز دیگری نیاز ندارد!