سوالات اساسی در باب کرسی‌های آزاد اندیشی

نزدیک به یک دهه از طرح کرسی های آزاد اندیشی می گذرد اما هنوز به یک نمونه عینی از این کرسی ها دست نیافته ایم حتی هنوز به یک همگرایی هم نرسیده ایم. در زیر سوالاتی در حوزه مفهومی و شکلی این کرسی ها طرح شده که پاسخ به آنها شاید به یک همگرایی منجر شود

محمد رضا زهرایی

زمان خیلی زیادی نزدیک به یک دهه از طرح کرسی های آزاد اندیشی می گذرد اما هنوز به یک نمونه عینی از این کرسی ها دست نیافته ایم حتی هنوز به یک همگرایی هم نرسیده ایم .در زیر سوالاتی در حوزه مفهومی و شکلی این کرسی ها طرح شده که پاسخ به آنها شاید به یک همگرایی منجر شود.

سئوالات اساسی در باب کرسی های آزاد اندیشی:

-هدف نهایی مقام معظم رهبری از کرسی های آزاد اندیشی چیست؟

-آیا کرسی های آزاد اندیشی مقدمه ای در فرایند تولید علم است؟

-نسبت تولید علم با انقلاب اسلامی یک ضرورت ذاتی و حیاتی است یا فقط کارکرد فرعی در توسعه و پیشرفت دارد؟

-مرزهای تمایز مناظره وتریبون آزاد، کرسیهای آزاد اندیشی، کرسی های نظریه پردازی، وگفتمان سازی در کجاست؟وآیا می شود این مرزها را نادیده گرفت؟

-اگر پذیرفتیم که کرسی ها قرار است منتهی شود به تولید علم آیا می شود این تمایز ها را به تسامح نادیده گرفت؟ایا تنبلی جنبش دانشجویی ما را درمباحث سطحی و مناظرات مناسبتی و مباحث فرساینده  بی نتیجه گرفتار نخواهد کرد؟

-با توجه به ماهیت تولید علم کرسی های آزاد اندیشی، آیا “نهادهای میزبان” باید سفارش موضوع بدهند یا اینکه “مولف مساله” باید در بستر علمی اش، مساله را پرورش دهد و طرح موضوع کند؟بعبارت ساده تر آیا می شود نگاه سفارشی به موضوعات و عناوین کرسی ها کرد یا نه؟

-آیا با نظر به رکود دغدغه وتولید مساله آیا ضرورت اولی گفتمان سازی در طرح م.ضوع و مساله نیست؟

– اگر قرار است موضوع کرسی ها چالش در مشهورات زمانه و مقبولات عرف و علوم متعارف باشد صلاح است این کرسی ها در معرض رسانه ها و جنجال ژورنالیستی قرار گیرد یا اینکه در محیط های علمی ودانشگاهی بر گزار شود؟

-شکل وشیوه برگزاری و داوری چگونه باید باشد؟