رفتن به بالا

بیانیه ائتلاف ضد جنگ ملل متحد درباره ترور شهید احمدی

به گزارش عدالتخواهی ائتلاف ضد جنگ ملل ملل متحد بیانیه‌ای درباره ترور شهید احمدی صادر کرد. متن این بیانیه بدین شرح می‌باشد:
يک دانشمند ايرانی ديگر در تهران با بمب‌گذاری در خودرو ترور شده است.
اين پنجمين دانشمند ايرانی است که طی دو سال گذشته هدف قرار گرفته است. اين يک تشديد خطرناک فعاليت‌های مخفی از طرف «سيا» و سرويس جاسوسی اسراييل و جاسوسان داخلی آن‌ها عليه دولت و مردم ايران است.
هيلری کلينتون وزير امور خارجه گفت: «من می‌خواهم قاطعانه هر گونه دخالت ايالات متحده در هر نوع اقدام خشونت بار داخل ايران را انکار نمايم.» معهذا، هم دولت اسراييل و هم دولت ايالات متحده انجام فعاليت مخفی در ايران را قبول کرده اند. بدون توجه به بازيگران، ترور دانشمندان پای‌بند به قانون که در ايران زندگی و کار می‌کنند اقدامی شنيع است که بايد از طرف همه محکوم شود.
واقعيت اين است که دولت‌های ايالات متحده و اسراييل ايران را دشمن خود اعلام کرده اند و علناً گفته اند از تمام ابزار ممکن، از آنجمله و تا حمله نظامی، برای متوقف کرد توليد انرژی هسته ای در ايران و برای تغيير رژيم در ايران استفاده خواهند کرد. در راستای اين هدف، آنها دست به اقدامات زير زده اند:
۱- استفاده از حک و مختل کردن تأسيسات انرژی هسته ای در ايران.
۲- انجام عمليات مخفی در ايران.
۳- استفاده از هواپيماهای بدون سرنشين جاسوسی بر فراز ايران.
۴- تحميل تحريم‌ها و محاصره ستم‌گرانه عليه صادرات نفتی، بانکداری، و بازرگانی ايران.
۵- استقرار ناوگان جنگی سوپر-اتمی با ناوشکن‌ها و زيردريايی‌های اتمی در خليج فارس.
۶- تهديد ايران به حمله نظامی.
۷- نقشه انجام مانورهای نظامی مشترک با اسراييل در ژانويه.
ترور دانشمندان ايرانی از جملۀ فعاليت‌های مخفی برای اختلال در توليد انرژی هسته ای در ايران است. بعلاوه، اين برای ايجاد فضای ترس در ميان ديگر دانشمندان ايرانی که می‌خواهند در رشته تخصصی خود فعاليت نمايند، کار می‌کند.
اين شبيه ترورها از طرف راست‌گرايانی است که در ايالات متحده عليه پزشکانی صورت می‌گيرد که عمل سقط جنين را- که در ايالات متحده قانونی است-انجام می‌دهند. هدف تروريست‌هايی که دانشمندان را می‌کشند اين است که يافتن دانشمندان مايل به کار در صنعت انرژی هسته ای ايران را دشوار کنند. معهذا، مردم ايران به کرّات عزم خود را برای دفاع از حق خود به انرژی هسته ای اعلام کرده اند.
با توجه به اين‌که هيلری کلينتون ايران را به حمله نظامی تهديد کرد، ناصادقانه است که او دخالت ايالات متحده در هر عمل خشونت‌بار در داخل ايران را انکار می‌کند. حمله نظامی به ايران، بويژه حمله به تأسيسات انرژی هسته ای ايران، نتايجی شبيه يک حمله اتمی خواهد داشت. (بنا به گزارش دانشمندان ذيعلاقه ايالات متحده) اين، که به مرگ صدها هزار غيرنظامی ايرانی منجر خواهد شد، خشونت‌بار‌ترين اقدام عليه مردم ايران خواهد بود.
تمام اقدامات فوق‌الذکر، اعمال شده از طرف دولت ايالات متحده، بدنبال تضعيف دولت و اقتصاد ايران، ايجاد فضای ترس و نارضايتی در ميان مردم، افزايش ناآرامی، و کاهش اعتماد، جملگی در خدمت آسان‌تر کردن يک حمله نظامی عليه ايران است. البته، اين اقدامات تنها عزم مردم ايران در صيانت از کشور خود در مقابل امپرياليسم را راسخ‌تر کرده است.
اقدامات مشابهی از طرف ايالات متحده عليه هر دولتی که از تسليم شدن در مقابل سطله سرمايه‌داری بزرگ ايالات متحده امتناع نمايد، اعمال می‌شود. اين نافرمانی يا عدم تمکين ايران، «جرم» واقعی آن است.
اين بسيار مهم است که تمام سازمان‌های ضدجنگ و مترقی بين‌المللی و بويژه آمريکايی اين اقدامات ترور شهروندان بيگناه و همچنين تمام شکل‌های اقدام خشونت‌بار و تجاوزگرانه ايالات متحده و اسراييل را محکوم نمايند.
۱- ترور دانشمندان ايرانی را محکوم کنيد.
۲- به تحريم‌ها عليه ايران پايان دهيد.
۳- به فعاليت‌های مخفی در داخل ايران پايان دهيد.
۴- به تمام تهديدات جنگی عليه ايران پايان دهيد.
«نه به جنگ، نه به تحريم‌ها، نه به مداخله در ايران!»
منبع انگلیسی:http://monthlyreview.org