اطلاعیه دوم بیست و دومین نشست جنبش عدالتخواه

اطلاعیه  شماره ۲ بیست و دومین نشست جنبش عدالتخواه دانشجویی – تاریخ برگزاری نشست:  سه شنبه 18 بهمن تا جمعه 21 بهمن ماه سال جاری – مکان برگزاری نشست : شهر سبزوار – تکمیل فرم از این آدرس: https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHlfOVpQbEhTQ0pIVFM4WGRwcW9DZGc6MQ – زمان پذیرش : صبح روز 18 بهمن ماه – آدرس دقیق پذیرش متعاقبا اعلام می گردد. […]

اطلاعیه  شماره ۲ بیست و دومین نشست جنبش عدالتخواه دانشجویی

– تاریخ برگزاری نشست:  سه شنبه 18 بهمن تا جمعه 21 بهمن ماه سال جاری

– مکان برگزاری نشست : شهر سبزوار

– تکمیل فرم از این آدرس: https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHlfOVpQbEhTQ0pIVFM4WGRwcW9DZGc6MQ

– زمان پذیرش : صبح روز 18 بهمن ماه

– آدرس دقیق پذیرش متعاقبا اعلام می گردد.

اطلاعیه اول نشست بیست و دوم جنبش عدالتخواه دانشجویی+فرم ثبت نام