رواج مذهب پول پرستی جامعه را دچار سقوط می‌کند

در بخشش “مال”، دو نگاه متعارض وجود دارد: نخست خصوصی سازی اموال عمومی که ریشه در مکاتب مادی دارد و دیگر عمومی سازی اموال خصوصی که از نگاه توحیدی نشات می گیرد و به معنای مواسات است و اگر کسی به آن عامل نباشد شیعه علوی نیست

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان این مطلب که امروز دو مذهب خداپرستی و پول پرستی در میان انسان ها رواج یافته است،گفت: جامعه پول پرست مسیر سقوط را طی می کند حتی اگر برچسب مذهبی داشته باشد.

به گزارش شبستان، حسن رحیم پور ازغدی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در نخستین همایش “نقش بانوان در توسعه و ترویج فرهنگ وقف” حضور نزدیک به دو هزار بانو در این عرصه را حائز اهمیت دانست و گفت: اینکه هم اکنون دو هزار واقف زن در کشور حضور دارند به جهات مختلف قابل بررسی است نخست به جهت اخلاق شخصی که نشان از رشد تکامل فردی در بخشش و گذشت از اموال دارد.
وی اظهار کرد: این روحیه گذشت و ایثار نشان از تقابل فرهنگ توحیدی با فرهنگ مادی دارد که اصالت را در اخذ و قاپیدن پول می داند نه در احسان و انفاق، بعد دوم آن اقتصادی است که نشان از مالکیت زن در پرتو اسلام دارد و ثابت می کند که در فقه و احکام اسلام زن از توانایی مالی و نیز امکان بخشش آن برخوردار است و این از صدر اسلام در سیره عملی حضرت خدیجه (س) بروز و ظهور داشته است.
رحیم پورازغدی با بیان این مطلب که بعد سوم این مهم حقوقی و عدالت خواهانه در تنظیم روابط اجتماعی است، تصریح کرد: وقف در اینجا معنای عبور از اخلاق فردی به اخلاق اجتماعی می دهد، علاوه بر این جهاد عظیم اخلاقی برای ترویج انسانیت حتی پس از مرگ است.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی وقف را نشانگر بزرگی روح انسان هایی که توان و جرات بخشش دارند، خواند و عنوان کرد: مشارکت زنان در امر وقف در پرتو اسلام در شرایطی است که دیگر مکاتب و کشورها بر سر مالکیت زن به بن بست برخورده اند اما در اسلام این مالیکت از بدیهیات است و کسب قدرت و ثروت مبانی مسابقه میان زن و شوهر نیست.
آغاز خلقت عالم با وقف خداوند
وی با بیان این مطلب که فرهنگ وقف به طور خاص و انفاق به طور خاص در مبانی هستی شناسی ریشه دارد، ابراز کرد: اگر این مبانی به شیوه صحیح تبیین شود دیگر ایثار و بذل مال احمقانه جلوه نمی کند چراکه در نگاه هستی شناسی توحیدی انسان مالک هیچ چیز نیست و هر چه دارد امانت خداوند نزد او است، آنچنان که امام رضا (ع) می فرمایند: خداوند در بدو خلقت عالم را وقف مخلوقات کرده است از این رو آغاز خلقت با وقف الهی همراه بوده است.
رحیم پورازغدی با تاکید بر لزوم تبیین اثرات مثبت انفاق و وقف برای شخص عامل به این دو حسنه بیان کرد: البته در بخشش مال دو نگاه متعارض وجود دارد نخست خصوصی سازی اموال عمومی که ریشه در مکاتب مادی دارد و دیگر عمومی سازی اموال خصوصی که از نگاه توحیدی نشات می گیرد و به معنای مواسات است و اگر کسی به آن عامل نباشد شیعه علوی نیست.
وی روحیه ایثار را مبنای هستی شناسی تمامی انبیاء در طول تاریخ دانست و ادامه داد: نقطه شروع برای انسان موحد جایی است که خود را مالک هیچ چیز نداند و با این نگاه است که مشکلات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ما حل می شود و ناهنجاری هایی همچون دروغگویی، احتکار و گران فروشی از جامعه رخت برمی بندد.
رحیم پورازغدی با اشاره به تعبیر برخی از علما به اولویت داشتن در استفاده از اموال به جای مالکیت آنها گفت: هرچه بشر در اختیار دارد عاریه است و اگر انسان جز این نگاه داشته باشد گرفتار شرک می شود، از این رو باید در بهره مندی از امانات الهی دیگران را نیز شریک کند، باید توجه داشت در جامعه ای که روحیه ایثار و احسان رشد کند معروفات نیز رشد یافته و انسان ها از ناراحتی یکدیگر غمگین و با شادی هم شاد می شوند.
فرهنگ سکولار سابقه ای به درازای تاریخ دارد
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به حدیث نبوی مبنی بر نشستن مومنان بر سر یک سفره و پرهیز از تفرقه تاکید کرد: باید توجه داشت مبنای فرهنگ سکولار امروزی در هزاران سال پیش و تفکر انسان هایی همچون قارون که قرآن از آنها یاد کرده است، ریشه دارد، اما در مقابل و در فرهنگ توحیدی نه می توان از هر راهی کسب روزی کرد و نه می توان روزی و اموال خود را در هر مسیری مصرف کرد.
وی وقف اموال را نجات بخش آدمی در روز حساب به هنگام پرسش از نحوه مصرف اموال دانست و گفت: اگر در جامعه از طرقی همچون وقف اموال با اخلاق مال اندوزی و رباخواری مبارزه نشود غیراخلاقیات در جامعه تسری یافته و اصالت سود رواج می یابد و این جامعه مشرک است.
رحیم پورازغدی با بیان این مطلب که مال و دارایی در فرهنگ توحیدی وسیله قرب به خداوند از مسیرهای صحیح است، تصریح کرد: متاسفانه اکنون دو مذهب در میان مردم رواج یافته خداپرستی و پول پرستی، اگر حرکات جامعه فاقد اصول باشد و و افراد آن به چیزی جز لذایذ و شهوات خود فکر نکرده و دائما از خطوط قرمز عبور کنند یک چنین جامعه ای مسیر فساد و افول را طی می کند، حتی اگر برچسب مذهبی داشته باشد.
 وی وقف را تشکر در برابر نعمات الهی خواند و بیان کرد: رشد جامعه اسلامی به احسان و انفاق نیاز دارد چراکه تمدن اسلامی تنها بر تولید قدرت و ثروت متمرکز نیست، بلکه در کنار اینها به برادری، برابری و مواسات نیز نیاز دارد.
رحیم پورازغدی با اشاره به تجربه رشد اخلاقی واقفان خیراندیش در کنار کمک اقتصادی به جامعه عنوان کرد: متاسفانه امروز شاهد بازشگت مجدد تشریفات و تجملات به جامعه هستیم به گونه ای که هرچه اسلام و قرآن بر انجام آن یا دوری از آن تاکید دارند ما درست عکسش را انجام می دهیم. به عنوان مثال اسلام ما را به قرض الحسنه تشویق می کند ما ربا را جایگزین آن می کنیم.
وی با بیان این مطلب که وقف روح عاطفه و رافت را در جامعه تسری می دهد، ابراز کرد: بنابر حدیثی از پیامبر اکرم (ص) محبوب ترین لحظه زندگی ما زمانی است که خانواده ای گرفتار را شاد می کنید چراکه در آن لحظه از همیشه به خدا نزدیک ترید، بنابراین باید وقف و انفاق مال را در راس امور خود قرار دهیم البته احسانی که به دور از هرگونه اهانت، منت و کسالت باشد وگرنه برای ما فایده ای دربر ندارد.
رحیم پورزاغدی با اشاره به برخی نیات وقف های انجام شده در طول تاریخ خاطرنشان کرد: وقف برای اقامه اذان در منابر با صدای خوش و توسط افراد باتقوا، آزادی زندانیان، صله ارحام، جهاد در وقت ضرور و عزت مسلمانان نشان از دغدغه های تاریخی و نیاز به رفع آنها با این سنت حسنه دارد.
شایان ذکر است، نخستین همایش نقش بانوان در توسعه و ترویج فرهنگ وقف چهارشنبه، پنجم بهمن با حضور جمعی از بانوان واقف، نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه در سالن سیدالشهداء هفت تیر برگزار شد.