معرفی نرم افزار بیم و امید

به گزارش عدالتخواهی روزشمار تصویری “بیم و امید” که به بازخوانی مستند گونه وقایع پس از پیروزی انقلاب اسلامی به صورت روزشمار می پردازد از سوی موسسه فرهنگی آرمان منتشر شد

به گزارش عدالتخواهی روزشمار تصویری “بیم و امید” که به بازخوانی مستند گونه وقایع پس از پیروزی انقلاب اسلامی به صورت روزشمار می پردازد از سوی موسسه فرهنگی آرمان منتشر شد. این مستند در 8 قسمت و به شرح زیر می باشد:
قسمت اول: تسخیر رادیو و تلویزیون، تشکیل دولت موقت، تشکیل دادگاه انقلاب و مجازات مجرمین، تشکیل کمیته ها و حمایت امام (22-28بهمن57)
قسمت دوم: حضور یاسرعرفات در تهران، تاسیس سفارت فلسطین در محل سفارت اسرائیل، ورود امام به قم و نخستین سخنرانی امام در فیضیه (28 بهمن تا سال نو 58)
قسمت سوم: تحرکات ضد انقلاب در تبریز، کردستان، ترکمن صحرا، خوزستان و بلوچستان، هیات اعزامی امام به کردستان، بلوچستان و …، دستگیری فرزندان آیت ا… طالقانی و حمایت ایشان از کمیته ها، (فروردین 58)
قسمت چهارم: برگزاری رفراندوم جمهوری اسلامی (فروردین 58)
قسمت پنجم: محاکمه سردمداران رژیم، فرمان امام مبنی بر تشکیل سپاه پاسداران، شوراهای اسلامی، جهاد سازندگی، بسیج بیست میلیونی، نهضت سوادآموزی (فروردین 58)
قسمت ششم: ترور شهیدان قرنی، مطهری و … و اعترافات اعضای گروه فرقان (خرداد 58)
قسمت هفتم: اعتراض به قرارداد کمپ دیوید و قطع رابطه ایران و مصر، برگزاری نخستین نمازجمعه، رحلت آیت ا… طالقانی (شهریور 58)
قسمت هشتم: انتخاب مجلس خبرگان قانون اساسی، افتتاح مجلس خبرگان (آذر 58)

برای خرید این مستند میتوانید به این صفحه مراجعه کنید