اطلاعیه سوم بیست و دومین نشست جنبش عدالتخواه دانشجویی

نشست از تاریخ 18 تا 21 بهمن در سبزوار برگزار می شود ادرس  محل برگزاری نشست :سبزوار- توحید شهر – پردیس دانشگاه حکیم سبزواری(تربیت معلم) سبزوار – درب جنوبی – مهدیه دانشگاه(برادران)- نمازخانه خوابگاه لازم به ذکر است به دلیل سردی هوا در سبزوار شرکت کنندگان در نشست می بایست لباس گرم همراه داشته باشند […]

نشست از تاریخ 18 تا 21 بهمن در سبزوار برگزار می شود
ادرس  محل برگزاری نشست :سبزوار- توحید شهر – پردیس دانشگاه حکیم سبزواری(تربیت معلم) سبزوار – درب جنوبی – مهدیه دانشگاه(برادران)- نمازخانه خوابگاه
لازم به ذکر است به دلیل سردی هوا در سبزوار شرکت کنندگان در نشست می بایست لباس گرم همراه داشته باشند
پذیرش نشست روز سه شنبه بعد از نماز ظهر و عصر در دانشگاه حکیم سبزواری(تربیت معلم) صورت می گیرد