برخي از شعارهاي كانديداها از روي تخصص و تعهد نيست

دبیر مجمع دانشجویان حزب الله: مهم‌ترين مسئله كه در تعيين شاخصه‌ها از سوي مردم و دانشجويان مطرح مي‌شود، ميزان پايبندي کاندیداها به صورت عملي و نه فقط در حد حرف و شعار به مباني امام (ره) و رهبري است

به گزارش خبرنگار سياسي «خبرگزاري دانشجو»، محمد نظمي دبير مجمع دانشجويان حزب الله در ميزگرد نمايندگان تشكل‌هاي دانشجويي كه در اين خبرگزاري برگزار شد، با بيان اينكه همواره دو نگاه به مسئله انتخابات وجود دارد، گفت: يك نگاه به انتخابات، آن را صرفاً رقابت سياسي مي‌داند و ديگري، به انتخابات از منظر ديني براي حاكميت مردم‌سالاري ديني مي‌نگرد.

اين فعال دانشجويي با مقايسه اين دو نگاه عنوان كرد: وقتي هدف از شركت در انتخابات صرفاً رقابت سياسي باشد، از طرف گروه‌ها و جناح‌هاي سياسي موجود، دعواهاي زرگري و گروهي شكل مي‌گيرد و معيار فقط پيروزي در انتخابات مي‌شود.
دبير مجمع دانشجويان حزب الله افزود: با چنين نگاهي، براي گرم شدن تنور انتخابات بازار تخريب‌ها رونق پيدا مي‌كند و طرفين دائم در حال مچ‌گيري از همديگر هستند.
وي تاكيد كرد: در اين مدل نگاه به انتخابات، رشد مردم مورد اهميت قرار نمي‌گيرد و حضور آنها در صحنه فقط براي گرفتن راي در پاي صندوق است.

انتخابات يا بر مبناي رقابت سياسي يا براساس نگاه ديني شكل مي گيرد
اين فعال دانشجويي با اشاره به نگاه ديني به مسئله انتخابات گفت: در اين نگاه اصل حضور در انتخابات به دليل رشد مردم است و مردم نيز با بصيرت خود و شناخت معرفتي حضور متعهدانه در انتخابات خواهند داشت.
نظمي در ادامه افزود: در اين مدل نگاه به مسئله انتخابات، مردم بر اساس حجت شرعي كه به آن رسيده‌اند، فرد اصلح از نظر خود را انتخاب مي‌كنند و هر راي كه در صندوق از جانب آنها به شخصي داده مي‌شود به معني استقبال و كمك به رشد و گسترش مباني انقلاب است.
وي با اشاره به اين دو نگاه در مسئله انتخابات، نيت و هدف نمايندگان را براي حضور در فعاليت‌هاي انتخاباتي به دو بخش تقسيم كرد و گفت: با توجه به اين دو نوع نگاه كه عمدتاً در مسئله انتخابات از جانب گروه‌ها و جريان‌ها مطرح مي‌شود، مي‌توان نمايندگاني را كه به عرصه انتخابات پاي مي‌گذارند در دو بخش تقسيم كرد.
دبير مجمع دانشجويان حزب الله به شاخصه‌هاي نماينده اصلح از ديد دانشجويان اشاره كرد و گفت: مهم‌ترين مسئله كه در تعيين شاخصه‌ها از سوي مردم و دانشجويان مطرح مي‌شود، ميزان پايبندي آنها به صورت عملي و نه فقط در حد حرف و شعار به مباني امام (ره) و رهبري است.
نظمي پرهيز نمايندگان از شعارزدگي را يكي ديگر از شاخصه‌ها و ويژگي‌هاي مهم نمايندگان منتخب اصلح مردم برشمرد و خاطرنشان كرد: برخي از افراد به منظور جذب ديگران شعارهاي زيبايي سرمي‌دهند، اما وقتي در عمل رفتار آنها را بررسي مي‌كنيم، مي‌بينيم كه هيچ پايبندي به آن مباني نداشته و گاهي شعارشان از روي تخصص و تعهد نبوده است.برخي از شعارهاي كانديداها از روي تخصص و تعهد نيست
وي با بيان اينكه تنها تخصص براي كسي كه نمايندگي مردم در مجلس را به عهده مي‌گيرد، كافي نيست، گفت: امام (ره) نيز به اين مسئله چندين بار اشاره داشته و در صحيفه نور فرموده‌اند كه تخصص هم براي نمايندگان لازم است و اين بدين معني است كه شخص نماينده از جايگاه مشورتي خوبي براي قانونگذاري در كشور برخوردار باشد.
دبير مجمع دانشجويان حزب الله توجه به منافع كشور را يكي ديگر از مهم‌ترين شاخصه‌هاي نمايندگان مجلس برشمرد و عنوان كرد: برخي از نمايندگان به دليل اينكه فكر مي‌كنند نماينده بخش و منطقه‌اي از مردم كشور هستند، در مسئله قانون‌گذاري خود نگاه منطقه‌اي را حاكم مي‌كنند، در حالي كه آنها بايد بدانند كه در جايگاهي قرار گرفته‌اند كه بايد حافظ منافع كل كشور باشند.
نظمي با اشاره به نبايدهايي كه نمايندگان مجلس بايد از آن به دور باشند، گفت: عدم وابستگي به حلقه‌هاي قدرت و ثروت، يكي ديگر از مهمترين دغدغه‌هاي مردم و دانشجويان براي نمايندگان مجلس است؛ اين مسئله، بويژه در انتخابات مجلس و شوراها بيشتر مورد توجه قرار مي‌گيرد؛ زيرا برخي مي‌توانند به دليل وابستگي به كانون‌هاي سرمايه‌داري و قدرت راي مردم را از طريق پول بخرند.
وي يكي از مهمترين معيارهاي انتخاب نمايندگان از سوي مردم را همسطح بودن آنها و دوري از خلق و خوي اشرافيت دانست و بيان داشت: اين معيار كاملاً از سوي مردم قابل تشخيص است؛ زيرا نماينده‌اي كه با ماشين فلان قيمت در خيابان‌هاي شهر و محله خود رفت و آمد مي‌كند و با آنها ارتباط خوبي ندارد يا داراي ويژگي‌هاي برعكس آن است از ديد مردم كاملاً قابل تشخيص است.
عمدتاً در قرار گرفتن افراد در ليست احزاب نگاه پايتخت زدگي حاكم استدبير مجمع دانشجويان حزب الله وجود اين مسئله را در انتخاب اشخاص از سوي احزاب بسيار مهم عنوان و خاطرنشان كرد: عمدتاً در قرار گرفتن افراد در ليست احزاب نگاه پايتخت زدگي حاكم است.
نظمي افزود: نمايندگان احزاب كه وظيفه آنها قرار دادن اشخاص در گروه‌ها و ليست‌ها است بايد اشخاصي را كه از اين ويژگي به دور هستند، در اولويت قرار دهند؛ زيرا دوري از اشرافيت براي مردم ويژگي قابل توجهي است.
وي به عدم وابستگي نمايندگان به نهادهاي امنيتي و نظامي اشاره كرد و گفت: اين مسئله از نظر امام (ره) مورد توجه قرار گرفته است؛ زيرا وابستگي به نهادهاي نظامي و امنيتي و ارتباط با آنها، به دليل ويژگي خاص كار امنيتي، بر پايه عدم شفافيت در بيان مطلب است و اين درحالي است كه نماينده‌ مردم بايد مسائل كشور را به صورت شفاف و روشن با مردم در ميان بگذارد.
دبير مجمع دانشجويان حزب الله ورود گروه‌هاي سياسي به سازمان‌هاي نظامي و امنيتي را باعث ايجاد دودستگي و شكاف در بين سازمان‌هاي نظامي دانست و گفت: ورود گروه‌هاي سياسي به سازمان‌ها براي حضور در عرصه انتخابات، باعث ايجاد شكاف در نهادهاي امنيتي مي‌شود و همين مسئله باعث كاهش و كم شدن ظرفيت آنها مي‌گردد.مقبوليت ذيل اصلحيت تعريف مي‌شود و اصلحيت بالاتر از مقبوليت است
نظمي در ادامه سخنان خود با اشاره به گفتمان صالح مقبول و اصلح نامقبول گفت: به نظر بنده مقبوليت ذيل اصلحيت تعريف مي‌شود و اصلحيت بالاتر از مقبوليت است.
وي با اشاره به قاعده «اهم فالاهم» موجود در اسلام بيان داشت: اين گفتمان كاركرد خاصي را در زمان خود داشت كه در انتخابات سال 84 مطرح شد؛ البته اين قاعده قابل نقد است و كاركرد فعلي و سياسي آن هم جدا به نظر مي‌رسد.
اين فعال دانشجويي ادامه داد: بسياري از نمايندگان در ظاهر خوب شعار مي‌دهند، اما وقتي پاي عمل به ميان مي‌آيد چندان به مباني پايبند نيستند.
نظمي در ادامه افزود: براي تعريف بهتر و تفاوت قائل شدن بين اصلح و صالح، بايد هر كدام از آنها را جدا تعريف و بررسي كرد.
نبايد نگاه اتوپيايي به افراد و كانديداها داشته باشيم وي با بيان اينكه نبايد نگاه اتوپيايي (خيلي آرمانگرايانه) به افراد نبايد داشته باشيم، گفت: در انتخابات همه افراد بايد كليت و جامعيت نظام و چارچوب‌هاي آن را قبول داشته باشند.
دبير مجمع دانشجويان حزب الله ادامه داد: اگر كسي كليت نظام را قبول داشته باشد، اما گاهاً اشتباهاتي نيز در پرونده او موجود باشد، مي‌تواند به عنوان يك نماينده از سوي مردم در انتخابات مجلس حضور يابد.
نظمي در ادامه خاطرنشان كرد: وقتي ملاك‌هاي اصلح را براي مردم بازگو مي‌كنيم، متوجه مي‌شويم اشخاص اصلح به دليل اينكه به درد مردم نزديك‌ترند و از مقبوليت بيشتري در بين آنها برخوردارند و اين مسئله باعث مشاركت بيشتر مردم در انتخابات مي‌شوند.
وي با بيان اينكه كسي كه اصلح است حتي اگر مردم شناختي بر روي آن نداشته باشند، اما صاحب تحليل و انديشه در مسائل مختلف كشور باشد، مي‌تواند به عنوان نماينده خوب براي مردم در مجلس عمل كند، يادآور شد: اگر كسي ويژگي‌ها و معيارهاي حداقلي را براي يك نماينده اصلح داراست، اما مردم او را نمي‌شناسند، وظيفه دارد كه در صحنه حاضر شود و در شناساندن خود به مردم كمك كند.
 اگر كسي معيارهاي حداقلي اصلح را داشته باشد اما مردم او را نمي‌شناسند، وظيفه دارد كه در صحنه حاضر شود 

دبير مجمع دانشجويان حزب الله ضمن انتقاد از مطرح نشدن مباني انديشه و گفتمان گروه‌هاي سياسي موجود براي شركت در انتخابات مجلس خاطرنشان كرد: البته در اين بين، گروه 8+7 مباني انتقادي و اعتقادي خود را به شكل مصرح‌ و شفاف‌تري بيان كرده است، اما برخي از گروه‌هاي ديگر چندان مباني گفتماني و تحليل‌هاي خود را براي مردم و بخصوص جريان دانشجويي مطرح نكرده‌اند.
اين فعال دانشجويي با بيان اينكه لازم است گروه‌هاي موجود به شكل بسيار شفاف و صريح موارد اختلافي خود را با ساير گروه‌ها بيان كنند، گفت: اينكه برخي از گروه‌هاي سياسي كشور مي‌‌آيند از ساير گروه‌هاي موجود انشعاب مي‌كنند، بهتر است مباني خود را به خوبي براي مردم تشريح كنند و به جاي راه اندازي دعواهاي زرگري براي كسب قدرت، با استدلال، حرف و منطق تحليل و برنامه‌هاي خود را در خصوص مسائل مختلف كشور عنوان نمايند.
نظمي در ادامه سخنان خود در اين نشست دانشجويي با بيان اينكه ما با مطرح كردن گفتمان اصلح مقبول و اصلح نامقبول مي‌خواهيم ارزش‌ها را بر روش‌ها غالب كنيم، گفت: وقتي گروه‌هاي سياسي خود را پايبند به روش خاصي مي‌سازند، مثلاً يك گروه سياسي خاص براي ارائه ليست انتخاباتي خود اشخاصي را در آن گروه قرار مي‌دهد كه شايد داراي برخي نقاط ضعف باشند و اين يعني روش خاص اين گروه براي حضور در انتخابات مجلس.
در گفتمان صالح مقبول و اصلح نامقبول روش ها بر ارزش‌ها غلبه مي كندوي مطرح شدن بايدها و نبايدهايي كه اعضاي آن گروه بايد طبق مباني اسلامي و ارزش‌هاي انقلابي داراي آن باشند را ارزش موجود براي آن گروه برشمرد و گفت: اما در برخي مواقع روش مدنظر ما به قدري بزرگ مي‌شود كه بر ارزش‌هايمان غلبه پيدا مي‌كند و هر چند همين افراد مي‌دانند كه برخي از شخصيت‌ها از ارزش كافي براي حضور در آن گروه برخوردار نيستند، اما مسئله مهم‌تري مدنظر ما قرار مي گيرد كه همان توجه به روش سياسي در جريان رقابت با ساير گروه‌هاست.
دبير مجمع دانشجويان حزب الله با اشاره به مطرح شدن گفتمان اصلح نامقبول و صالح مقبول در انتخابات سال 84 بيان داشت: در آن زمان نيز برخي نداشتن مقبوليت از سوي كانديدايي كه تازه پا به عرصه انتخابات گذاشته بود را نقطه ضعف وي برمي‌شمردند، اما مردم با انتخاب خود و بصيرت، توانايي تشخيص مقبول را برعهده گرفتند و كسي را انتخاب كردند كه در آن زمان چندان داراي مقبوليت نبود.
نظمي با تاكيد بر اينكه به جاي انتخاب افراد در انتخابات بايد معيارها را انتخاب كنيم، خاطرنشان كرد: از گروه‌هاي سياسي موجود، بويژه جبهه متحد و جبهه پايداري انتظار است كه معيارها و شاخصه‌هاي خود را معرفي كنند و طبق آن اشخاصي كه نزديكي بيشتري به آن شاخصه‌ها و معيارها دارند، در ليست قرار دهند.
گروه‌هاي سياسي موارد اختلاف خود با ساير گروه‌ها را به روشني تبيين كنندوي وجود سلايق مختلف در انتخابات را باعث گرم شدن رقابت انتخاباتي دانست و گفت: بزرگ منشي و شيوخيت حزبي گاهاً اجازه نمي‌دهد مردم بر اساس علاقه و سليقه خود راي دهند، اما اگر گروه نوپايي نيز وسط ميدان قرار مي‌گيرد بايد مباني اعتقادي خود را به خوبي براي مردم معرفي كند و دلايل اختلاف نظر خود را با ساير گروه‌ها كاملاً مشخص نمايد.
اين فعال دانشجويي در پايان با بيان اينكه گروه‌هاي سياسي با مطرح كردن مباني اعتقادي خود شائبه سهم خواهي را در رقابت‌هاي انتخاباتي برطرف مي‌سازند، گفت: انتظار داريم گروه‌هاي سياسي موجود و فعال نسبت به مسائلي مانند بحث هدفمند كردن يارانه‌ها، دانشجوي پولي و ساير مسائل مورد دغدغه جامعه، نظرات و برنامه‌هاي خود را به صورت شفاف و روشن بيان كنند.