فردا: حضور اعتراضی دانشجویان مقابل سازمان ملل با روشن‌کردن شمع

بر طبق گزارش عدالتخواهی این دانشجویان و فعالین زمان حضور خود مقابل سازمان ملل را ساعت 20 فرداشب (دوشنبه) اعلام کرده اند.

به گزارش عدالتخواهی تعدادی از دانشجویان و فعالین سازمانهای مردم نهاد در اعتراض به سکوت مجامع بین المللی و به اصطلاح حقوق بشری در برابر بازداشت غیر قانونی خضر عدنان؛ مجاهد فلسطینی توسط نیروهای رژیم اشغالگر قدس، دوشنبه یک اسفند را روزه گرفته و پس از باز کردن افطار خود در مقابل دفتر سازمان ملل در تهران تجمع میکنند.

بر طبق گزارش عدالتخواهی این دانشجویان و فعالین زمان حضور خود مقابل سازمان ملل را ساعت 20 فرداشب (دوشنبه) اعلام کرده اند.

خضر عدنانلازم به ذکر است که فردا اول اسفند توسط شش سازمان مردم نهاد و اتحادیه دانشجویی به عنوان روز همبستگی با خضر عدنان و روزه عمومی در ایران نام گذاری شده است.