انتشار آمار سوالات نمایندگان مجلس از وزرا

بر اساس شاخص تعداد سوالات از وزرا نادر قاضی پور، الیاس نادران و داریوش قمری به ترتیب با تعداد سوال از وزیر 37، 25 و 16 سوال پرسشگرترین نمایندگان هشتمین دور مجلس شورای اسلامی بوده اند.

با توجه به فرارسیدن ایام انتخابات مجلس نهم و ضرورت بررسی کارنامه عملکرد نمایندگان مجلس هشتتم به منظور انتخاب اگاهانه افراد، جنبش عدالتخواه اقدام به انتشار بخشی از کارنامه عملکرد نمایندگان مجلس هشتم نموده است.

در ادامه آمار منتشره قبلی، آمار سوال از وزرا توسط نمایندگان مجلس هشتم استخراج و منتشر میشود.

بر اساس شاخص تعداد سوالات از وزرا نادر قاضی پور، الیاس نادران و داریوش قمری به ترتیب با تعداد سوال از وزیر 37، 25 و 16 سوال پرسشگرترین نمایندگان هشتمین دور مجلس شورای اسلامی بوده اند.

همچنین بر اساس این آمار 134 نماینده اقدام به پرسش از وزیر کرده‌اند که در این میان 64 نماینده تنها اقدام به طرح یک پرسش کرده‌اند.

لازم بذکر است این آمارها بطور کمی و تقریبی، بیان کننده عملکرد و نظم نمایندگان و التزام حقیقی ایشان به عهدی است که با مردم بسته اند. بدیهی است موارد ذکر شده در این جداول برای ارزیابی نهایی عملکرد یک نماینده اگرچه لازم باشد اما کافی نیست باید اطلاعاتی از جمله کیفیت حضور و عملکرد نمایندگان در کمیسیونهای تخصصی، هیئتهای تحقیق و تفحص، پیشنهادات و طرحهای ارائه شده توسط نمایندگان و… را نیز به موارد موجود اضافه کرد که البته نیاز به کار گسترده تر و اطلاعات وسیع تری دارد.

البته ملاک مهمی که در مورد اهمیت سوالات مطرح شده قابل استفاده است ملی بودن یا منطقه ای بودن سوال است در وقت مقتضی قابل بررسی است.

دریافت فایل اکسل شامل گزارش کامل از عملکرد در بخش تأخیرها، نطقها، غیبتها و سوال از وزرا

جهت مطالعه کارنامه عملکرد نمایندگان مجلس هشتم در سه بخش تاخیرها، غیبتها و نطقها و نیز نحوه تنظیم این آمار به لینک زیر مراجعه کنید:

http://edalatkhahi.ir/main/archives/11043