بررسی عملکرد انفرادی نمایندگان تهران (2)نجابت

باید مجلسی غیر جناحی،غیرسیاسی کاری و نه به عنوان یک فعالیت صنفی شکل بگیرد و لوایحی که دولت به مجلس تقدیم می کند و طرحهایی که نمایندگان مجلس رسمی به مجلس می دهد را بررسی کنند و دیدگاهها یا مصوبات خودشان را منتشر کنند

هر روز عملکرد یکی از نمایندگان تهران رو در 200 جلسه مجلس بررسی می کنیم

این شامل تمامی اظهار نظرات و نطق ها در صحن علنی در جریان تصویب طرح ها ولوایح است وامضای پیشنهاد طرح ها در این مجموعه نیست

حسین نجابت با 3 غیبت و 99 دقیقه تاخیر در 350 جلسه ی مجلس حاضر شدند.در این جلسات 3 نطق پیش از دستور داشتند و دو سوال از وزراء دولت.قابل ذکر است گزارش زیر مر بوط به 200 جلسه از 350 جلسه است

نطق1

تاریخ: ۱۳۸۸/۴/۹

  • در مورد اتفاقات بعد از انتخابات و یاد آوری مواضع قوی و اصولی رهبری و جلسه ای که با نماینده کاندیدا گذاشتند
  • در مورد نمازجمعه بعد از انتخابات و دعوت به قانون
  • اشاره به درایت رهبری و عقب نشینی دشمنان خارجی که در فتنه فعال بودند
  • اشاره به بلندطبعی رهبری و درخواست برای ترمیم اسیبهای حداقلی و دعوت برای بازگشت مخالفان به دامن ملت
  • اشاره به ماجرای استعفای موسوی در 67 و پیشنهاد نوشتن نامه پیروی و تبعیت توسط موسوی
  • تذکر کتبی با جمع زیادی از نمایندگان به رئیس جمهور محترم درخصوص اعتراض به مواضع نادرست و خلاف مصلحت ملی آقای رحیم مشایی

ü     سوال با سه تن از نمایندگان از وزیر اقتصاد و حضور وزیر در مجلس و ارائه پاسخ

ü     خلاصه سوال:

ü     مجوز قانونی تأسیس بانک مشترک ایران و ونزوئلا در فروردین ۱۳۸۸ چیست و نسبت آن با قانون اصلاح موادی از برنامه چهارم توسعه و اجراء سیاستهای کلی اصل (۴۴) چیست؟

  • برای انتخاب ستاد بازسازی افغانستان با یک رای نفر آخر شدند و رای نیاوردند

کمیته دانشجویی پیگیری انتخابات حلقه مطالعاتی امام مستضعفین دانشگاه تهران