بین دانشگاه و جامعه دیوار نیست!

اساسی ترین کار ویژه جنبش دانشجویی برای انتخابات ،تلاش برای آگاهی محوری و رشد مداری جامعه است.از تاکیدات رهبر انقلاب بر اصل بودن حضور حداکثری و بعد نتیجه انتخابات هم همین مستفاد میشود

زهرا سعادتمندی/ آنچه جنبش دانشجویی همواره باید مد نظر داشته باشد ، اینست که برخاسته از متن مردم است . واین موضوعی است که نباید در تمام طول تحصیل و فعالیت از یاد برود.که ما برای مسائل صرفا صنفی  و یا روشنفکری خود تلاش نمی کنیم.بلکه ما برای هدفی کلان فعالیت می کنیم ، آمدیم تا ظلم و بی عدالتی نباشد.و این نگاه یعنی مردم و دغدغه های آنها جدا از ما نیستند.

یکی از بارزترین مظاهرتحقق پیوند مردم و جنبش دانشجویی ،انتخابات است.اساسی ترین کار ویژه جنبش دانشجویی برای انتخابات ،تلاش برای آگاهی محوری و رشد مداری جامعه است.از تاکیدات رهبر انقلاب بر اصل بودن حضور حداکثری و بعد نتیجه انتخابات هم همین مستفاد میشود.با این نگاه رای دهنده به مثابه هدف دیده میشود نه صرفا ابزار انداختن رای در صندوق.در این فضا کارهای مختلفی میتوان انجام داد، از جمله مهمترین آنها استفاده از این فرصت برای گفتمان کردن ادبیات امام و رهبری است.و نیز فرصت تبدیل آرمانهای انقلاب به مطالبه افکار عمومی.

از مهمترین بسترهایی که این آگاهی دهی اتفاق می افتد ، فرصت های مواجهه رو در رو با مردم است.قدر مسلم بهترین استفاده را میتوان از مظاهر اجتماعات مسلمین نظیر نماز جمعه و راهپیمایی ها و…نمود.پخش نشریه ،تراکت بیانات امام و آقا ، کاریکاتور ودر نظرگرفتن مکانهایی برای صحبت چهره به چهره با مردم در این فضا بسیار موثر است و متاسفانه این فضای اجتماعات مومنین که اساسا جهت چنین کاربردهایی پی ریزی شده مورد غفلت جنبش دانشجویی است.و البته مسولین ، که می توانند این امکان را فراهم آورند که هر از چندی سخنران پیش از خطبه از میان فعاین دانشجویی باشد همان امری که اوایل انقلاب اتفاق افتاد و اتفاق مبارکی هم بود که عقیم ماند. از دیگر لوازم ایجاد فضای آگاهی محور جا انداختن گفتمان مطالبه و سوال پرسیدن است.سوالاتی شفاف که حرفها را از حالت کلی گویی و شعار خارج کرده و شاخص مقایسه بدست دهد و مرزبندی ها را مشخص کند.

داشتن هر دو نگاه ایجابی و سلبی برای رشد محوری ضروریست. نتیجه نگاه صرفا سلبی و تهدید محور نادیده گرفتن فرآیند انتخابات است.و حتی چنین نتیجه ای هم که از دل این فرآیند ناقص بیرون آمده باشد مطلوب نخواهد بود.بسیار دیدیم که امنیتی کردن فضا و صرفابا ترساندن از عامل بیرونی جهت ترغیب به رای دادن منجر به اغوای افکار عمومی میشود و این یعنی صرفا مردم در خدمت انتخابات اند نه انتخابات در خدمت مردم است .نیجه این نگاه خلاصه شدن انتخابات در یک فرآیند نهایتا چند روزه است که بلافاصله پس از رای دادن تمام میشود و تبعا چنین رویکردی در آینده نظارتی را هم بر عملکرد منتخبین بهمراه نخواهد داشت.

اما نگاه ایجابی یعنی انتخابات را ” نقطه ای” ندیدن.یعنی دادن نگاه تبیینی به مردم چه در کلیت و آرمانها و چه در معیارها و شاخص ها.این دید منجر میشود که هر سال انتخابات امری عجیب و غریب که نیاز به کلی صغری-کبری چیدن است به نظر نیاید بلکه یک وظیفه تلقی شود.بازخوانی آرمان ها نقش مهمی در این رویکرد دارد.آرمانهای مشترک همه ما ، در زمان انقلاب و جنگ و خصوصا مبارزه ای که مدامست با کفر و ظلم و استکبار