تكليف اسلامي‌مان فراموش نشود!

نفسِ نگاه انتقادي به وضع موجود داشتن، امري پسنديده و ممدوح است؛ اما سؤالي كه مطرح مي‌شود اينكه آيا رسالت اصلي نخبگان جامعه در شرايط حساس انتخابات فقط محدود به همين ژست روشنفكري گرفتن است؟

آنچه در ادامه می‌آید نقدی است که یکی از خوانندگان عدالتخواهی به این سایت ارسال کرده است. و مطمئنا تمام محتوای موجود در آن مورد تأیید سایت عدالتخواهی در حیطه انتخابات آتی مجلس نیست.

نقدي بر گفتمان روشنفكرمآبانه جمعي از دوستان حزب الهي پيرو انتخابات مجلس
تكليف اسلامي‌مان فراموش نشود!

معمولاً با فرارسيدن ايام انتخابات‌ مجلس شوراي اسلامي مشاهده مي‌شود جمعي از فعالين سياسي كه تعلق خاطري به آرمان‌هاي انقلابي دارند، پُز روشنقكري داده و از گروه‌هاي فعال در انتخابات تبري مي‌جويند. ايشان نه تنها به گروه‌هاي سياسي و نامزدهاي شاخص طيف‌هاي مختلف سياسي ايراد‌اتِ به زعم خود جدي را وارد مي كنند، بلكه با نحوه برگزاري انتخابات و حتي ساختار مجلس شوراي اسلامي هم مشكل دارند. نفسِ نگاه انتقادي به وضع موجود داشتن، امري پسنديده و ممدوح است؛ اما سؤالي كه مطرح مي‌شود اينكه آيا رسالت اصلي نخبگان جامعه در شرايط حساس انتخابات فقط محدود به همين ژست روشنفكري گرفتن است؟ آيا بدون در نظر گرفتن واقعيات موجود در فضاي واقعي كشور مي‌توان سيل افكار عمومي جامعه را جهت دهي كرده و عامل به تكليف شرعي امر به معروف خود بود؟ واقعياتي كه در فضاي امروز انتخاباتي كشور چشم بستن به روي آن‌ها مصداق « سر توي برف كردن كبك است» به شرح زير است:

 1. نقش كليدي خانه ملت در آينده يك كشور؛

به همان اندازه كه مجلسي قوي و توانمند در رأس امور اداره كشور است، مجلسي ضعيف و بي‌پشتوانه مردمي عاملي است مؤثر در به وجود آمدن روحيه استبداد و ترويج بي‌قانوني در بدنه اجرايي و قضايي كشور و  همچنين حركات زيگزاگي كه رهبري انقلاب سخن از آن راندند.

 2. حضور حتي يك نماينده نالايق، ‌ضربه به انقلاب؛

مهمترين سرمايه نظام جمهوري اسلامي حمايت مردمي است كه در سايه اعتماد به مجموعه نظام حاصل مي‌شود. حضور نماينده‌اي كه منش زندگي اشرافيش هيچ صنمي با رهبران نظام نداشته و يا در پرونده‌هاي فساد اقتصادي ردپايي از خود به جا گذاشته به اعتماد مردمي ضربه مي‌زند. ضربه ايشان كمتر از خائنيني نيست كه جاسوسي اجنبي را ملاك حقوق بشر مي‌دانند و شرف خود را به بهايي ناچيز فروخته‌اند.

توجه به اين نكته ضروري است كه دشمنان، خائنين و دنياپرستان، كه همه در جرگه ضد انقلاب به حساب مي‌آيند، دست روي دست نمي‌گذارند. نمايندگي مجلس امكان محقق شدن اهداف گروه‌هاي ضد نظام را فراهم كرده، پس اگر نتواند وارد معركه انتخابات شوند، مطمئناً خود را پشت افراد نالايق و ضعيف پنهان مي‌كنند.

 3. اكنون فرصت اصلاح ساختار مجلس و نحوه‌ي انتخابات آن نيست؛

اصلاحات ساختاري نيازمند مطالعات و پژوهش‌هاي دقيق كارشناسي است و بايد پشتوانه آن اجماع خبرگان سياسي كشور باشد. لازمه آن هم ايجاد گفتمان اصلاح ساختاري در فضاي نخبگي كشور است. اين توجيه، عاقلانه‌ نيست كه چون به ساختار مجلس و انتخابات آن ايراداتي وارد است، پس نبايد مردم را در انتخاب اصلح راهنمايي كرد و جريان‌هاي قدرت و ثروت را به مردم شناساند.

آيت ا… مدرس (رضوان ا.. عليه) نشان داد كه يك نماينده مستقل مي تواند در ميان انبوهي از مزدوران، مواجب گيران و دنياپرستان اثرگذار باشد. حضور يك نماينده بصير و توانمند اگر نتواند به تنهايي در وظايف تقنيني و نظارتي مجلس مؤثر باشد، حداقل فايده حضورش اين است كه آگاه كننده نخبگان جامعه از واقعيات كشور و رخدادهاي داخلي مجلس مي‌باشد. نماينده‌اي كه چشم بيدار جامعه باشد، مي‌تواند نقش بازدارنده‌اي را در به انحراف رفتن مجلس و ديگر قوا داشته باشد.

 4. لازمه نشستن بر كرسي‌هاي مجلس، عصمت از گناه و اشتباه نيست؛

نكته مهمي كه عدم توجه به آن خسران زاست؛ اينكه ما ندانيم براي چه جايگاهي قرار است نماينده معرفي كنيم! مطمئناً شاخصه‌ها براي انتخاب يك نماينده مجلس شوراي اسلامي متفاوت از نماينده مجلس خبرگان رهبري و يا رياست جمهوري است. در ضمن بايد برآيند نمره افراد مثبت باشد و قرار نيست يك نماينده مصون از گناه و اشتباه باشد تا در زمره نمايندگان مردم قرار گيرد. فراموش نشود كه اگر شما ليست سفيد بدهيد، ديگران ليست خود را پر مي‌كنند و شما خود را از انتخاب محروم كرده‌ايد. پس لازم است شاخصه‌ها را شناخت و به هر كدام ضريب داد و طبق آن بين خوب و خوبتر و بد و بدتر، اصلح را انتخاب كرد.

بدانيد كه اغلب رأي دهندگان چشم به فضاي نخبگي كشور دوخته‌اند و به شدت از اين فضا تأثير مي‌پذيرند. پس تكليف شرعي خود را به بهانه‌هاي واهمي ترك نكنيم.