دانلود نشریه تک برگ "به چه کسی رأی دهیم؟"

این چند سطر را دانشجویانی که به هیچ فرد، تشکل، حزب یا جناحی وابسته نیستند..
برای مردمی نوشته‌اند که به هیچ فرد، تشکل، حزب و جناحی وابسته نیستند…

این چند سطر را دانشجویانی  که به هیچ فرد، تشکل، حزب یا جناحی وابسته نیستند

برای مردمی نوشته‌اند که به هیچ فرد، تشکل، حزب و جناحی وابسته نیستند…

دانلود غیرمستقیم فایل PDF با حجم 804 کیلوبایت در یک صفحه A4 پشت و رو

منبع: شهروند درجه 2