روش بررسی عملکرد نمایندگان در مجلس شورای اسلامی

گزارش هر جلسه در این سایت شامل بررسی لوایح و طرح ها ، آمار حضور و غیاب نمایندگان ، نطق پیش از دستور، تذکران کتبی و سوالات از وزراست این امکان را می دهد که عملکرد هر نماینده بررسی شود

طی چند روز گذشته سایت عدالتخواهی و نیز “کمیته دانشجویی پیگیری انتخابات حلقه ی مطالعاتی امام مستضعفین دانشگاه تهران” اقدام به انتشار آمار غیبتها، تأخیرها، نطقها و نیز سوال از وزراء در کنار بررسی عملکرد انفرادی نمایندگان تهران در مجلس هشتم نموده است. آنچه در ادامه می‌آید روش خلاصه رسیدن به این نتایج است. امید است که با استفاده از این روش دانشجویان و سایر افرادی که به دنبال یک انتخاب آگاهانه و نه لیست محور هستند بتوانند به یک انتخاب منطقی برسند و بتوانند مبتنی بر عملکرد نمایندگان مجلس و نه صرفا شعارهای آنها به ارزیابی آنها بپردازند.

سایت کتابخانه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی به آدرس www.ical.ir متن کامل جلسات علنی مجلس را قرار داده است.هر جلسه که شامل بررسی لوایح و طرح ها ، آمار حضور و غیاب نمایندگان ، نطق پیش از دستور، تذکران کتبی و سوالات از وزراست  این امکان را می دهد که عملکرد هر نماینده بررسی شود. نکته ی مثبت این سایت امکان جستجوی کلماتی مختلف است و از این روش می توان تمام اظهارنظرهای نماینده ی خاصی را رصد کرد.عدم قرار دادن تمام جلسات مجلس هشتم تا به امروز از ضعف های اساسی این سایت است. این مشکل را با مراجعه به سایت روزنامه ی رسمی www.rooznamehrasmi.ir رفع شده است.روزنامه ی رسمی کشور بعد از هر جلسه علنی مجلس مشروح جلسات را به صورت مکتوب منتشر می کند.

مرتبط: