مجله راه ویژه مجلس و انتخابات منتشر شد

در این شماره بیش از چهل مقاله، گفت و گو، یادداشت، گزارش و … در زمینه مجلس شورای اسلامی منتشر شده تا معیارهای انتخاب اشخاص برای ورود به این نهاد قانونی شفاف تر شود

به گزارش عدالتخواهی پنجاه و پنجمین شماره مجله راه ویژه مجلس و انتخابات منتشر شد.

در این شماره بیش از چهل مقاله، گفت و گو، یادداشت، گزارش و … در زمینه مجلس شورای اسلامی منتشر شده تا معیارهای انتخاب اشخاص برای ورود به این نهاد قانونی شفاف تر شود .

 سردبیر نشریه در بعد التحریر نوشته است:

چقدر میدانیم از عرض و طول ساختمانی که ارتفاعش را به اهرام فراعنه شبیه خواسته اند؟

مجلس چندتا در دارد و چند تا دررو؟

راجع به مجلس مگر حرف کم است؟ یا آگاهی زیاد است؟

 این تاریکخانه را چه کسی روشن خواهد کرد؟ که بدانیم آخر بادبزن است یا تخت خواب یا ستون یا …

فیل مجلس را چه کسی خواهد دید؟

این ویژه نامه را فانوسی بگیرید به سمت آن فیل!

گفت و گو با یک خبرنگار پارلمانی با تیتر « پارلمان توریست ها » اشاره دارد به پشت پرده های ناشنیده ای از مجلس و سلوک نمایندگان با دستگاههای دولتی و نیز رسانه ای

 « قوانین رضاخانی »: به بعضی خلاء های عجیب و غریب در قانون گذاری ها می پردازد و مصادیق متعددی از کم کاری ها و غفلت های قوه مقننه را تذکر می دهد .

« جمهوریت دینی و فرصت انتخابات » مطلبی است از وحید جلیلی سردبیر نشریه پیرامون دلایل و پیامدهای بی اعتنایی به « جمهوریت » نظام در بحث های نظری راجع به حکومت دینی .

« غفلت وکلا از قوه قضا » به اختیارات مجلس در زمینه نظارت و هدایت قوه قضائیه می پردازد.

« گند زدایی از نمکستان » فراز و فرودهای ماجرای نظارت مجلس بر عملکرد نمایندگان را بررسی می کند.

 « بت عیار » مجموعه سخنرانی های انتخاباتی دکتر سوارالدین آستان پناه است که در نه دوره مجلس شورای اسلامی نامزد بوده و به همراه کاریکاتورهایی از مازیار بیژنی در بخش طنز این شماره منتشر شده است.

« فال ماهانه » ویژه نامزدهای انتخابات هم بخش دیگری از صفحات طنز این شماره را به خود اختصاص داده است.

گفت و گو هایی با سید عباس نبوی، بیژن نوباوه، عباس سلیمی نمین، و دکتر حسن سبحانی، مطالب دیگری است که در آنها کارنامه و باید ونبایدهای مجلس شورای اسلامی در ادوار مختلف مورد بررسی قرار گرفته است.

« آدم انتخاب کنید » تیتر صفحات ویژه مربوط به خاطرات و کارنامه ی شهید سید حسن مدرس در مجلس شورای ملی است.

معرفی شهید محمد کلاته ای نماینده دوره اول مجلس شورای اسلامی که « کارگر کوره » بوده است نیز در این شماره به چشم میخورد.

متن کامل سخنرانی آیت الله خامنه ای نماینده مردم تهران در دوره اول مجلس در جلسه ی بررسی کفایت سیاسی بنی صدر نیز در این شماره منتشر شده است.

«تب » لیغات نیز پرونده ای پیرامون نوع شعارها و تبلیغات انتخابات در ادوار گذشته ی مجلس است.

معرفی اعضای هیئت رئیسه ی مجلس در سی و دو سال گذشته

ونیز عناوین مهمترین طرح ها ولوایح بررسی شده در هشت دوره مجلس شورای اسلامی از دیگر مطالب ویژه نامه ی مجله ی راه است.

ابراهیم فیاض، محمد کاظم کاظمی، امید مهدی نژاد، علی محمد مودب، علی نادری، سید احسان فاندوزی و رضا زاده محمدی از دیگر افرادی هستند که مطالبشان در این شماره منتشر شده است.