بازی رنگها …

الهی انا محتاج لرای امتی و مشتاق لجلوس کرسی مجلسی، و انا مدیر و مدبر و مخلص و … انت ناظر لنیت قلبی فی الرفع الحوائج المالی فی اهل بیتی و ذریتی

یادداشت ارسالی خوانندگان، مصطفی واحدی

در و دیوار شهرها پر شده از پوسترهای افرادی که به ظاهر موجه هستند و در باطن ا… اعلم،

ای کاش تمام سال ایام تبلیغات انتخاباتی بود که محرومین مورد اهمیت بودند و همت انقلابی و عدالتخواهی سر مشق کارها و فعالیتهای روزانه ی مسولان بود. شعارهای آرمانی کنار عکسهای زیبا شده توسط فوتوشاپ ذره ای به اجرا در می آمد.

آری تمامشان دیریست که درد دین دارند و دایه دار نظریه های جهانی برای مدیریت اقتصاد ،جامعه ، اخلاق و رفع معضلات جامعه هستند.

خاکی تر از خاک، شجاع تر از حضرت قمر بنی هاشم، دردمند تر از فقرا و دلسوز تر از مقام معظم رهبری در مورد انقلاب و حتی انقلابهای منطقه، همه کارنامه ی درخشان عملکرد بر دست و گیوه های عدالتخواهی را به پا کرده اند. آری تا کمر برای مردم خم میشوند و خادم ملت اند.

سفره های رنگین شام با کیفیت LED از اکبر جوجه گرفته تا ران فیل و گوشت ماهیچه ی شیر آمریکایی) که البته در این مورد هدفهای ضد استکبار جهانی نهفته است که نژاد شیرهای آمریکایی را به انقراض بکشند(، از کمک هزینه ازدواج تا بن کتاب و حتی ارسال گوشت و نان و روغن به درب خانه ها، از مسئولین رئوف که وابسته به یک کاندیدا هستند تا خوش رویی تمام نامزدهای یک کرسی مجلس…

حضور حداکثری در این یکی دو ماه قبل از اتخابات در صفوف نماز از واجب گرفته تا مستحب و میت و آیات و …

شکوه آشپزخانه های شخصی در ایام محرم و صفر و پذیرایی هیات ها و …

همه به برکت اتخابات مجلس است

هر ستادی یک کمیته ی امداد و است یک مطبخ آماده برای صرف غذا با منویی بسیار متنوع ….

بازار ارج نهادن و احترام گذاشتن به تک تک آحاد مردم گرم گرم است.

و شهوت لمس کردن پارچه ی یشمی مخمل صندلی مجلس تضادها و قاعده ها و عقاید را هم به استسهال کشانده. به هر وسیله ای باید رای را از آن خود کنی…

آنها که دم از رجایی می زنند هنوز الفبای زندگی رجایی که خدا محوری و ولایت پذیریست را ندارند، و الباقی که دم از انقلاب و جبهه و ولایت میزنند گویی نمی دانند که آن بزک کردگان و عروسکان خیمه شب بازی تهاجم فرهنگی که در ستادشان مشغول به فعالیت هستند از پایه مخالف این انقلابند.

کانون های قدرت و ثروت یارکشی کرده و هر یک به نوعی به یک کاندیدا متصل شده اند و آماده ی آنند که از این مرکب گل کاری شده به بهترین وجه بارکشی و سوء استفاده کنند.

حنجره ها دیگر به خر خر افتاده از فرط خستگی در گرفتن حقوق مردم در پشت تریبونها و خواب نیز از پلکها چند وقتی است فرار کرده و صدای مناجات شبانه نامزدها (الهی انا محتاج لرای امتی و مشتاق لجلوس کرسی مجلسی، و انا مدیر و مدبر و مخلص و … انت ناظر لنیت قلبی فی الرفع الحوائج المالی فی اهل بیتی و ذریتی…) حاکی از خضوع وخلوصشان در عرصه ی انتخابات است.

دیگر بس است حرف و ظاهر سازی و گریه و تعظیم…

و یادآورد می شوم ای نامزد که دوره ی خدمتت در مجلس 4 سال است و شاید اولین شب خانه ی آخرتت به خاطر عوام فریبی ها و بی تقوایی ها چند صد سال به طول انجامد.

و برای خود نیز از خدا مدد میجوییم که در این امتحان ثابت قدم بوده و بتوانیم در این بازی رنگها، انتخابی اصلح کنیم که آنچه گفته شد معیار های از عدم صلاحیت نمایده مجلس جمهوری اسلامی است.