وحدت سر مبانی،نه از سر تبانی/وحدت سر مبانی،نه از سر تبانی

در حاشیه این نمایشگاه انسانی، دانشجویان اقدام به پخش نشریه خود کرده و شعارهایی نظیر “مصالح کشوری ،شعارهای محلی…تناقض،تناقض”، “اصلح غیر مقبول…به از صالح مقبول” در نقد فضای انتخاباتی کنونی سردادند که مورد توجه مردم واقع شد.

حضور دانشجویان عدالتخواه دانشگاه صنعتی شاهرود در نماز جمعه برای انتخابات مجلس شورای اسلامی
حضور دانشجویان عدالتخواه دانشگاه صنعتی شاهرود در نماز جمعه برای انتخابات مجلس شورای اسلامی

دانشجویان عدالتخواه دانشگاه صنعتی شاهرود جمعه 5 اسفند بعد از نماز جمعه با تشکیل نمایشگاه انسانی با پلاکاردهایی حاوی بیانات رهبری و شعارهای انقلابی سعی در معرفی معیارها به مردم شاهرود کردند و از طرفی بعضی مسایل پیش آمده در فضای انتخاباتی کشور را محکوم کردند.

همچنین در حاشیه این نمایشگاه انسانی، دانشجویان اقدام به پخش نشریه خود کرده و شعارهایی در نقد فضای انتخاباتی کنونی سردادند که مورد توجه مردم واقع شد.
شعارهای دانشجویان مواردی چون “مصالح کشوری ،شعارهای محلی…تناقض،تناقض”، “اصلح غیر مقبول…به از صالح مقبول”، “اسراف در تبلیغات…حرام است ،حرام است”، “وحدت سر مبانی…نه از سر تبانی”، ما ذولفقار حیدریم…فدائیان رهبریم” و … بود.

در پایان، مراسم با سخنان کوتاهی یکی از حضار به پایان رسید.