من در انتخابات شرکت می‌کنم اما…

من در انتخابات شرکت می‌کنم ولی به آقای نون- سین رای نمی‌دهم! چون وقتی داشت ته مانده آب لیوان رییس جمهور را (برای تبرک) سر می‌کشید! خبر داشت بعضی از همشهری‌هایش آبی را می‌نوشند که مزه نفت می‌دهد!

من در انتخابات شرکت می‌کنم ولی به آقای نون- سین رای نمی‌دهم! چون وقتی داشت ته مانده آب لیوان رییس جمهور را (برای تبرک) سر می‌کشید! خبر داشت بعضی از همشهری‌هایش آبی را می‌نوشند که مزه نفت می‌دهد!

من در انتخابات شرکت می‌کنم ولی به دکتر کاف- ی رای نمی‌دهم! چون از پسرش میم! شنیدم پدرش می‌خواهد بعد از اینکه نماینده شد پزو 206‌اش را به بنز تبدیل کند و از شهر قدس به اقدسیه بروند!

من در انتخابات شرکت می‌کنم ولی به آقای دال- الف رای نمی‌دهم! چون یقین دارم در بازی سیاست کم خواهد آورد! حتی اگر استادبازیگری در تئاتر و سینما باشد!

من در انتخابات شرکت می‌کنم ولی به خانم شین- جیم رای نمی‌دهم! چون با اینکه سنی از اوگذشته ولی پوستر‌های تبلیغاتی‌اش این را نشان نمی‌دهد!

من در انتخابات شرکت می‌کنم ولی به آقای قاف- غین رای نمی‌دهم! چون وقتی اکثریت راست شد او چپ می‌کند…! و وقتی اکثریت چپ کرد! او راست می‌شود!

من در انتخابات شرکت می‌کنم ولی به مهندس صاد- واو رای نمی‌دهم! چون وقت لبش را از خبر رد صلاحیتش گاز می‌گرفت… مردم شهر گاز خیزش هنوز درصف‌های گاز بودند!

من در انتخابات شرکت می‌کنم ولی به آقای ب- الف رای نمی‌دهم! چون 4 سال تمام در مجلس هشتم یا خواب بود یا در غیبت…! ولی حالا در مجلس سوم… پنجم… هفتم… چهلم… اموات هر کسی! گریبان چاک می‌کند و در عزایش اشک تمساح می‌ریزد!

من در انتخابات شرکت می‌کنم ولی به آقای پ- لام رای نمی‌دهم! چون این روزها بین مردم شهرش سیم کارت تلفن همراه توزیع می‌کند! بیچاره مردم شهر که خبر ندارند این سیم کارت‌ها بعد از انتخابات آنتن نمی‌دهد! و… «مشترک مورد نظر بعد از نمایندگی در دسترس نمی‌باشد»

من در انتخابات شرکت می‌کنم ولی به آقای شین-گاف رای نمی‌دهم! چون قول داده اگر رای آورد از هویزه تا فکه مترو بکشد!! تا ما به برکت این پروژه فرهنگی اقتصادی دفاع مقدس را فراموش نکنیم…ایضا nestle را! …ایضا coca-cola را! و همچنین شهدا را…!

من در انتخابات شرکت می‌کنم ولی نمی‌دانم بین این همه نامرد! ببخشید نامزد… به چه کسی رای بدهم؟

منبع: سلام تبریز