زن کارتن خواب در آتش سوخت

به گزارش مهر، به دنبال تماس شهروندان با سامانه 125 و در خواست کمک از آتش نشانان بیدرنگ زنگ ایستگاه 11 در ساعت 22:10 دقیقه شب گذشته به صدا در آمد و آتش نشانان راهی جنوب به شمال خیابان ولیعصر، حوالی پل همت شدند.

به گزارش مهر، به دنبال تماس شهروندان با سامانه 125 و در خواست کمک از آتش نشانان بیدرنگ زنگ ایستگاه 11 در ساعت 22:10 دقیقه شب گذشته به صدا در آمد و آتش نشانان راهی جنوب به شمال خیابان ولیعصر، حوالی پل همت شدند.

غلامرضا سلیمی فرمانده آتش نشانان در این باره گفت: با رسیدن به محل مشاهده شد، یک ساختمان متروکه در دو طبقه دچار آتش سوزی شده است. آتش نشانان پس از تجهیز خود به دستگاه تنفسی و با استفاده از نردبان دستی به دل شعله های آتش زده و با دو رشته لوله آبرسانی به مهار آتش پرداختند.

آتش نشانان پس از مهار کامل آتش و بررسی بیشتر جسد سوخته یک زن کارتن خواب که بر اثر آتش سوزی جان باخته بود را کشف کردند.

علت آتش سوزی از سوی کارشناسان آتش نشانی افتادن چراغ خوراک پزی روشن بر روی مواد قابل اشتعال و سرایت شعله ها به سایر نقاط اعلام شده است.