قرائت گزارش تحقیق و تفحص از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز

قرائت گزارش کمیسیون اقتصاد از تحقیق و تفحص از عملکرد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز این هفته هم زمان با زمزمه‌های تغییر مدیریت این ستاد در دستور کار صحن علنی مجلس قرار دارد.

به گزارش مهر، قرائت گزارش کمیسیون اقتصاد از تحقیق و تفحص از عملکرد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز این هفته هم زمان با زمزمه‌های تغییر مدیریت این ستاد در دستور کار صحن علنی مجلس قرار دارد.
طرح تحقیق و تفحص از عملکرد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز فروردین سال 1389 در صحن علنی مجلس به تصویب رسید و حدود دو سال از تصویب آن می‌گذرد.
علی اکبر اولیا رئیس کمیته تحقیق و تفحص از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص روند بررسی این تحقیق و تفحص اظهار داشت: کمیته تحقیق و تفحص از عملکرد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تلاش کرد از طریق بازدید از دستگاهای استانی، تحلیلی درست از وضعیت قاچاق در کشور به دست آورد و خلا های اجرایی و قانونی که باعث افزایش قاچاق در کشور می شود را شناسایی کرده و متناسب با آن راهکارها و پیشنهاداتی را به قوه مقننه و قضائیه ارائه دهد.
وی با انتقاد از تغییر مکرر روسای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصریح کرد: ستاد مبارزه با قاچاق باید موضع قوی تر و تاثیر گذار تری در مبارزه سریع و قاطع با قاچاق ارز و کالا داشته باشد.
ریاست ستاد مبارزه با کالا و ارز از آذر ماه سال 88 به سعید مرتضوی سپرده شد در روزهای اخیر اخباری مبنی بر رفتن مرتضوی از این ستاد به سازمان تامین اجتماعی منتشر شد که با واکنش نمایندگان و تذکر کتبی آنها به رئیس جمهور مواجه شد. نمایندگان به دلیل محکومیت مرتضوی در پرونده کهریزک و نداشتن تجربه و سابقه مدیریتی مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی با انتصاب وی به مدیریت این سازمان مخالف هستند.