موضوع این هفته برنامه ثریا: تجهیزات پزشکی و بیمارستانی

عدالتخواهی– پنج شنبه شب این هفته، برنامه ثریا قصد دارد چالشها و مشکلات تجهیزات پزشکی در کشور را بررسی نماید. واردات بی رویه، سهم ناچیز کشور در گردش مالی تجهیزات پزشکی در دنیا، بدون استفاده ماندن و انبارشدن برخی تجهیزات خریداری شده بیمارستانها و مراکز پزشکی ، نقش ساختاری وزارت بهداشت در موضوع واردات تجهیزات […]

عدالتخواهی– پنج شنبه شب این هفته، برنامه ثریا قصد دارد چالشها و مشکلات تجهیزات پزشکی در کشور را بررسی نماید. واردات بی رویه، سهم ناچیز کشور در گردش مالی تجهیزات پزشکی در دنیا، بدون استفاده ماندن و انبارشدن برخی تجهیزات خریداری شده بیمارستانها و مراکز پزشکی ، نقش ساختاری وزارت بهداشت در موضوع واردات تجهیزات پزشکی، قاچاق تجهیزات پزشکی ، تجهیزات غیر استاندارد، استفاده نکردن بیمارستانها از تولیدات داخلی و … از جمله موضوعاتی خواهد بود که در این برنامه مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت. پخش مستندی از سامانه جراحی هوشمند به عنوان یکی از مهمترین دستاوردهای پزشکی کشور از دیگر قسمتهای این هفته برنامه ثریا می باشد.

همچنین دومین انیمیشن طنز و نقادانه این برنامه در رابطه با موضوع تجهیزات پزشکی این هفته به روی آنتن خواهد رفت. اولین انیمیشن تولیدی با موضوع آسفالت با استقبال فراوانی روبرو شده بود. در این برنامه یکی از مسئولین این حوزه در وزارت بهداشت پاسخگوی سوالات مطرح در این حوزه خواهد بود.

گفتنی است برنامه ثریا هر هفته پنج شنبه شبها ساعت 11:15   به صورت زنده  از شبکه اول سیما پخش می گردد و گزارشها ، مستندات و اخبار برنامه را در پایگاه اطلاع رسانی این برنامه به نشانیsorayatv.ir   قابل مشاهده می باشد.