ادامه جلسات هفتگی جنبش: بررسی نحوه حمایت از تولید ملی

در دومین جلسه از این سلسله جلسات چهارشنبه 30 فروردین ساعت ۱۷ الی ۱۹، مرتضی فیروزآبادی، مدیر شبکه تحلیلگران تکنولوژی ایران به بررسی تولید ملی و واکاوی چگونگی حمایت از آن خواهند پرداخت

برگزاری سلسله جلسات بررسی وضعیت اقتصاد کشور

برگزاری سلسله جلسات بررسی وضعیت اقتصاد کشور

جنبش عدالتخواه دانشجویی در راستای “بررسی و آسیبشناسی وضعیت اقتصادی کشور” سلسله جلساتی با محوریت همین موضوع و سایر مباحث اقتصادی دیگر برگزار خواهد کرد.

در دومین جلسه از این سلسله جلسات چهارشنبه 30 فروردین ساعت ۱۷ الی ۱۹، مرتضی فیروزآبادی، مدیر شبکه تحلیلگران تکنولوژی ایران به بررسی تولید ملی و واکاوی چگونگی حمایت از آن خواهند پرداخت.

حضور در این جلسات برای عموم علاقه مندان آزاد است.

مکان: خیابان انقلاب، چهارراه کالج، جنبش پاتوق کتاب، پلاک 713، جنبش عدالتخواه دانشجویی

زمان: چهارشنبه 30 فروردین ساعت ۱۷ الی ۱۹