آثار منفی فاز دوم‌ هدفمندی بر حوزه‌ سلامت از زبان وزیر بهداشت

به گزارش خانه ملت مرضیه وحید دستجردی، درباره اینکه فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها چه تاثیری بر حوزه بهداشت و درمان خواهد داشت گفت: همانطور که اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها بر حوزه بهداشت و سلامت تاثیر گذار بوده است به طور یقین اجرای فاز دوم نیز تاثیرات منفی زیادی برای این حوزه به دنبال خواهد […]

به گزارش خانه ملت مرضیه وحید دستجردی، درباره اینکه فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها چه تاثیری بر حوزه بهداشت و درمان خواهد داشت گفت: همانطور که اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها بر حوزه بهداشت و سلامت تاثیر گذار بوده است به طور یقین اجرای فاز دوم نیز تاثیرات منفی زیادی برای این حوزه به دنبال خواهد داشت.

وزیر بهداشت تصريح كرد: درصورتی این تاثیرات منفی بر حوزه بهداشت و سلامت بی تاثیر خواهد بود که مبالغی از درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها به حوزه بهداشت و درمان و تامین اجتماعی مردم اختصاص یابد.

وی در ادامه گقت‌وگو با خانه ملت همچنین با رد شایعاتی مبنی بر اینکه درمانگاه خبرنگاران مختص به خبرنگاران حوزه سلامت است تاکید کرد: این موضوع یک شانتاژ خبری است و صحت ندارد.

دستجردي افزود: درمانگاه تخصصی ایجاد شده مختص به خبرنگاران حوزه ای خاص نیست و به همه خبرنگاران کشورمان تعلق دارد.