سایت کتابخانه فاطمه‌ها؛ کوچکترین کتابخانه ایران

کتابخانه فاطمه ها یک نهاد فرهنگی است با ساختار اداری مستقل که اعضای هیئت امنای آن جوانان علاقه مند و توانا در امر کتاب و کتابخوانی می باشند. این کتابخانه اول تیر ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و نه توسط سه دختر ده ساله افتتاح شد و به همین دلیل کوچکترین کتابخانه کشور […]

کتابخانه فاطمه ها یک نهاد فرهنگی است با ساختار اداری مستقل که اعضای هیئت امنای آن جوانان علاقه مند و توانا در امر کتاب و کتابخوانی می باشند. این کتابخانه اول تیر ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و نه توسط سه دختر ده ساله افتتاح شد و به همین دلیل کوچکترین کتابخانه کشور لقب گرفت. ساختمان کتابخانه  که اتاقی گلی و سقفی چوبی در ابعاد سه در چهار می باشد مکانی زیبا و پر ازعشق است که از طرف فرزاد میرشکاری به  فاطمه ها جهت راه اندازی کتابخانه شان واگذار شد و با چیدن چهل جلد کتاب در  قفسه ای زنگ زده در این اتاق به طور رسمی‌کار خود را شروع کرد.

حال این کتابخانه فعالیت خودش را گسترش داده و سایت «کتابخانه فاطمه‌ها» را تاسیس کرده است.

آدرس سایت کتابخانه فاطمه‌ها: http://fatemeha.ir