نگاهی به روستای قوچ آباد

زمان انتخابات هم لوله برای لوله کشی آب آوردن و بعد از انتخابات آمده بودند لوله‌ها را ببرن که اهالی روستا نذاشته بودند

این مطلب توسط یکی از بینندگان سایت ارسال شده است.

در شش کیلومتری شهرستان قرار دارد، درست زیر سر شهرک صنعتی.از چند نفر که به منطقه نزدیک بودند درمورد قوچ آباد پرسیدم که یا نشنیده بودند یا اطلاع درستی نداشتند.

بعد از چند روز شرایط مهیا شد تا با یک دوست طلبه بریم روستای قوچ آباد. در راه از پتانسیل‌های روستا می گفت از زمین های کشاورزی که غنی ترین زمین هاست و ازهوش و ذکاوت کودکان روستا.
از جاده روستا که بدون اغراق چاله‌هایی داشت که اگر ماشین توی آن می‌افتاد بیرون نمی آمد پرسیدم می گفت:« 52 میلیون تومان برای این جاده بودجه آمده بود،کل جاده 500 متر بیشتر نبود.بدون شن ریزی مناسب وآسفالت خوب، پیگیری که کردم مسولین مربوط امر گفتن  پروندش بسته شده.»
قوچ آبادی‌ها که حاجی را خوب می شناختند یکی یکی جمع شدند.زن و مرد از مشکلات روستا میگفتن.
معیشت اهای روستای قوچ آباد
اهالی قوچ آباد همگی کارگرند از همه جالب تر کارگر زمین‌هایی که روزی مال خودشان بود.مردم آنجا که همیشه در فقر و محرومیت بوده اند دست به جیب ها که اکثرا یزدی هستند ارزش زمین ها را خوب فهمیدن و زمین های قوچ آبادی‌ها را خریداری کرده اند و الان خود مردم شده اند کارگر زمین هایی که روزی مال خودشان بود.
از ظاهر روستا مشخص است که همه کپر بوده و غیر تک خانه شورای روستا که بلوکی و بسیار فرسوده است.اخیرا با وام های بنیاد مسکن خانه هایی در روستا ساخته شده است.
آب شرب روستا
آب لوله کشی در روستا وجود ندارد. تانکرهای بزرگ که وسط روستا بود این مطلب را بهتر بیان می کرد.از پیرمردی که راجع به آب شرب سوال کردم می گفت:« از وقتی که یارانه‌ای شده تا 12 هزار تومان را ندیم آب نمیارن بعضی از خانواده ها که دارن پول میدن آب میگیرن ما که نداریم زن ها و دخترها از 2،3کیلومتری میرن سر پمپ آب،و آب میارن»
در حالی که با دست اشاره می کرد می گفت:« آب این پمپ هم شوره تابستان که هوا گرم میشه زن‌ها خیلی رنج میکشن».زمان انتخابات هم لوله برای لوله کشی آب آوردن و بعد از انتخابات آمده بودند لوله‌ها را ببرن که اهالی روستا نذاشته بودند.
 
مسجد روستای قوچ آباد
روستای قوچ آباد با 100خانوارو حدودا 500نفرجمعیت مسجد ندارد.اهالی روستا پول جمع کرده بودند و پی مسجد را ریخته بودند اما توان ساخت بقیه آن را نداشتند.بیشترین تاکید مردم روی مسجد بود. یکی از اهالی می گفت ما خودمان کارگریم اگر اعتبار باشد خودمان زن و مرد مسجد را می‌سازیم.بخاطر نبود هیچگونه مکان فرهنگی درروستا به تبع فعالیت فرهنگی هم وجود نداشت.
مدرسه قوچ آباد
تنها مدرسه روستای قوچ آباد یک مدرسه ابتدایی با ساختمانی کهنه است.بدون هیچ گونه امکانات تفریحی برای دانش‌آموزان و سایبانی در روزهای گرم تابستان برای زنگ تفریح دانش آموزان.تا مدرسه راهنمایی روستای بعدی 15  کیلومتری فاصله است به خاطر همین کودکان بعد از پنجم ابتدایی میرن بغل دست پدر کارگری.سواد اهالی روستا زیر چهارم ابتدایی است و رفت و آمد زیادی با مسولین و ادارات ندارند.و هیچ گونه اقدامی هم تا به حال از سوی مسولین برای این روستا انجام نگرفته است.
بهداشت در روستای قوچ آباد
خانه بهداشت در روستای قوچ آباد وجود ندارد زباله‌ها در روستا محل بازی کودکان قوچ آبادی است.دستان و پاهای کودکان بخاطر بازی در خاک‌ها و زباله پراز زخم است و به دلیل محرومیت توان دکتر رفتن ندارند.
و همچنان مسولین شهر در خواب!!!