رواج بی اخلاقی های رسانه ای+تکذیبیه جنبش عدالتخواه

متاسفانه یکی از خبرگزاری ها با انتقال ناقص و هدف دار مصاحبه دبیر جنبش عدالتخواه دانشجویی پیرامون بحث هدفمندی یارانه ها از جانب ایشان به تایید تمام و کمال اجرای طرح هدفمندی یارانه ها پرداخته بود

متاسفانه یکی از خبرگزاری ها با انتقال ناقص و هدف دار مصاحبه دبیر جنبش عدالتخواه دانشجویی پیرامون بحث هدفمندی یارانه ها از جانب ایشان به تایید تمام و کمال اجرای طرح هدفمندی یارانه ها پرداخته بود.

پس از اطلاع از انتشار این خبر ، مراتب اعتراض به خبرگزاری مذکور فرستاده شد و ضمن عذر خواهی مسئولین سایت مربوطه ، این خبر  دیروز بعد از ظهر حذف شد. ن

کته عجیب تر این است که پس از حذف خبر مذکور، امروز صبح برخی خبرگزاری ها اقدام به باز نشر آن کرده اند.

جنبش عدالتخواه دانشجویی ضمن انتقاد از این گونه خبرسازی ها و شانتاژهای رسانه ای ، بیان می دارد که به زودی و در آستانه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها به بررسی نقاط قوت و ضعف عملکرد دولت در اجرای این طرح خواهد پرداخت و هرگونه حمایت تمام و کمالی را از اجرای این طرح تکذیب می کند.